Na období od 6. září do 12. září
Pouze několik dnů v první zářijové dekádě se nese ve znamení mariánského léta, kterému vévodí Narození Panny Marie (8.9.). Tento přechodný nostalgický závan léta však většinou brzy přechází v období lidmilsko-matoušských poklesů teploty. K poněkud méně známým pranostickým dnům nyní patří svatý Mikuláš (10.9.), svatý Pafnuc (11.9.) a svatý Tobiáš (12.9.).
Mariánské léto patří k výraznému pranostickému času, který pravidelně podle starého lidového označení přinášel několikadenní slunečné a teplé počasí, příliš se nelišící od skutečného letního času. V takovýchto dnech ještě běžně teploty během dne šplhají na letních 25 stupňů Celsia a někdy dosahují i tropických hodnot: "Na Narození Panny Marie (8.9.) se slunce musí pousmát, i kdyby mělo v noci vstát. Jaké počasí o Panny Marie Narození, takové má přibližně zůstat čtyři neděle. Panna Maria ještě přináší alespoň malou slzu léta."
Do těchto dnů patří rovněž některá zoofenologická rčení, která upozorňují na odlet stěhovavých ptáků a chování dalších živočichů: " Na Narození Panny Marie hadi a štíři pomalu do podzemí míří. Laštovice u nás jsou mezi svátky Panny Marie Zvěstování (25.3.) a Panny Marie Narození. Na Panny Marie Narození vlaštoviček shromáždění. Když laštovice letí - je to znak poletí. Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. Divoké husy svačinu odnášejí a blížící se zimu ohlašují."
V prvé polovině září se mnohá rčení zaměřují na začátek klimatického podzimu, třebaže jeho nástup a trvání značně závisí na nadmořské výšce. A tak zatímco v nížinných oblastech může ještě doznívat letní ráz povětrnosti, ve vyšších polohách a na horách pak dostává počasí již podzimní charakter: "Co srpen nedovařil, září nedosmaží. Září jezdí na strakaté kobyle." Mnoho současných výroků potom patří k věšteckým, neboť prorokují povětrnost nejen na podzim, ale už také v zimě: "Je-li léto chladné a deštivé, bude pěkný podzim. Po deštivém jaru a deštivém létu přichází obyčejně slunečný podzim. Je-li chladné a deštivé léto, na podzim přijde dlouhé babí léto. Přiletí-li straka brzo v září ke vsi, bude záhy sněžit. Je-li mnoho žaludů a hub - přijde tuhá a dlouhá zima. Jásá-li počasí v polétí, větry se zimou záhy přiletí. Neodlétají-li brzo tažní ptáci, bude podzim dlouhý a sedlák dokončí všechnu práci. Jsou-li v září ještě bouřky, neuhodí brzo mrazy".
Koncem první a ve druhé zářijové dekádě se lidová meteorologie pozdního léta zabývá nastupujícím chladnějším obdobím, pro která jsou příznačné nepravidelné, někdy však i výraznější poklesy teplot vzduchu. Tento nevyrovnaný, proměnlivý časový úsek devátého měsíce je podle příznačných chladných výkyvů počasí a podle charakteristických pranostik označován jako období lidmilsko-matoušských poklesů teplot: Fouká-li v první polovině září z Moravy, pak orej sedláčku pomali; fouká-li ale z Čech, s oráním rychle spěš." Pokud se týká alternativy deštivého a suchého povětří, naznačují určitou tendenci následující výroky: "Neprší-li na Panny Marie Narození, nastane suchý podzim. Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim. Neprší-li ani na svatého Pafnuce (11.9.) počítejte se suchým podzimem. Na svatého Tomiáše (12.9.) mají rolníci déšť rádi; nejenom pro osení, ale i pro vinohrady." Další výrok: "Jiří (24.4.) s teplem, Mikuláš (10.9.) s pící, pak také signalizuje konec letního období a tím i pozvolný konec pastvy.
Slunné a klidné počasí po 10. září bývá též hojně nazýváno jako babí léto. Jedná se o situace pod vlivem stabilního vysokého tlaku vzduchu, které se dostavují téměř každoročně, obvykle pak ve druhé zářijové dekádě. Takovéto dny beze srážek se vyznačují klidným, teplým a slunečným počasím, ale zrovna tak i značným zákalem s ranními a večerními mlhami, zejména v nížinách a údolích. Tento silný zákal je podmíněn jednak vysokým obsahem vodních par v ovzduší, ale i velkým množstvím zákalových částic, které byly při letní konvekci vyneseny do velkých výšek. V průmyslových oblastech a nad velkými rušnými městy bývá zákal tím patrnější, neboť k němu přispívají exhalace z průmyslových podniků, ale hojně také ze značného provozu automobilů.
Zvláštní stav atmosféry při nástupu babího léta v září utlumuje vyzařování a ozařování, což mívá za následek, že teplotní kolísání jsou mnohem menší než například na jaře. Zářijová obloha mívá bleděmodré zabarvení a dálky nabývají světlemodrého pastelového odstínu. Právě pro tento čas jsou potom typické některé další pranostiky: "V září slunce ještě dosti září. Máj a září jsou branami léta. Září je májem podzimu. V září sice slunce ještě hodně svítí, ale kabát již připravený musíš míti. V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. Září hrozny sbírá, mety a břeskve v sobě mívá. Co červenec a srpen nedovaří, to září nedosmaží. Září však víno vaří. Babí léto - léto na odchodu.

PAVEL KOVÁŘ

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2506583
DnesDnes422
VčeraVčera630
Tento týdenTento týden422
Tento měsícTento měsíc17929

Partnerské weby

apartman banner