Úplněk v Beranu vrcholí 5. října ve 20.40 hodin. Je důležitý především pro osoby narozené ve znamení Berana. Předesílám, že právě ty by měly být několik dní před ním velmi opatrné. Obecně se vliv úplňku promítne do záležitostí souvisejících s prací a pracovními aktivitami. Jupiter, planeta

štěstí a rozmachu,se posouvá 10. října po roce působení ve Vahách do znameníŠtíra, kde pobude rok.  Přinese šťastné změny všem Štírům.

Říjnové  novoluní proběhne 19. října ve znamení Vah ve 21.12 hodin. Je velmi důležité pro zrozence Vah. Ostatním znamením otevírá novou cestu v tématech - vztahy, smluvní ujednání a dohody. Planetka Ceres se 23. září přesunula do Lva, tedy Lvi dostanou zabrat, a to až do července příštího roku. Čeká je perné období, během něhož budou muset podat maximální výkony. Díky nim se však posunou vpřed.

BERAN

Úplněk uzavře důležité téma ve vztahové oblasti. Nastaví nová pravidla ve vztazích a všech dohodách. Co má, to skončí, aby mohly vzniknout dohody nové. Slunce spolu s Merkurem přinesou aktivitu spojenou s komunikací a cestováním ve spojení s dohodami. Mars se přesune 22. října do Vah, kde setrvá do začátku prosince. V tomto období budete intenzivně řešit vztahy pracovní, partnerské i rodinné. Jste bojovníci, a tak neustále bojujete o vztahy a ve vztazích. Při novoluní budou Slunce a Luna ve spojení s Jupiterem a Merkurem. Planety vás podpoří v dohodách souvisejících s penězi. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude nyní rok působit v oblasti společných financí (půjčky, hypotéky, prodej či koupě). Bude vám přáno v oblasti sexuality a majetku. Planetka Ceres vám dlouhodobě dává zabrat v tématech - děti, plody a výtvory, partneři a pracovní spolupráce.

BÝK

Úplněk vás donutí k rekapitulaci. Budete přemýšlet, co ve svém životě ukončit, uzavřít, jak dál ve vztazích. Pomalu se začnete připravovat na svůj úplněk v listopadu. Měli byste udělat něco pro své zdraví, věnovat se dětem a partnerům. Při novoluní budou Slunce a Luna ve spojení s Jupiterem a Merkurem. Otevře se vám cesta k nové spolupráci, můžete řešit vztahové pracovní záležitosti. Pracovně budete vytíženi, pocítíte chuť zasadit se o změny v práci. Mars se přesune 22. října do Vah, kde bude  působit do začátku prosince. V tomto období lze očekávat zvažování nové spolupráce, ale také nutnost udělat to, co jste slíbili vykonat. Měli byste se  věnovat tématu zdraví a zdravé výživy. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti vztahů, smluv, dohod a nastolení nových  pravidel ve vztahové oblasti. Objeví se noví kolegové v práci nebo životní partneři. Planetka Ceres vám dává dlouhodobě zabrat v tématech - zdraví, domov, ženy v rodině a pracovní zázemí.

BLÍŽENCI

Úplněk ukončí jakési přátelství, uzavře působení v nějakém společenství lidí. Vnese jasno do záležitostí spojených s osobami, s nimiž jste v úzkém kontaktu. Planety ovlivní vaši touhu po hezkém a útulném domově. Při novoluní budou Slunce a Luna ve spojení s Jupiterem a Merkurem. Novoluní vám otevře nové příležitosti v oblasti partnerství, což podtrhne i planeta Mars. Zejména půjde o pracovní spojení. Budete také více komunikovat a cestovat v souvislosti s dětmi a partnery. Mars se přesune 22. října do Vah, kde bude  působit do začátku prosince. Aktivuje témata - děti, partneři a tvorba.  Díky jeho vlivu budete tvořit, prezentovat se, vrhnete se do společnosti či milostných dobrodružství. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale také cestování, případně nasměrování na novou životní cestu. Čas přeje zkouškám, přijímacím řízením a pohovorům, zároveň však také lásce. Může rovněž dojít k seznámení s důležitou osobou, objeví se třeba nový společník. Pracovně se vám bude dařit. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v tématech - nová spolupráce a zdraví. Planetka Ceres vám dává dlouhodobě zabrat v tématech -  komunikace, vzdělávání, cestování.

RAK

Úplněk vám přináší uzavření nějakých pracovních aktivit, vnese jasno do oblasti kariéry. Budete psát, hovořit, řešit automobil či sourozence. Při novoluní budou Slunce a Luna ve spojení s Jupiterem a Merkurem. Novoluní vám otevírá novou cestu v oblasti bydlení, pracovního zázemí, ovšem také zasahuje do tématu zdraví. Mars se přesune 22. října do Vah, kde bude  působit do začátku prosince. Budete aktivně řešit domov a ženy rodu (matka, babička, tchyně, švagrová). Také můžete podnikat cokoli  pro zabezpečení rodiny. Budete  řešit záležitosti související se zvýšením životní stability. Domovem pro duši je tělo, proto můžete pocítit touhu pro něj udělat něco pozitivního, řešit nemoc či zdraví. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblastech - partnerské a pracovní spojení, děti a výtvory. Planetka Ceres vám dlouhodobě dává zabrat ve financích a majetku.

LEV

Úplněk ukončí cosi v tématu vzdělávání, uzavře oblast spojenou se zahraničím, vnese jasno do soudních a úředních záležitostí. Venuše s Marsem naznačují finanční profit a zvýšení prestiže. Při novoluní budou Slunce a Luna ve spojení s Jupiterem a Merkurem. Novoluní vám otevírá cestu ke vzdělávání, cestování spojenému se zdravím a bydlením. Nelze vyloučit ani  jakési úřední jednání. Začnete přemýšlet o změně či rekonstrukci domova. Mars se přesune 22. října do Vah, kde bude  působit do začátku prosince v oblasti komunikace a cestování. Zvýšená aktivita se týká ale také úřadů a úředních záležitostí. Můžete publikovat, přednášet nebo vést úspěšná obchodní jednání, cestovat - zejména za vzděláním či prací. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v tématech - bydlení, pracovní zázemí a zdraví. Planetka Ceres se 23. září přesunula do Lva. Dostanete zabrat, a to až do července 2018. Čeká vás perné období, během něhož jsou po vás žádány maximální výkony. Díky nim se posunete vpřed.

PANNA

Úplněk uzavře téma majetku a peněz spojených s další osobou nebo bankou, vnese jasno do této problematiky. Mars s Venuší zvýší vaši prestiž a zlepší vaše finanční zázemí, zkvalitní váš život. Venuše  působí v Panně do poloviny měsíce, budete neodolatelní a bude o vás slyšet. Při novoluní budou Slunce a Luna ve spojení s Jupiterem a Merkurem. Otevře se vám nová cesta ke zvýšení výdělku, společenskému posunu. Mars se přesune 22. října do Vah, kde bude  působit do začátku prosince v oblasti peněz, majetku a hodnot. V této době se budete věnovat  financím, ale také sebehodnotě. Můžete cosi výhodně prodat nebo koupit. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti komunikace, cestování a vzdělávání. Planetka Ceres vám dlouhodobě dává zabrat v tématu ukončení a uzavření všeho starého a nefunkčního. Pozor na pomluvy a lži od nepřejících závistivců. 

VÁHY

Úplněk ukončí vztahové téma, uzavře veškeré dohody a smlouvy. Vnese jasno do problematiky partnerství, ukončí nevyhovující situace. Slunce a Merkur se pohybují Vahami a aktivují komunikaci a cestování. Díky Venuši se od poloviny měsíce do začátku listopadu bude vše točit kolem vás, budete tzv. vyčnívat z davu. Při novoluní ve vašem znamení budou Slunce a Luna ve spojení s Jupiterem a Merkurem. Nastalo pro vás nejdůležitější období roku, přinese vám nové nasměrování, novou životní cestu. Máte možnost zvýšit si prestiž, zlepšit finanční situaci. Mars se přesune 22. října do Vah, kde bude  působit do začátku prosince. Působení Marsu ve vašem znamení vám dodá energii k sebeprosazení. Nebudete vědět, kam dříve skočit, čeká vás hodně práce. Zlepšit by se měly i vaše kondice a zdravotní stav. Zřejmě se objeví výzva, kterou byste měli přijmout. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude teď rok působit v oblasti majetku a financí, umožní vám životní posun. Planetka Ceres vám dlouhodobě dává zabrat ve sféře společenské a v rámci přátelství. 

ŠTÍR 

Úplněk uzavře oblast spolupráce, téma zdraví nebo péče o další osobu. Mars s Venuší aktivují lásku a přátelství. Při novoluní budou Slunce a Luna ve spojení s Jupiterem a Merkurem. Novoluní vám přináší rekapitulaci dosavadního života. Začnete přemýšlet co dál v životě. Budete se připravovat na novoluní ve Štíru, které proběhne v listopadu a otevře vám nové možnosti. Mars se přesune 22. října do Vah, kde bude  působit do začátku prosince. Pohybuje se tématem odstraňování, měli byste tedy ukončit vše, co nemá pokračovat v rámci práce či spolupráce. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti, ale také pomluvy a tajemství, která byla skryta. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, se přesunul do znamení Štíra a zde bude rok působit. Díky tomu zažijete zásadní životní změny, které povedou k vašemu posunu, zkvalitnění života. Planetka Ceres vám dlouhodobě dává zabrat v tématu práce a kariéra.

STŘELEC

Úplněk ukončí témata - partneři, děti a tvorba. Do úplňku byste měli určité situace dořešit.  Mars aktivuje téma práce a kariéry. Při novoluní budou Slunce a Luna ve spojení s Jupiterem a Merkurem. Novoluní vám otevře cestu ke splnění snů. Nasměruje vás do jiného společenství, kam chcete zapadnout a patřit. Mars se přesune 22. října do Vah, kde bude  působit do začátku prosince. Přináší vám aktivní pomoc od druhých a věřte, že právě podpora přátel bude hrát důležitou roli. Můžete využít konexe a známosti pro své projekty. Do vašeho života vstoupí osoba důležitá pro budoucnost. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti ukončení a uzavření minulosti, ukončení jedné životní kapitoly. Planetka Ceres vám dlouhodobě dává zabrat v tématech - zahraničí, vzdělávání a úřední záležitosti.

KOZOROŽEC

Úplněk ukončí cosi v rámci oblastí - zdraví, domov a zázemí. Vnese jasno do tématu bydlení a pracovního zázemí. Při novoluní pak budou Slunce a Luna ve spojení s Jupiterem a Merkurem. Novoluní vám otevírá nové pracovní možnosti, posune vás v kariéře. Mars se přesune 22. října do Vah, kde bude  působit do začátku prosince a aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Dočkáte se ocenění své práce, nelze vyloučit postup. Naplno pocítíte ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýšíte si prestiž. Období přeje uzavírání obchodních dohod, přichází doba reorganizace, která vám bude ku prospěchu. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti splnění přání. Přináší vám nová přátelství a posun ve společnosti. Planetka Ceres vám dlouhodobě dává zabrat v tématech - společný majetek, peníze, které vlastníte s další osobou nebo bankou.

VODNÁŘ

Úplněk ukončí záležitosti spojené s  tématy -  vzdělávání, úřední záležitosti. Uzavřou se situace spojené s dopravním prostředkem, vnese se jasno do oblasti sourozenců. Budete řešit peníze, hypotéky, půjčky, dědictví. Při novoluní budou Slunce a Luna ve spojení s Jupiterem a Merkurem. To vám otevírá cestu ke studiu v souvislosti s prací a kariérou. Mars se přesune 22. října do Vah, kde bude  působit do začátku prosince a bude se pohybovat tématy souvisejícími s  duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím a úřady. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblasti práce a kariéry, dojde k životnímu posunu. Planetka Ceres vám dlouhodobě dává zabrat v tématech - vztahy a dohody.

RYBY

Úplněk ukončí finanční potíže či cokoli jiného, co je v řešení v tomto tématu. Vnese jasno do majetkových záležitostí. Mars působí na smlouvy a dohody. Při novoluní budou Slunce a Luna ve spojení s Jupiterem a Merkurem. Novoluní vám přinese možnost získat peníze a majetek s další osobou nebo bankou. Planety jsou nakloněné dědictví, hypotéce či půjčce.

Mars se přesune 22. října do Vah, kde bude  působit do začátku prosince. V tomto období bude probíhat transformace, proměna vaší duše. Mars otevře aktivitu v tématech - finance a sex. V této době budete řešit majetkové záležitosti, tedy i možné dluhy. Období je vhodné pro jakékoliv investice, nákup nebo prodej. Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, bude rok působit v oblastech -  zahraničí, vzdělávání, úřední záležitosti. Planetka Ceres vám dlouhodobě dává zabrat v tématu spolupráce.

Intuitivní astroložka Daniela Hannah – www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2476973
DnesDnes164
VčeraVčera749
Tento týdenTento týden3314
Tento měsícTento měsíc8603

Partnerské weby

apartman banner