Všichni, kdo si myslí, že řízení a regulování všeho v našem každodenním životě je fenoménem této doby, by měli nahlédnout do nejstarších právních knih ve středověku, vydaných před téměř osmi sty lety. Zjistí, že se na zdravý selský

rozum zapomínalo již před staletími. Tak například majitelé a stavitelé zcela nových nebo stržených hradů to neměli vůbec jednoduché. Pokud si nechtěli pro svoji hradební zeď shánět zvláštní povolení, museli dávat pozor, aby nebyla vyšší, než kam dosáhne jezdec vzhůru nataženýma rukama. Hradní příkop zase směl být pouze tak hluboký, aby kopáč stojící na dně výkopu dokázal vyhazovat zeminu na jeho okraj. A to ještě není všechno. Samotný hrad směl mít maximálně tři podlaží: jedno pod zemí a dvě nad ní. Toto nařízení a mnoho dalších můžeme najít v obsáhlém díle „Sachsenspiegel“ (Saské zrcadlo), což je středověký rukopis kodifikující saské zvykové právo. Je to nejstarší a zároveň nejdůležitější latinsky psaná právní kniha v Německu, která se stala vzorem pro podobné právní spisy v českých a dalších evropských zemích. Jeho autorem je rytíř a přísežný soudce Eike von Repgow, který jej napsal latinsky v letech 1224 až 1230. Vycházel z poetické představy, že v jeho díle mají Sasové rozpoznat svá práva, stejně jako ženy spatřují v zrcadle svoji tvář. „Saské zrcadlo“ zasahuje do všech oblastí života a pro svůj prakticky zaměřený obsah získalo záhy velkou popularitu. Například dědici nyní dostali černé na bílém, že musejí převzít i dluhy zůstavitele. Služebnictvo zemřelého se mohlo domáhat vyplacení mzdy, a ještě navíc mělo nárok na částku nutnou k obživě až do třicátého dne v daném měsíci, takže mělo možnost sehnat si nové zaměstnání, aniž okamžitě upadlo do bídy.

Předpisy v podobě přísloví

Mnohé středověké předpisy a pravidla soudního řízení jsou dodnes známy v podobě přísloví. Například v řadě jazyků se vyskytující lidová moudrost: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“ mělo v knize „Sachsenspiegel“ podobu nařízení „Kdo první k mlýnu přijde, měl by jako první mlít“. Byla to připomínka k chování sedláků, kteří si do mlýna nosili obilí, aby nepředbíhali a řadili se jeden za druhým. Platilo to však jen u mlýnů, kam si chodil mlít obyčejný lid. Společensky výše postavení zákazníci měli přednost před všemi ostatními, šlechta si dávala semlít obilí do mlýnů, kam obyčejní lidé neměli vůbec přístup. Celá řada přísloví vznikla z tehdy často využívaných „božích soudů“. Chceme-li dát „za někoho ruku do ohně“, připomínáme tak zkoušku ohněm - podle míry popálení se posuzovala vina či nevina obviněného. Jinou variantou je „vhození do studené vody“, při němž se zkoušelo, zda svázaný obviněný půjde ke dnu, nebo ne. Etymologický rozbor mnoha dalších přísloví či lidových rčení nás přivede k důvodům jejich vzniku: „Velký zloděj se utrhne, malý zůstane viset“ (maďarské), „Nezavřou toho, kdo ukradne, jen toho, kdo špatně schová“ (tatarské), „Není vždy čestné, co je dovoleno“ (latinské), „Lepší než znalost zákona je známost u soudu“ (španělské), „Před Boha s pravdou - před soud s peněženkou“ (francouzské), „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě“ (české), „Čert to vem, že pivo je drahé, horší je, že krčmář bohatne“ (německé)…

Pohlavek jako pomůcka

Ve středověké soudní praxi se také využívalo pohlavků jako pomůcky, aby si dotyčný důkladně zapamatoval ústní či písemné ujednání, které bylo uzavřeno. Tradovalo se, že lehké údery na temeno hlavy posilují mozkovou činnost. Protože v této době se považovalo ucho za sídlo paměti, úder na něj měl podle tehdejších představ způsobit hlubší zapamatování dané kauzy. Tato středověká praxe se dodnes uchovala v podobě rady, aby „si někdo něco zapsal za uši“. Zvláštní je na tom skutečnost, že obětí drsného ceremoniálu nebyly osoby uzavírající smlouvu či odsouzení, ale svědci, kteří se podepisování zúčastnili nebo byli při události přítomni. V současnosti nepředstavitelné, ve středověku nikoliv.

(tes)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2505694
DnesDnes163
VčeraVčera590
Tento týdenTento týden3946
Tento měsícTento měsíc17040

Partnerské weby

apartman banner