Jedním z nejznámějších a zároveň nejkontraverznějších učení se stala theosofie, která vycházela z řeckých výrazů pro boha a moudrost. Zakladatelkou tohoto učení se stala Helena Petrovna Blavatská - spiritistka ruského původu, která prošla celým světem, až roku 1873 dorazila do New Yorku. Svoje životní poslání pak nalezla při náhodném setkání s právníkem a novinářem - plukovníkem Henrym Olcottem, který rovněž patřil ke spiritistům a s nímž v roce 1875 založila Theosofickou společnost. Ta sdružovala vzdělané okultisty, nadšené historiky a egyptology, kteří prováděli experimentální srovnání mezi spiritismem a kouzly starověkých národů.
Od roku 1877 začala Blavatská publikovat knihy, ve kterých čtenáře seznamovala s okultistickou studií inspirovanou astrálními zjeveními. Zároveň se představila jako žena nesmírného vzdělání, zběhlá v široké oblasti starověkých spiritistických poznatků. Duchové zbavení těla znamenali podle Blavatské nedílnou součást ztracených starověkých kultur a náboženství, které se zabývaly mnohem vyššími formami spiritismu, než jaké předváděli šarlatáni její doby na duchařských seancích. H. P. Blavatská přitom tvrdila, že má přístup k těmto neviditelným, avšak mocným bytostem. Doktrínou a zároveň základním heslem theosofického učení se stalo tvrzení, že lidská bytost má vedle své fyzické podoby ještě mnoho dalších forem existence. Jedna z těchto podob představuje astrální tělo - jakousi přízračnou reprodukci fyzického těla, které se dokáže pohybovat volně mimo svou tělesnou schránku.
Podle Blavatské astrální těla všech lidí mohou cestovat v době spánku, přičemž zvláště schopní jedinci umějí ovládat své duchovní tělo až do té míry, že mohou opouštět svého fyzického dvojníka působením takzvané astrální projekce. Navíc pak ti, co se vyznají v astrálním umění, jsou schopni vidět astrální těla ostatních lidí i v plném denním světle. Ta se projevují jako mnohobarevná záře obklopující fyzická těla a sestavením své barevné škály sdělují podstatu každé osobnosti.
V dalších letech se pak Blavatská i s plukovníkem Olcottem přesunuli na čas do Indie, kde se věnovali spiritismu a též zkoumali další orientální náboženství. Za krátký čas se i tam jméno Blavatské náležitě proslavilo. Její učení bylo tak mysteriózně komplikované a samotná osobnost natolik přitažlivá, že okamžitě získala pro theosofické učení množství příznivců, a to jak mezi domorodci, tak i mezi místními Brity. Za svůj věhlas vděčila především četným, údajně zázračným jevům, které vyvolávala, včetně záhadně se objevujících dopisů, které se zhmotňovaly působením nesmrtelných bytostí žijících v Himálaji. Blavatská o sobě tvrdila, že patří k žákyním a oddaným služebnicím těchto mudrců, kteří jsou známi jako mahátmové, neboli Mistři. Zanedlouho se její působení rozšířilo až na západ a zasáhlo rovněž Anglii, Francii i další evropské státy.
V roce 1884 podnikla Blavatská s Olcottem cestu do Evropy, aby se tu setkali se svými novými žáky a příznivci. Za svého pobytu vystoupili rovněž před členy Společnosti pro psychický výzkum, aby tak předložili důkazy o zázracích, jichž se stali svědky. H. P. Blavatská pak strávila většinu svého dalšího života v Anglii, pořádala přednášky pro své věrné následovníky a také soustavně psala. Ve své poslední knize, která představuje rozsáhlé dílo pod názvem "Tajná doktrína", předestřela zase rozsáhlý okultistický systém, který kromě jiného zahrnoval proces duchovního vývoje v průběhu reinkarnací.
Třebaže některé z hledisek a postojů Blavatské se zdají až příliš přehnané a nepochopitelné, je třeba přiznat, že základem jejího systému zůstává určité poznání. Podle ní v každém člověku existuje jakési duchovní "já", které se může pohybovat i mimo tělo. A to se až nápadně shoduje s většinou svědeckých důkazů o existenci mimotělesných prožitků. Přes množství svých chyb však Blavatská dokázala vždy podat žádoucí vysvětlení všem, kdo podobný výlet duše zažili a byli touto neobvyklou zkušeností znepokojeni.
PAVEL KOVÁŘ

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2371093
DnesDnes343
VčeraVčera891
Tento týdenTento týden343
Tento měsícTento měsíc25328

Partnerské weby

apartman banner