Komu patří planeta Země?
Bílý člověk se střelnou zbraní v rukou a s různými stroji za zády se domnívá, že jemu. Hraje roli svrchovaného pána a vztahuje svou chtivou paži i na Měsíc a na Mars. Nepochybuje o svém právu vládnout prostřednictvím IT-techniky, na kterou spoléhá a která je jeho úžasným výdobytkem. Pokládá ji za něco, co tu ještě nikdy nebylo, co vymyslel on - člověk nového věku vzešlý z antické kultury a civilizace, který si v průběhu pěti století podmanil celé lidstvo koloniálním způsobem vládnutí a rozdělil svět na sféry svých zájmů. Kolonizaci padly za oběť dávné prastaré kultury a civilizace Afriky (starověký Egypt, Maroko, Alžír, Tunis aj.), Asie (Čína, Indie), Severní a Jižní Ameriky (tzv. iberoamerické kultury). Kam vstoupil bílý člověk se zbraní a touhou po zlatě, územích a vládě, tam po několika málo stoletích tráva neroste. Zbídačení třetího světa je už očividné. Atlantská bílá civilizace žije energeticky na úkor zbytku světa, ale stává se i sama sobě energeticky neúnosnou. Rabuje nerostné zdroje na cizích územích a spojuje tuto činnost s ideologií jí vlastní. Nazývá ji demokracie - vláda lidu, ale ve skutečnosti je to vláda peněz. Ukazuje se, že tento svět peněz, vzniklý teprve tak před 7 až 10 000 lety, byl příčinou likvidace přirozeného způsobu života bytostí na této planetě, zejména druhu Homo sapiens. Bez peněz dávala příroda člověku všechno, co potřeboval k udržení rodu, sebe samého i svého přirozeného prostředí. Ještě před 500 lety tak žilo mnoho tzv. přírodních kmenů (v Americe, Africe, v Asii i Austrálii), než tam vtrhl bílý muž jako dobyvatel a nositel „vyšší kultury a civilizace“. Za neuvěřitelně krátkou dobu se mu podařilo zavést peníze a zboží po celé planetě. Tento „úspěch“ přičítá své vědecké vyspělosti a vynálezům, které ochromují mentální vybavení člověka, jakým disponoval ve svém přirozeném stavu, při životě v denním kontaktu s přírodou i v boji s ní - často o holé přežití. Vědecká civilizace nabízí člověku stále více pohodlí, více smyslových potěšení. To jsou dary čertů z pohádek, kteří vždycky nabídli své oběti blahobytný život bez námahy, zlato, jídlo, pití, bohatství, protože věděli, že duše budou nakonec jejich. Moderní civilizace nabízí totéž a o duši se už nemluví. Možná se jedná o velkolepou zkázu celého současného lidstva nebo při nejmenším druhu Homo sapiens faber - člověka výrobce. Jeho umělý svět nabývá velkých rozměrů. Nejen že ničí přírodu všude, kde se roztáhne, ale sám o sobě se stává novým evolučním prvkem v produkci méně vitálního, neduživějšího a ohroženějšího člověka. Celá technická civilizace je tak závislá na umělých zdrojích energie, tím i více zranitelná. Ve vyspělých megapolích světa stačí výpadek proudu navodit naprostý chaos. Při delším trvání by přivodil masový úhyn člověka, který má většinu svých životních funkcí podmíněnou dodávkou proudu. Sebestředné přesvědčení, že vyspělá technika přemůže všechno a že člověk je na všechny přírodní katastrofy dobře připraven a dokáže jim čelit, dostává povážlivé trhliny. Vesmír a hlavně Slunce, na kterém je život na této modré planetce vším závislý, vždycky ukáže svou sílu. Tu se zvedne vlna tsunami, která spláchne do moře statisíce lidí, smete a rozbije atomovou elektrárnu na břehu, tu dopadne meteorit, který tlakovou vlnou způsobí katastrofu široko daleko, tu zase vlna z moře zaplaví půl New Yorku a vyřadí stovky tisíc domácností z rozvodné sítě energií. To jsou jen projevy zemských živlů a jejich síly. Slunce může udeřit i jinak - energetickými výboji a proměnou energetického pole. Co se pak stane s tou dokonalou internetovou sítí a jejím využitím v denním provozu světa peněz? Ale vraťme se k tématu - komu patří planeta Země? Samozřejmě to není, tedy zatím, planeta opic. Patří i člověku. Ale ta spojka „i“ je podmínkou jeho existence, případně dalšího vývoje.
Člověk musí přestat vidět sám sebe jako Pána tvorstva, vrchol evoluce, nejvyspělejší bytost na zeměkouli. Musí se vrátit k pokorné roli jednoho z nesčetných výtvorů tvůrčí síly vesmíru, k roli součásti jediného celku. Musí si uvědomit, že bez ostatních tvorů a tvarů by neexistoval ani on sám, ani by bez nich nepřežil, i kdyby si stvořil své vlastní dokonalé - veskrze umělé - životní prostředí. A jedná se o Zemi i Mars či jiné místo sluneční soustavy. Naše sluneční soustava je také jen jednou z bezpočtu jiných hvězdných soustav, které tvoří malou součást bezpočtu galaxií atd. Je známo, že snad dokonce většina hvězd jsou dvojhvězdy, které se otáčejí kolem svého gravitačního středu. Kdo z vědců by dokázal popsat formy života na planetě se dvěma Slunci nebo s 24 Měsíci jako na Neptunu? Země tedy patří bytostem, které tady, teď, v těchto podmínkách času a prostoru vznikly. A nejsou to jenom lidé, zvířata, rostliny, i když právě jim současný člověk nejvíc upírá a ubírá jejich prostor, právo na existenci. Stále více povrchu zemského zalévá do betonu a asfaltu, proniká svými stavbami a průmyslem do teritorií patřících v minulosti přírodním lidem, v současnosti hlavně velkým zvířatům a ptákům, kazí i život ve vodách oceánů. To všechno je dílem převážně bílé rasy. Ta toho má z karmického hlediska na svědomí tolik, že by to stačilo k jejímu vyhubení. Nikdo nemůže žít dobře na úkor utrpení druhých bytostí. A mnozí současní myslitelé už začínají nahlížet, že největším škůdcem života na Zemi je právě člověk. Člověk výrobce, dobyvatel, konzument, hrdý vládce nad „primitivy“, bílý člověk Occidentu. Jestlipak si ale uvědomuje, že nyní obývá Zemi asi 7 miliard lidí, z nichž 6 miliard je barevných? Není ten mocný bílý muž obklíčen přesilovkou barevných ras? Asi je na čase sklonit se před způsobem vnímání, cítění a vědění těch starobylých „primitivních“ kultur, vrátit se ze světa protikladů a jejich ustavičného boje k pojetí všehomíra jako nedílného celku. To je to Komenského Unum necessarium - Jediné potřebné.
PhDr. JMA


Dvojí parte
Moje známá byla dost komplikovaná osobnost, uzavřený člověk. Před 4 lety se cítila unavená, říkala, že ji to na světě už nebaví. Byla na tom tak, že si dokonce připravila vlastní parte a to poslala několika lidem. Prý aby od nich měla pokoj. Na tom parte uvedla jako datum svého úmrtí 21. únor 2009. Je to náhoda, že zemřela sice až letos, ale 19. února? Možná se každý rok v únorových dnech cítila nejhůř, i když se s tím málokomu svěřovala. Nevím, ale leží mi to v hlavě…
Anna ze středních Čech

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2733639
DnesDnes94
VčeraVčera560
Tento týdenTento týden1789
Tento měsícTento měsíc2247

Partnerské weby

apartman banner