„Můžete nám, čtenářům, napsat něco více o funkci a významu Mayského kalendáře? Lze s ním nějak pracovat i nyní? Co jsem dosud ve spojení s tímto kalendářem četla, bylo vlastně věnováno jen spekulacím o konci světa (rok 2012) a jinak jsem se nic nedozvěděla“, píše paní Svatava M. z Moravy.
Práci s Mayským kalendářem se věnuje paní Lenka Sýkorová. Podle ní nelze Mayský kalendář srovnávat s horoskopy, astrologií či numerologií. Je to věda univerzálních práv, tzv. kosmologie, jež pracuje s energiemi vycházejícími z galaktického středu a se zákony, jimiž se řídí vesmír. Mayský kalendář nemá žádné pevné datum odpovídající datu prvního dne roku, které by bylo možno převést do gregoriánského kalendáře. Tato charakteristická vlastnost tradičního Mayského kalendáře spočívající v absenci pevných dat má dodnes prvořadý význam. Na rozdíl od většiny kalendářů ve světě není mayské proroctví podřízeno mechanickému času ani astronomickým cyklům. Ty jen blokují stezku lidstva k pravdivému pokladu Mayského kalendáře, který hraje klíčovou roli ve vedení lidstva ke svobodě a osvícení.

Jak jste se k práci s Mayským kalendářem dostala a odkud čerpáte informace?
Ve vesmíru neexistuje náhoda, vše se řídí Božskými zákony. Podléhá jim naše planeta i my, lidé, ať si to uvědomujeme či nikoli. Mayský kalendář je tak jednoduše součástí plánu mé současné inkarnace. Před dvěma a půl lety jsem začala na svém facebookovém profilu zveřejňovat pro přátele překlady jednoho z kalendářů mayské soustavy - Tzolkinu, jejichž autorkou je Hanna Kotwicka. Každodenní výklad s událostmi v životě mém i mých přátel silně rezonoval, proto jsem intenzivně studovala mayskou kosmologii s pomocí známé z Polska, která na svém blogu připravuje více než 7 let kalendář a informace související s „Plánem Evoluce Vědomí“. Dodnes čerpám informace od Hanny Kotwicke, dále od švédského mayologa Carla Johana Callemana PhD. a z řady přednášek Iana Xela Lungolda.

Na čem je založen systém Tzolkin?
V modulu Tzolkin je zakódován celý evoluční cyklus a vzorce lidských osudů, ale také celý plán záchrany lidstva před pádem. Zobrazuje stav výchozí - současný, každé TEĎ. Abyste porozuměli energetickým kódům zapsaným v Mayském kalendáři, musíte pochopit základní strukturu modulu a porozumět jak vlivu znamení a čísel, tak jejich smyslu. Tzolkin je systém uzdravujících procesů fraktálních energií založený na číslech 13 a 20. Třináct Tónů a dvacet Pečetí. Pečeti jsou aspekty moudrosti vesmíru, Tóny pak impulzy nejvyšší inteligence vesmíru. Třináct Tónů, třináct paprsků Stvořitele univerza, puls galaktického srdce. Účelem práce s Mayským kalendářem je věnovat pozornost slovům bezpodmínečné lásky a léčivým energiím, které každý den zaplavují Zemi i nás. Na rozdíl od povrchní filozofie čísel disponuje perspektiva výkladu smyslu symbolů a čísel v kosmologii Mayů mnohem větší hloubkou. Tzolkin vytváří hluboký vhled do podstaty. Většina škol zkoumajících smysl lidského osudu je založena na kabalistice, takže jejich jedinou logickou základnou je pořadí čísel, ze kterých vychází obecný stav - minulost, přítomnost, budoucnost, ale nemluví o pohybu - o aktivní účasti člověka a o jeho vlivu na formování osudu. 260 dnů Tzolkinu interpretuje energie v kontextu s moderním životem a výzvami v moderním světě. Pomáhá obnovit vztah s posvátným cyklickým časem tváří v tvář nejnáročnějším stresovým situacím. Mayský kalendář obsahuje univerzální pravdu, která je naléhavým tématem pro dnešní globální společnost.

Zmínila jste, že Pečeti obsahují moudrost…
V každé Pečeti je přesně definovaný obsah. Je uložen v duchovním poli člověka, a jen v tomto poli může být zapsán do příslušných vibrací. Lze to přirovnat k dřímajícímu obrovi, který se probudí teprve na určitém stupni vědomí. Zaměřením se na pečeť dne můžete také narazit na dávné karmické části, zavadit o staré nezahojené rány. Tímto způsobem nás energie Pečeti vrací k myšlenkám, že se v tomto sektoru nachází cosi, co léta čeká na uvolnění. Včas budeme vyzváni k odstranění tzv. stínových vzorců, napravení škod a zakončení dlouhodobých sporů. Čím dříve budeme řešit staré části, tím snesitelnější bude proces uzdravení. Čím déle budeme čekat, tím bolestněji budeme konfrontováni s konsekvencemi našich bezmyšlenkových nevědomých jednání.

Slavili Mayové podle svého kalendáře také narozeniny?
Mayové slavili narozeniny podle duchovních energií dne narození, které se cyklicky opakují každých 260 dnů. V tomto způsobu připomínání příchodu na svět se odráží zcela odlišný způsob pohledu na každého člověka. Jsou-li narozeniny vnímány v kontextu duchovního času tzolkinových cyklů, znamená to, že člověk je vnímán především jako duchovní bytost. A protože jsou to Energie Cyklů Vědomí, které vytvářejí tento vesmír, může být pro člověka podstatnější vědět, kdy se narodil v kontextu evolučního duchovního času než v kontextu stále dokola se opakujících astronomických cyklů.

Co se člověk může díky Mayskému kalendáři dozvědět? V jakých sférách ho můžeme využít?
Já nechávám pro lidičky volně k dispozici výklad pro aktuální den na svých stránkách a v případě zájmu vypracuji osobní Mayský kalendář. Ten odhaluje potenciál, s kterým jsme přišli na svět, určuje sféry života, které jsme se rozhodli vyzkoušet a rozvíjet v tomto životě, určuje vedoucí energii a hlavní výzvy - problémy, v kterých máme růst. Je skvělým průvodcem, jehož úkolem je probuzení k činnosti a usnadnění přístupu k naší vnitřní moudrosti. Osobní kalendář však není nástrojem předpovědi. Jeho cílem je podporovat rozvoj vědomí a pomoc při vybudování spojení s naším esenciálním JÁ - částí, která je přímo spojena s absolutnem. Umožňuje nám vědomě žít, stát se otevřeným, spontánním v jednání, veselým, sebevědomým, přijímajícím vše TEĎ a TADY. Jeho posláním je probuzení víry hlasu intuice a podpory, abychom mohli držet krok s transformačními energiemi v období změn. Slouží k obnovení spojení se zdrojem podvědomých znalostí, které jsou ukryté v každém z nás. Výklad narozeninového dne - kinu - určuje inkarnační záměr, archatypální sílu, karmické podmínky a jak je překonat, ukazuje směr rozvoje vědomí, spojení duše s kosmickými silami a vyšším JÁ. Posvátný Mayský kalendář slouží ke zjišťování informací ze dne, kdy jsme se narodili. Především se to týká našeho charakteru a osudu.V cyklu Tzolkinu má každý den jinou energii, takže se můžeme o sobě dozvědět řadu věcí z povahy dne, kdy jsme přišli na svět. Energie dne utváří náš pohled na svět a vztahy s okolím. Mayský kalendář pomáhá modernímu člověku s uvědomováním si energií a učí ho, jak jejich přízeň efektivně využít v každodenním životě. Abychom mohli zřetelněji prožívat události, které se dějí, měli bychom se řídit kalendářem, jenž je v souladu s rytmem božského tvůrčího procesu. Lze sestavit i partnerský mayský výklad. Tento koncept je kombinací vašeho a partnerova Tzolkinu, popřípadě tak je možné identifikovat vztahy s rodiči, dětmi, přáteli, spolupracovníky atd. Specifická energie ve vztahu dvou lidí nebo ve skupině lidí vzniká v závislosti na energiích narození jednotlivých účastníků. Na závěr bych zmínila, že na internetu můžete narazit na tzv. Dreamspell Calendar, který však Mayové nikdy nepoužívali. Co má společného tento systém s Mayi? S výjimkou znaků a symbolů používaných v Tzolkinu nic.
Děkujeme za rozhovor. (zem)
Kontakt: www.mayskykalendar.blogspot.com

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2472674
DnesDnes79
VčeraVčera619
Tento týdenTento týden3089
Tento měsícTento měsíc4304

Partnerské weby

apartman banner