Spiritismus je víra v posmrtný život a komunikaci s dušemi zemřelých prostřednictvím média. Za zakladatele spiritismu je považován Allan Kardec, jehož pět knih vydaných v letech 1857–1868 je základem spiritistického učení. Spiritismus se rozšířil v druhé polovině 19. století zejména v anglosaských zemích. Poté jeho popularita poklesla, nová vlna zájmu přišla po první světové válce. Ke stoupencům a propagátorům spiritismu patřil např. Arthur Conan Doyle. V současnosti je spiritismus rozšířen v zemích Jižní Ameriky, zejména v Brazílii.
Spiritismus je založen na přesvědčení, že lidská duše jedince přežívá i po jeho smrti. Podle tvrzení spiritistů to dokazuje komunikace s mrtvým prostřednictvím média, osoby, která umí navázat spojení "s druhou stranou", obyčejně v hypnotickém stavu. Spiritisté mohou být křesťané a mnoho křesťanů (nikoliv římských katolíků) věří, že spiritismus není v rozporu s biblickým učením. Moderní spiritismus má původ v USA, kde v Hydesvillu ve státě New York pronásledovalo dům Foxovy rodiny po dlouhé měsíce podivné "chvění". S použitím vyťukávaného kódu zahájily sestry Foxovy Margaret (15) a Kate (12) "hovor" s "panem Splitfootem", který o sobě říkal, že je duchem muže zavražděného v tomto domě (kostra byla nalezena přibližně roku 1900 v základech). Zpráva o zázraku se "přičiněním" sestry Leah (34) rozšířila a dívky předváděly svoje mediální schopnosti často a zištně. "Chvění stolku" a "otáčení", kdy stůl pod spirituálním vlivem levituje, se stalo nejdříve módní vášní a posléze novou manifestací náboženské vlny. Brzy se rozšířilo do Evropy. Přestože ortodoxní kněží, podobně jako bojovní bezvěrci, polemizovali se spiritismem, mnozí se radovali, že posmrtný život byl "prokázán". Ve prospěch spiritismu se v USA vyjádřili přední novinář Horace Greeley a myslitel William James. Asi od roku 1870 se některé skupiny prohlásili za "církve" a užívaly křesťanských písní a modliteb pro vytvoření příznivé atmosféry spirituální komunikace. Fyzikální média prohlašující, že zhmotňují duchy a předměty, která za časté usvědčili z podvodu, ustoupila mentálním médiím předávajícím pouze mluvená nebo psaná poselství. Spiritismus pozvolna dosáhl uznávaného náboženského postavení, jakému se těší dnes.
Gabriel Max
Gabriel Cornelius Max (23. srpna 1840 Praha - 24. listopadu 1915 Mnichov) byl česko-německý malíř. Většinu tvůrčího života strávil v Mnichově, kde dokončil studium, a později vyučoval na malířské akademii. Pro jeho díla jsou typické citově nabité a psychologicky propracované postavy, vyzařující pocity lítosti a soucitu. Malby mají mystický nádech, nejsou zcela realistické. Namaloval i několik obrazů opic a řadu ilustrací. Inspirovala ho především jeho vlastní fantazie. Ve své době byl mezinárodně uznávaný a velmi oblíbený i v Praze. Zabýval se darwinismem a spiritismem. Zanechal po sobě rozsáhlou vědeckou sbírku, zahrnující mimo jiné asi 500 lebek z různých světadílů.
Allan Kardec
Vydával i pod jménem Allan Kardek. Jeho pravé jméno bylo Hippolit Léon-Dénisard Rivail. Za zakladatele spiritismu je považován Allan Kardec, jehož pět knih vydaných v letech 1857–1868 je základem spiritistického učení. Byl profesorem astronomie a fyziky v Paříži.
Karl Willmann (Carl)
Willmann, Karl pracoval jako účetní a auditor pro základní školy, akademie a vysoké školy. Od roku 1923 byl členem sportovní federace a komunistické strany. V roce 1945 se stal předsedou komunistické strany místní pobočky Darmstadt-Eberstadt. Od března 1946 do července 1946 byl členem Poradního výboru pro státní záležitosti a od července 1946 do listopadu téhož roku členem ústavního Poradního shromáždění Spojených států. Pak byl dlouhodobě od prosince 1946 do září 1950 členem zemského sněmu.
Karel Sezemský
Spisovatel, nakladatel, vůdce čsl. spiritistů. Narodil se 27. 10. 1860 v Maria Zell (Rakousko). Zemřel 30. 11. 1936 v Nové Pace. Pocházel z rodiny krejčího, který měl čtyři děti. Ve svém rodišti se vyučil rukavičkářem-pouzdrařem, žádné jiné vzdělání neměl, ale jeho zálibou byla četba. Po otcově smrti se matka Karla Sezemského přestěhovala do Veselí nad Lužnicí. Se spiritismem se seznámil v Praze. Po počátečním odmítnutí v kroužku spiritistů „Na Poříčí“ začal vlastní pokusy a zasílal příspěvky do Janečkovy „Hvězdy záhrobní“ a Píchova „Života“. V roce 1897 přejal vydávání „Spiritistické knihovny“ a v roce 1900 začal redigovat časopis „Posel záhrobní“, který vycházel bez přerušení do roku 1939. V roce 1901 se s ženou Marií rozenou Ledvinkovou přestěhoval do Hrabačova u Jilemnice, kam převedl edici „Spirit“ i časopis „Posel záhrobní“. Začal organizovat spiritisty v Podkrkonoší a navázal kontakty se slezskými spiritisty z Radvanic. V roce 1904 se přestěhoval do Nové Paky a pokračoval ve vydávání „Posla záhrobního“ a knih v edici „Spirit“. V březnu 1907 zakoupil s Josefem Čivrným pozemek na samotě u Štikova a chtěl zde založit společnost Spiritistické hospodářství. Chtěl zde připravovat lidi ke společnému života po způsobu prvých křesťanů a založit magnetické lázně. Tato myšlenka se ukázala jako předčasná, a proto se přestěhoval do Nové Paky do domu č. p. 495 v ulici Čelakovského. V redakci a nakladatelství s členy rodiny tiskl v tiskárně pana Fabiána a pana Riedla v Nové Pace a u pana Glosse v Semilech. První veřejnou přednášku na téma spiritismus uskutečnil v roce 1903 v hotelu Mach v Nové Pace na vyzvání sochaře Ant. Suchardy mladšího a školního inspektora Františka Jirutky. Přednáškovou činnost vyvíjel po celém území republiky, navázal kontakty se spiritisty v zahraničí. V roce 1934 se mu podařilo navštívit Francii, kde si prohlédl hvězdárnu, dům a hrob astrologa Kardeca. Po smrti Karla Sezemského v roce 1936 pokračovala ve vydávání „Posla záhrobního“ a knih v edici „Spirit“ jeho žena. V této edici vyšlo celkem na 200 spisů, z nichž některé napsal i sám Karel Sezemský. Byl skutečným vůdcem a organizátorem našeho spiritismu, navrhl jeho prapor, odznaky. Je pohřben na hřbitově v Nové Pace.
(ngn)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2502771
DnesDnes276
VčeraVčera748
Tento týdenTento týden1023
Tento měsícTento měsíc14117

Partnerské weby

apartman banner