Hrad byl založen svobodnými pány z Machlandu v první polovině 12. století a brzy poté předán pasovským biskupům. V jedné listině kláštera Baumgarten z roku 1150 je uveden Hartwidus de Spilberch, jeden z bratrů Oty z Machlandu, čímž je potvrzena existence

zdejšího panského sídla. Asi o deset let později hrad přešel díky svatbě na svobodné pány z Lengenbachu, kteří tu sídlili až do vymření svého rodu.

Opatství svatého Floriána, které mělo mezi lety 1365 - 1383 hrad také v zástavním držení, jej využívalo v dobách války jako pokladnici. Členové konventu se mohli také v případě potřeby, v době nepokojů a válek, ukrýt za mohutnými zdmi pevnosti.

Ve druhé polovině 15. století byl hrad opět předáván jako léno. Nejprve jej získal pán z Ruckendorfu, po něm v roce 1475 přešel do držení Oswalda Schirmera a nakonec jej v roce 1484 získal Bernard ze Scherffenbergu. Posledně jmenovaný měl v letech 1479 - 84 funkci zemského hejtmana pro oblast Rakouska nad řekou Enns.

Bernard přestavbami proměnil starý hrad na moderní pevnost, jejíž zbraně mohly kdykoli zablokovat průchod podél Dunaje. Také nechal přestavět hradní kapli v gotickém slohu. Ještě roku 1594 se Spielberg počítal mezi hlavní místa úkrytu zdejšího obyvatelstva proti tureckému nebezpečí a jako obranný zemský hrad.

V roce 1619 byl na hradě zřízen výběr mýtného podél cesty u Dunaje. Panství bylo z léna vyplaceno roku 1642 za 1 000 zlatých a stalo se soukromým majetkem šlechtice.

Opuštěné sídlo zchátralo

Roku 1650 získal hrad David Ungnad z Weissenwolffu. Panství Spielberg spojil do jednoho celku s panstvím Steyregg, hrad byl ale opuštěn a chátral. Dalšími majiteli pak byla rodina Weissenwolffů, kterým hrad zůstal až do jejich vymření v roce 1961. Poté zdědil panství hrabě Karel Mensdorff-Pouilly. V současnosti patří hrad Marii Antoinetě Krassey.

Na zachovaných stěnách je jasně patrný vliv času a období, kdy nebyl hrad takřka vůbec udržován.

Předhradí je dnes dáno do pronájmu a stále obýváno. Hrad se původně nacházel na jednom z ostrovů na Dunaji, poblíž pravého břehu řeky, a patřil proto katastrálně k rakouské obci Enns. Povodeň v roce 1796 a regulace Dunaje v 19. století změnily povodí řeky, takže nyní se Spielberg nachází v nivě u severního břehu Dunaje.

Kaple z doby románské

Gotická kaple obdélníkového půdorysu má tři řady kleneb. Na delší stěně je zachován velký klenutý portál a o něco výše sdružené dvojité kónické okno. Kaple byla postavena převážně z lomového kamene. Použité kvádry dokládají předchůdce stavby již z doby románské, podobná okna se vyskytují na kostelech z období kolem roku 1240.

V 15. století byla kaple rozšířena o přístavbu na východní straně. Románský portál a arkády byly zazděny, byl prolomen nový vchod a předsíň byla zaklenuta. Nad pozdně gotickým vstupem může návštěvník vidět tři malá románská okna z konce 13. století. Dosud jsou na klenbě patrné zbytky výmalby a kresby hrudkou. Z kamenného sakrálního stánku je dochován pouze zbytek soklu.

Severní palác, vybudovaný ve 14. století, byl značně rozšířen a spojen do velkého komplexu budov o délce 60 m. Mezi bránou a bergfritem stála samostatná obytná budova, která měla dřevěné obložení stěn a vyhřívanou místnost. Hradní studna byla situována ve východní části hradního nádvoří. Zajímavé jsou dobře zachovalé valeně klenuté sklepy.

Severní strana hradu je dobře chráněna strmým žulovým útesem, takže zde nebylo nutné žádné další opevnění. Dokonce bylo upuštěno i od vylámání hlubokého příkopu.

Text a foto: Petr Šafránek

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2503869
DnesDnes102
VčeraVčera566
Tento týdenTento týden2121
Tento měsícTento měsíc15215

Partnerské weby

apartman banner