Počátkem druhé půle 13. století zahájil náš vladař Přemysl Otakar II. expanzivní výboje. Během vítězných tažení napříč střední Evropou tak vybudoval mocnou říši, která se řadila mezi klíčové státní útvary tehdejší

doby.

Panonský venkov sevřený hradbami

Král železný a zlatý ale současně též tvořil a zakládal nová sídla. A právě u bývalé uherské hranice, kde nyní řeka Morava od sebe dělí Rakousko se Slovenskem, nařídil zbudovat ohromné město, které současně plnilo úlohu strategicky významné pevnosti. Jde o jediné sídlo na území Rakouska, jehož zakladatelem se stal český vládce.

Přemyslova vize vycházela z představ učinit z Marcheggu prestižní obchodně-vojenské centrum střední Evropy. A hrdost zdejších obyvatel vůči osobnosti slovanského zakladatele přetrvává dodnes. Paradoxně jen kousek cesty dělí Marchegg od Suchých Krut (Dürnkrut). Tam, uprostřed rovné nivy Moravského pole, zastihla smělého panovníka ve víru nelítostného boje krvavá smrt. Teď Marchegg dýchá koloritem typického střediska panonské nížiny, které balancuje na pomezí větší obce a útulného ospalého maloměsta položeného zcela mimo světové dění.

Podstatnou část obydlí tvoří rodinné domky či klasická přízemní stavení a drobná venkovská hospodářství. Za nimi se táhnou lány záhumenků, sady i zahrádky. A teprve potom se naprosto nelogicky objeví linie kamenných hradeb. Ta z Marcheggu učinila pozoruhodnou vesnickou enklávu pevně sevřenou opevněním s pozůstatky obranného příkopu.

Kromě hradeb padne návštěvníkovi do oka naddimenzovaná budova monumentálního gotického kostela. Přemysl Otakar II. zde primárně plánoval vystavět katedrálu. Rovněž zbytky dvou městských bran tají hezké ukázky poctivého řemesla středověkých kameníků.

Ráj čápů a volavek

Změny současně postihly i bývalý vodní hrad. Někdejší obranný areál se proměnil na malebný barokní lovecký zámek.

Pomalu přicházím blíže a v poledním tichu dobře slyším charakteristické klapání čapích zobáků. Brzy spatřuji první čapí hnízda rozestřená mezi větvovím okolních stromů či na zámecké střeše. Čáp bílý je nynějším nejznámějším symbolem městečka. Kdyby platilo, že čápové doopravdy nosí děti, tak by tady panovala ohromná populační exploze, poněvadž Marchegg se chlubí jednou z nejpočetnějších čapích populací v rámci střední Evropy. Vstupuji do malého, nicméně skvěle vybaveného, infocentra a jsem uchvácen rozměrnou obrazovkou, která online přináší aktuální dění z blízkého čapího hnízda. Pár stovek metrů od zámku se nalézá rozsáhlá čapí kolonie, a tak zvědavě vystupuji na plošinu dřevěné pozorovatelny. Přede mnou se tyčí skupina stromů ověšená desítkami čapích hnízd. Zdejší kolonii a její okolí pravidelně obývá kolem čtyřiceti párů čápů bílých. A nedaleko se navíc ukrývá ještě kolonie volavek popelavých.

Středoevropská Amazonie a poslové z pravěku

Ihned za čapí kolonií začíná zelený pás tajuplného lužního lesa, který patří mezi nejcennější přírodní drahokamy dolního toku Moravy. Jeho pruh se téměř nepřerušeně táhne od naší Břeclavi až k soutoku s Dunajem. A útržkovitě tvoří fragment přirozeného lužního lesa střední Evropy, jakých už zůstalo zachováno velice málo. Do potemnělého nitra vlhkého luhu míří značená trasa. Během okamžiku se člověk ocitne uprostřed osobitého světa připomínajícího vzdálenou Amazonii. Okolo se tyčí staleté stromy, hojně se objevují lesklá jezírka, slepá ramena a mokřiny. Každou odlišuje rozdílný odstín vody. Originální atmosféru džungle poutavě dokreslují popadané kmeny, bobří hráze či pahýly trouchnivějících listnáčů. Bahnité tůně a nepravidelně zaplavované kanály stezka překonává pomocí můstků. Kolem pak zběsile bují zelené vodní rostlinstvo, jemuž sekundují neprostupné partie rákosin.

Diametrálně rozdílný obraz nastavuje malá písečná step u jihovýchodního cípu městečka. Atypicky jí dominuje nízká vížka. Ta sloužila jako skladiště střelného prachu vyráběného zaniklou sousední manufakturou. Přilehlá zvlněná loučka se zjara obvykle promění na mokřinu a ožívají tu poslové dávného pravěku - unikátní žábronožky a především kriticky ohrožený listonoh jarní, který se nápadně podobá vyhynulým trilobitům.

Text a foto: Jakub Hloušek

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2505700
DnesDnes169
VčeraVčera590
Tento týdenTento týden3952
Tento měsícTento měsíc17046

Partnerské weby

apartman banner