Podle Písma svatého byli, andělé, lidské bytosti a celá příroda stvořeni Bohem. Spasitel často hovořil o andělích, v Novém Zákonu je jich zmíněno mnoho. Bůh jim věnoval velkou moudrost, svobodu a sílu. Andělé jsou čistě spirituální bytosti, nemají hmotné tělo, spatřili tvář Boha a tudíž zažívají pocit dokonalého štěstí. Podle Bible pokračují v šíření božských přikázání a jejich mise mají někdy nesmírně důležitou úlohu - zvěstování. Aby uspěli, mohou někdy na sebe převzít tělesnou podobu. Tak jako my, andělé jsou objekty božské přízně a lásky.
Proč Bůh stvořil anděly?
Andělé netrpí nedostatky a proto mohou jednat jménem Boha a poté mu vše vylíčit, když komunikují s lidmi. Překlenou velkou mezeru mezi dokonalostí Boha v nebi a strádáním lidí na této planetě. Andělé byli stvořeni nesmrtelní (nikdy nezemřou). Jejich věčnost byla vyložena ústy Ježíše Krista, když řekl, že budou nést tíhu lidských břemen po věky věků. Jsou to děti Boha, děti vzkříšení.
Archandělé
Jen příležitostně jsou andělům dána jména. Například archanděl Michael je znám všem věřícím. Archandělé jsou na vyšším stupni než andělé a dohlížejí na anděly strážné.
Bezpochyby, mezi nejvíce významná andělská stvoření patří archanděl Gabriel. Byl poslán dvakrát prorokovat Danielovi. Při druhé příležitosti byl Daniel v motlitbách a Gabriel, který se pohybuje tiše a rychle, se ho dotkl, začal hovořit skrze něj a sdělil datum zrodu Mesiáše, Ježíše Krista. Velké očekávání bylo mezi židy v době, kdy se měl Ježíš Kristus narodit, a znovu se objevil Gabriel, poprvé Zachariáši, kazateli v chrámu, a poté Marii, která byla zasnoubená s Josefem. Anděl Zachariáši sdělil toto: „Jsem archanděl Gabriel, který stává v blízkosti Boha, a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil.
O šest měsíců později se Gabriel zjevil Marii a zvěstoval jí, že počala skrze Ducha Svatého a porodí syna. S Bohem nic není nemožné. Josef obdržel stejné sdělení skrze anděla.
Archandělů je spousta, další například Rafael, Uriel, Sandalfon, Cadkiel, Metatron, Jophiel a mnoho dalších, nepojmenovaných, či námi ještě neobjevených. Kteréhokoliv z nich můžeme poprosit o radu či pomoc.
Padlí andělé (démoni)
Původně Bůh stvořil všechny anděly jako laskavé, nebeské bytosti. Nicméně, tak jako lidé byli obdařeni svobodnou vůlí, mohli si vybrat cestu boží, nebo jít proti ní a vybrat si mezi dobrem a zlem. Někteří andělé, vedeni Luciferem, nesprávně využívali darů svobody a bouřili se proti Stvořiteli. Tyto bytosti kvůli své domýšlivosti se odvrátily od božské lásky. Bůh je ale nezničil, ponechal jim pouze omezené možnosti a vyhnal je pryč. Po nějakém čase si založili své vlastní království - Peklo. Lucifer byl později přejmenován na Satana, což znamená protivník.
Stále zlomyslní, padlí andělé se pokouší člověka svést na cestu hříchů a zatracení. Kupodivu, samotní padlí andělé pociťují strach z království, které stvořili. Padlí andělé jsou vlastně démoni, posluhovači Satana, kteří jsou stále na svobodě. Samotný Satan je zván princem, vládcem všech démonů. Démoni jsou také nazýváni přisluhovači nebo poslové Satana a mají dobrou organizaci. Bible činí také rozdíly mezi démony posedlými a démony ovlivněnými.
Andělé strážní
„Anděl míru, věrný průvodce a strážce našich duší a těl, přednese naše požadavky Bohu,“ takto podobně se modlíme při bohoslužbě. Ortodoxní církev věří, že každý, již jako dítě, obdrží svého anděla strážného (ve skutečnosti mohou být dva, i více). Záleží jen na nás, jestli jim nasloucháme.
(nag)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2452232
DnesDnes139
VčeraVčera570
Tento týdenTento týden139
Tento měsícTento měsíc3178

Partnerské weby

apartman banner