Mnoho básníků, spisovatelů, okultistů, záhadologů a mystiků považuje starou Prahu za jakési magické centrum Evropy. Italský spisovatel Angelo Maria Ripellino byl tak uhranutý mystickou atmosférou této metropole, že dokonce v 70. letech minulého století napsal

knihu „Magická Praha“.

Není to zřejmě jen dílem náhody, že si celá řada významných osobností spojovala Prahu s magií. Snad mají na zdejším tajemnu podíl i pravidelné rozmístění významných středověkých staveb, tajuplné podzemní chodby i další místa, kde docházelo k alchymistickým pokusům, k magickému počínání či zaklínání.

Silnými pozůstatky magie je prolnuta i část pražského Nového Města, která dnes spadá pod Prahu 2. Jednou z nejznámějších magických staveb je tzv. Faustův dům na Karlově náměstí. Jedná se o palác, který ve druhé polovině 16. století obýval dvorní alchymista císaře Rudolfa II. Edward Kelley. Právě ten měl tady k dispozici alchymistickou dílnu, v níž experimentoval.

V dnešním Faustově domě se postupně vystřídalo množství lidí, z nichž někteří rovněž provozovali magické pokusy a rituály. Jak se může zdát, čarodějnickým experimentům se zde výtečně dařilo. Někteří badatelé se dokonce vyjadřovali v tom smyslu, že „ďábel to sem neměl daleko“.

V podzemí Faustova domu se údajně nacházejí tajuplné a ponuré chodby vedoucí pod dnešní Karlovo náměstí a možná i jinam. Kam? Snad přímo do pekelné říše, do jiné dimenze či nějakého paralelního světa. V současnosti jsou však již z valné části zazděné. Chodby mají přitom pocházet z doby císaře Karla IV., který měl k alchymii i magii velmi pozitivní vztah. K čemu chodby sloužily a co se v nich mohlo odehrávat? To se můžeme dnes už jen domýšlet.

Kočky měly dům zbavit prokletí

Faustův dům se nacházel v patogenní zóně, která přitahovala zlé síly a živly. Dokladem toho, že zde nebylo cosi v pořádku, je též poměrně nedávný nezvyklý nález. Při poslední rekonstrukci domu zde totiž řemeslníci objevili sedm zazděných koček. Rituál zazdívání koček měl dům zbavit prokletí a sloužil i k vyhnání zlých sil. Kočky ho tedy měly chránit před vlivy černé magie, která sem mohla prosakovat například z podzemí. Přestože nás v souvislosti s pověstí tento dům spíše děsí, vypráví se o něm, že je ve skutečnosti dodnes pod ochranou neznámých sil. Když se například v únoru 1945 Praha stala centrem náletu, dopadla jedna z bomb i na Faustův dům. A třebaže explodovala, dům neshořel. Nešlo přitom o náhodu, ale tak už to u magicky chráněných objektů bývá.

Posvátná geometrie

Aby se dalo proti černé magii i dalším zlým silám účinně bránit, je zapotřebí využít též jednotlivé pomyslné uzly magických čar i zakódované symboly živlů, včetně hry čísel. Na pražském Starém Městě, u křižovatky ulic Konviktská a Karoliny Světlé, stojí už dlouhé věky nenápadná románská rotunda svatého kříže Menšího, která hraje až neuvěřitelně důležitou roli v pražské geometrii. Představuje střed pomyslného kříže - dvou protínajících se přímek. A zrovna na nich se nacházejí důležité posvátné stavby. Základní osa tohoto významného útvaru spojuje chrám svatého Víta na Hradě se svatým Štěpánem. Kolmo na tuto veskrze posvátnou přímku, jejíž střed nalezneme v místě rotundy sv. Kříže, leží dva významné kostely založené rovněž v době románské - sv. Kliment v Klimentské ulici a sv. Filip a Jakub na Arbesově náměstí (od roku 1891 už neexistující). Dvojice kostelů se mají navíc nacházet ve stejné vzdálenosti a tvořit tak ramena kříže.

Linie kladné energie

Magických obrazců je možné v Praze vystopovat více a jsou to opět kostely, které je tvoří. Například sedm důležitých pražských kostelů stojí na vrcholech čtyř trojúhelníků symbolizujících čtyři živly - zemi, vodu, oheň a vzduch. Zdá se tak, že nám dávní stavitelé zanechali jakýsi tajemný vzkaz. S mystickým plánováním rozmístění těchto staveb v Praze začali románští stavitelé, ovšem k mistrné dokonalosti ho přivedli zejména Lucemburkové, z nichž vynikal především Karel IV. Ale vraťme se na Nové Město.

Také zde magické náznaky dávají předpoklad pro výrazný střet kladných a záporných elementů. Zatímco Faustův dům na Karlově náměstí se nachází v negativní zóně, nedaleko odtud prochází linie kladně nabitého proudu na přímce mezi křížovou rotundou sv. Kříže menšího a kostelem sv. Štěpána ve Štěpánské ulici, jež tvoří důležitý trojúhelník pozitivní energie. Jeden z jeho okrajů zasahuje například do Žitné ulice, kde chrání domy i s jejich obyvateli. Pod magickou ochranou zůstává zejména zástavba v severní části ulice s lichými popisnými čísly. Nejvíce je patrná u domu s popisným číslem 13, v tomto případě vůbec ne nešťastným.

A nechybí samozřejmě celá řada pověstí, kterými jsou zdejší stavby doslova prošpikované. Tak například na nároží ulic Karoliny Světlé a Anenské stával kostel sv. Jana Křtitele s klášterem, jenž byl v roce 1896 zbořen a na jeho místě vybudován nový dům. V něm straší zvoník Makudera, který v bývalém kostele kradl svíčky a také jiné věci a za krádeže byl roku 1568 odsouzen k smrti. Poté nenašel pokoje a za trest musí na půdě domu svítit svou zapálenou rukou. Nepěkný úděl…

Pavel Kovář

Foto: Pixabay

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2500906
DnesDnes555
VčeraVčera645
Tento týdenTento týden3596
Tento měsícTento měsíc12252

Partnerské weby

apartman banner