Svatý Václav
„Nedej zahynouti nám ni budoucím“ - úryvek nápisu z podstavce Myslbekovy jezdecké sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze dokazuje, že tento nejoblíbenější český svatý hrál důležitou úlohu v dějinách našeho státu. Václavův kult se začal projevovat už od druhé poloviny 11. století. Díky staroslověnským legendám se úcta k němu rozšířila na Rus, do Polska a také do Německa. Církví byl tento kult podporován proto, že kníže Václav byl jako prostředník mezi Bohem a pozemským světem osobou nanejvýš povolanou. Byl ochráncem prostého lidu a zosobněním přemyslovské panovnické tradice. Na pečetích se zobrazoval až do druhé poloviny 13. století. Svatováclavský kult podporoval také Karel IV., který tomuto světci symbolicky věnoval korunu českých králů, a tím se přihlásil ke svým přemyslovským předkům. Svatý Václav se narodil roku 907 jako nejstarší syn knížete Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry, která byla dcerou knížete z rodu Havolanů. Podle legendy byl vychováván na Budči, kde se mu dostalo na tu dobu vysokého vzdělání. Vyrůstal pod vlivem babičky, kněžny Ludmily. Ta byla zbožnou křesťankou a propagátorkou staroslověnsky vedených bohoslužeb. Václavův otec zemřel v roce 921, proto se poručnické vlády ujala jeho matka. Ta se potřebovala zbavit vlivu své tchyně na Václava, proto ji nechala uškrtit.
Vlády se Václav ujal až v roce 925. Byl panovníkem vzdělaným, schopným, mírumilovným a velmi oblíbeným. Pod jeho rukou Čechy jen vzkvétaly. Václavova křesťanská dobrota a jeho politická koncepce pobuřovaly matku i jeho bratra Boleslava. Problémem se stal jeho vztah k východofranské říši. České knížectví se orientovalo na bavorské vládce, ve kterých vidělo oporu proti Sasku a Velkomoravské říši. Čechy se začaly osamostatňovat, což se nelíbilo Bavorům i Sasům. Roku 929 vtrhla sasská i bavorská vojska do Čech. Jejich útok nebyl očekáván. Václav si nepřál, aby byla jeho země vydrancovaná, proto se podrobil placení „Tributu pacis“ (odvádění stříbra, zlata a dobytka). Česká šlechta, většinou pohanská, měla toto Václavovi za zlé. Tak došlo ke spiknutí. Boleslav pozval bratra na své sídlo do Staré Boleslavi, kde ho nechal 28. září roku 935 zavraždit (některé prameny uvádí 929). Sám se pak stal českým knížetem, v přemyslovské dynastii pátým (Bořivoj, Spytihněv, Vratislav, Václav). S Němci pak válčil celých 14 roků. Boleslavská bratrovražda se v naší historii stala prvním atentátem na českého panovníka. Svátek sv. Václava v minulosti slavila celá země. Konávaly se slavnostní mše, poutě a posvícení. Síla této tradice pominula, což zřejmě ovlivnilo její zneužití v době Protektorátu Čechy a Morava. V současnosti se k svatováclavské tradici vracíme, proto je 28. září od roku 2002 státním svátkem. Svatý Václav je také patronem vinařů a sládků.
Mgr. Štěpánka Chaloupková


Cheopsova pyramida
Nakreslíme-li kruh, čtverec a obdélník o stejném obsahu, pak hrany čtverce a obdélníku spojíme se základnou, získáme přesný úhel pyramidy. Dále spojíme-li úhlopříčkou strany obdélníku, ve středu křížení získáme třetinu výšky pyramidy. To je můj náhled, který jsem si ověřoval nákresem. Nakreslíme-li dále obdélník v rovině, získáme tím kříž znázorňující světové strany. Spojíme-li všechny rohy, jež vzniknou, zjistíme, že obsahují 52 trojúhelníků, jako je týdnů v roce, a 360 stupňů po 10 stupních, což je zajímavé. Jak toto mohla znát civilizace, která pyramidu stavěla? Cheopsova pyramida i ty další musely být postaveny mnohem dříve, než je popisováno, a to 14 až 12 tisíc let před naším letopočtem, ve věku Lva Vesmírného roku, tedy Atlanťany, kteří před zánikem svého kontinentu přišli do Egypta. Dle mého názoru údajná pohřební komora se sarkofágem sloužila k zasvěcení nejvyšších kněží, k duchovnímu růstu a pochopení zákonů vesmíru a Země. Co asi značí záhadná Sfinga, se zadní částí býka, tělem lva, křídly orla a hlavou ozdobenou kobrou? Myslím si, že opět duchovno člověka, jehož může dosáhnout reinkarnacemi, tedy ve škole života zde na Zemi, jeho duchovní božství. Zajímavé je, že Sfinga je spojena podzemní chodbou s pyramidou, kde je ukryt vzkaz pro naši civilizaci, rozluštíme ho, až přijde správný čas. Egyptská vláda průzkumu této chodby brání, zřejmě z důvodu, aby nemusela přepisovat své dějiny a dějiny světa. Také tato pyramida a každá další vytváří svou sesterskou pyramidu do podzemí. Pyramida na Zemi vyzařuje energii do nitra Země a podzemní do vesmíru, čímž vytváří mohutnou energetickou ochranu. To mám zjištěno virgulkou. Toto mé poznání dalo vzniknout amuletu, který jsem nazval zdvojený pyramidální kříž. Domnívám se, že s pyramidami je spojen i znak svastiky. Svastiky jsou dvě - pravotočivá a levotočivá. Je to prastarý symbol boha Slunce, který znázorňuje, jak duchovnost člověka, tak sílu a moc, kterou zneužil ke svým cílům Hitler. Ten díky zákonům vesmíru na to také doplatil. Jestliže nakreslíme svastiku a v lomení ji ohneme pod úhlem 45 stupňů, získáme pyramidu i s úhly, jež obsahuje.
Stanislav Š., Meziměstí

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2580429
DnesDnes123
VčeraVčera634
Tento týdenTento týden4259
Tento měsícTento měsíc10793

Partnerské weby

apartman banner