Orlické hory jsem prošel několikrát a osobně musím říci, že jsou nejen malebné, romantické a překrásné, ale také se soumrakem děsivé, hrůzu nahánějící a plné podivných strašidelných zákoutí. Můžete tu spatřit nejen vodní bytosti, ohnivce, smrt přivolávající vílu, upíra, baziliška a jiné duchy a přízraky. Jsou tu ovšem i pohanské kameny, strašidelné lesy a zázračné prameny.
Tak či tak - obě podoby Orlických hor a tamních městeček či vesniček mají své neopakovatelné kouzlo.

Ohnivec se zjevuje v létě
Borová - V okolí Borové, především však nedaleko hranic, bývá vidět tzv. ohnivec. Chodil po mezích, většinou za letních večerů. Vypadá jako člověk, jeho celá postava však plápolá ohněm a zdá se být průsvitnou. Vlasy má rovné jako hřebíky a v divoké změti mu planou na všechny strany. Planoucí ruce s roztaženými prsty připomínají větve stromů. Lidé se ho bojí jako jiných přízraků, neboť je jim známo, že je to hříšník, který pyká za svá provinění, a proto bloudí a čeká, až bude vysvobozen. Navíc se traduje, že ten, kdo jej potká a před ním řekne „Bože smiluj se nad ním“, mu zkrátí trest o jeden rok.

Pohanská modla
Ústí nad Orlicí - Když se vydáte z města na východ, dojdete k jedné pohanské modle. Vypadá sice jako pět žulových kvádrů jen tak ledabyle položených na sobě, ale prastará pověst říká, že jde o velice mocné pohanské místo, kde se zjevují do dnešních dnů prastará božstva. Konaly se zde i různé rituály a obřady. Není moc dobré zde zůstávat přes noc.

Běsové starého lesa
Dobruška - Kousek za Dobruškou, směrem k Novému Městu nad Metují, je les Halín. Stojí zde od pradávna, což dosvědčují i mohyly pohanského pohřebiště, které se zde nalézají. I název sousední vesnice - Běstviny, svědčí o vzniku v předkřesťanských dobách. Základem tohoto slova je výraz "běs", což znamená démon, zlý duch, strašidlo. Halín je les naplněný kouzly a tajemstvími. Poletuje jím ohnivý muž, neboli žavák, aniž by přitom zapálil jedinou větvičku či jediné stéblo. V noci zde poblikávají údajně bludičky, lákající svým světlem nezkušeného chodce hlouběji do nitra lesa. Některé odvážlivce pak lidé našli roztrhané.

Podivný oheň na křížku
Orlice - Na kříži u Orlice spatřila jedna dívka z Červené Vody podivné světlo. Byla tmavá noc, přestože hvězdy jasně svítily. Na staré cestě u Šanova do Orlice stojí kamenný kříž. Když k němu dívka přišla, spatřila na něm velké jasné světlo, které hořelo na vrchu kříže. Když se ocitla již za neobvyklým místem, zjevení zmizelo. Dala se rychle na útěk, celá zpocená potkala v Orlici nějaké známé, s nimiž pak pokračovala na cestě domů.


Upálená čarodějnice
Mladkov - V Mladkově žila selka - čarodějnice, která proměňovala pasáka krav, který u ní sloužil, v bělouše a pak s ním orala pole. Zpozoroval to kočí a vyměnil si s pasáčkem v noci lůžko. Když přišla hospodyně do stáje, vyskočil, zmocnil se její ohlávky a nasadil ji na její hlavu. Potom se selkou, proměněnou v koně, vyjel ke kováři a dal okovat všechny čtyři nohy. Když se vrátili domů, sňal z bělouše ohlávku a najednou tu stála selka s podkovami na rukou i nohou. Podle dochovaných pramenů byla selka v Mladkově upálena jako skutečná čarodějnice.

 


Zaklínač duchů
Králíky – Jeden zlý hrabě z Králíků utiskoval své poddané. Když zemřel, nenalezl klidu v hrobě a jeho duch straší o půlnoci v tamním poplužním dvoře a jeho okolí. Mladý hrabě na radu šafářovu povolal zaklínače duchů z Malé Moravy. Tento muž s velkou koženou taškou na zádech se odebral před půlnocí na seník, kde zlý duch prováděl své neplechy. Tam se ozýval strašný řev, který po nějaké době utichl a zaklínač duchů unavený a vyčerpaný se vrátil zpět. Ukázal na svůj raneček a pravil: "Zde nyní leží duch v rakvi, která není větší než fazolový lusk. Dnes za svítání ho musím pohřbít na Králickém Sněžníku." Mladý hrabě bohatě odměnil zaklínače a od té doby byl klid.


Poutní místo Studánka
Dobruška - Pozoruhodné poutní místo s úžasnou energií najdete „jen co by kamenem dohodil“ od města Dobrušky v podhůří Orlických hor. V roce 1699 tu podle pověsti došlo k zázračnému uzdravení slepého dobrušského sládka. Léčivost vody byla poté odborně zkoumána a v roce 1741 byly její blahodárné účinky na zdraví potvrzeny erudovanou lékařskou komisí. Od té doby až po současnost je Studánka vyhledávaným poutním místem. Pokud na toto požehnané místo zavítáte, naskytne se vám pohled na krásnou kapličku zasvěcenou Panně Marii. Stojí tu také zajímavá socha Jana Nepomuckého, znázorněného jako poutníka na cestě ke Staré Boleslavi. Samo místo má také úžasnou léčivou energii.

Divé ženy chytaly dívky a děti
Libele - Nedaleko Libele je les, jemuž se říká Borky, a v něm místo, zvané Nákle, kde prý za dávných časů stál hrad téhož jména. Jiní lidé vyprávějí, že tu byl opuštěný klášter, ve kterém žily divoké ženy, jež chytaly pocestné - dívky a děti - a za živa je zazdívaly v komnatách. Okolní obyvatelé však klášter dobyli a rozbořili a divé ženy usmrtili a zakopali na různých místech, aby se nemohly již vrátit a škodit lidem. Jednou na Velký pátek, v době, kdy kněz četl pašije, uviděl jeden poutník, který tudy náhodou šel, krásný mramorový stůl. Rychle běžel domů, sezval přátele a všichni pospíchali na to místo. Ale po mramorovém stolu nebylo ani stopy. O příštím Velkém pátku bylo ten stůl vidět opět a později jej spatřili další dva lidé. A tak se prý každý rok na Velký pátek znovu objevuje.

Medvěd s biskupskou berlou
Jablonné nad Orlicí - Město má ve znaku černého medvěda, který drží opatskou berlu. Ta patrně souvisí se zbraslavským klášterem, jemuž město ve 14. století patřilo. Původ znaku vysvětluje pověst. Každý rok na podzim se posílaly vozy s čeledí po obcích vybírat daně v naturáliích. Občas se ale vyskytli falešní výběrčí, proto s nimi jezdil mnich, který měl berlu. Vůz naložený jídlem přilákal medvěda. Čeleď před ním utekla, medvěd vylezl na vůz, ale koně se rozběhli a medvěd nemohl seskočit. Aby nespadl, musel se chytit berly. Dojel tak až na Jablonské náměstí, kde se mu podařilo seskočit a utekl do míst, kde dnes stojí kostel. Jablonští splašené koně zastavili a vrchnost jim dovolila mít ve znaku medvěda s berlou.
Milan Doležal

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2380492
DnesDnes545
VčeraVčera849
Tento týdenTento týden3290
Tento měsícTento měsíc7921

Partnerské weby

apartman banner