BERAN
V roce 2014 se Beranům otevřel svět nevídaných možností. Záležitosti vlastnění a vypořádání spoluvlastnictví je přiměly k zamyšlení a k jednání v bankách, na úřadech. Také bydlení mohlo projít obměnou, planety vykazovaly vliv na stěhování a vylepšování domova. Berani tedy řešili peníze a vztahy s lidmi v úzkých vazbách. Také rok 2015 a další dva následující roky budou mít vliv na proměnu Beranů. Saturn ovlivní jejich duchovní, politický i filozofický náhled, budou si ujasňovat postoje a myšlenky. Přísný Saturn zapůsobí na dodržování ujednání, pravidel a řádu. Kdo se tím nebude řídit, tomu Saturn postaví do cesty problémy. V souvislosti s úřady a úředními záležitostmi bude nutné postupovat asertivně a diplomaticky. Saturn bude bořit hranice v souvislosti se vzděláním, zahraničím. Cestování, studium, výuka - zde se otevírají možnosti životní transformace. Duchovno a ezoterika vstoupí všem Beranům do života. V polovině dubna 2015 jim přinášejí planety ohromnou energii do nových začátků. Mohou začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit. V první polovině roku 2015 si budou ještě ujasňovat svůj postoj v partnerských vztazích. S kým chtějí žít a kvalita partnerství - to je důležité téma k přemýšlení. Kdo hledá nového partnera, dostane možnost. Výtvory, plody, děti, nové pracovní aktivity - to jsou oblasti, kde mohou Berani čekat rozmach díky vlivu planety Jupiter. Ve druhé polovině roku se přesune Jupiter do Panny a začne působit v jiné oblasti života - tou bude zdraví. V průběhu tohoto období budou rovněž zrozencům znamení Berana přicházet do pracovních aktivit noví lidé - spolupracovníci, kolegové a partneři. Koncem září musí Berani ukončit a uzavřít vztahové záležitosti, které nemají budoucnost, neboť se Mars, Venuše a Jupiter dostanou vedle sebe a budou vzájemně působit.

BÝK
V roce 2014 měli Býci vyřešit smluvní dohody se společníky - v partnerství i v pracovní oblasti, řešili tedy vztahy. Rok 2015 prověří, jak jsou na tom s finanční inteligencí. Majetek, vlastnictví a peníze se budou otřásat v základech. Pod vlivem planet se otevře téma smluv a dohod ve finančním nebo úředním sektoru. V rámci sdílení majetku s další osobou či institucí dojde na změny. Býci budou nuceni obnovit smluvní ujednání, doženou je problémy či dluhy z minulosti. Důležité bude dojednat nové podmínky a vše si řádně uspořádat. Rok 2015 ovšem také přinese Býkům lásku nebo zamilovanost, může jít i o osobu z let minulých. Otevírá se i téma tajemno - intuice, duchovno a ezoterika. Ve druhé polovině roku budou Býci řešit vztahy dítě - rodič, rodič - dítě. V oblasti kreativity a tvorby mohou Býci vyniknout, Jupiter jim slibuje úspěch. V partnerské oblasti se také bude Býkům dařit. Kdo pomýšlí na nový vztah, může jej navázat. Kdo potřebuje zlepšit stávající vztahy, dostane příležitost k jejich upevnění. Jaro jako každým rokem probudí v Býcích energii vrhnout se do nových projektů a realizovat nové nápady. Může to být začátek nové životní etapy. Druhá polovina roku 2015 otevře ale důležité téma - zdraví. Podzimní čas, konkrétně říjen donutí Býky k zamyšlení nad vztahy - je to vhodné období pro ukončení pracovních či partnerských vazeb. Lze uzavřít životní kapitolu a připravit se na další období.

BLÍŽENCI
V roce 2014 si Blíženci třídili pracovní vztahy. Oddělovali zrno od plev, tedy to, co už nefunguje, měnili za funkční. Vše, co se týkalo práce, prošlo důkladnou prověrkou. Pracovní aktivity, které byly zastaralé a nepřinášely žádný užitek - stagnovaly, se postupně ukončily. Přísný Saturn působí na změny týkající se prostředí a životního stylu. Blíženci změnili okolí a nyní budou měnit i osoby kolem sebe. Partneři, nové dohody a pracovní aktivity - to vše čeká na Blížence v roce 2015. Prosinec 2014 je o ukončení všeho nevyhovujícího, co je třeba uzavřít a nechat odejít. Otevírá se tím prostor pro nová a jiná pravidla v pracovní i partnerské rovině. Začátek roku 2015 přeje novým dohodám a smlouvám ve vztazích. Je nutné dbát na veškeré úřední dokumenty, zejména v souvislosti s prací. Veškeré důležité informace musejí být obsaženy ve smlouvě. Na Blížence čeká několikaletý pracovní posun, tak je dobré mít všechno potvrzeno písemně. I v soukromé rovině platí, že je třeba ujasnit si pravidla soužití. Saturn otevírá téma zahraničí, rozšíření obzorů pomocí studia, vzdělávání, ale i cestování. Otevírá se ale i téma úředních záležitostí a komunikace. Zejména první polovina roku přeje mluvení, psaní, cestám, cestování a řešení dopravního prostředku.

RAK
V roce 2014 měli Raci možnost díky mocnému vlivu planety Jupiter odstartovat nové aktivity, měli udělat vše pro životní posun a nový životní směr. Rok 2014 byl pro ně pomyslným odrazovým můstkem směrem vzhůru. Zjistili, jakým způsobem mohou zhodnotit svou osobu, do čeho vložit vydělané peníze. Jejich vztahy se otřásly v základech, ujasnili si, s kým chtějí žít, být a pracovat. Rok 2015 obecně otevře záležitosti rodiny, vztahů a lásky.
V lednu 2015 budou Raci dokončovat životní kapitolu, a to zejména vztahovou. Pokud vztah nefunguje, je dobré jej uzavřít a udělat prostor pro budoucí nové možnosti. Rok 2015 přinese změny pracovních partnerů, spolupracovníků a kolegů. Raci se budou muset naučit diplomacii a toleranci ve vztazích, zejména těch pracovních. Rok 2015 přinese Rakům důležitou osobu či skupinu lidí, kteří sehrají v budoucnu ještě mnoho zajímavého. Nadcházející období přeje i službám a všemu dalšímu v souvislosti se službami pro lidi nebo společnost. Raci by měli vědět, kam směřují, aby mohli postupovat krok za krokem za svým cílem. Nemohou se spoléhat na jiné a měli by být opatrní na peníze a majetek. Potřebují pevnou půdu pod nohama, nikoli sliby a nereálné projekty či vize. Červenec 2015 nese čerstvou energii do budování a zahájení nových plánů. Naznačí začátek nové životní cesty. Zdraví a peníze jsou oblasti, které je nutné si dát do pořádku. Druhá polovina roku přinese Rakům další posuny v životě. Rodina, domov a děti či tvorba budou důležitými tématy. Bydlení, toho se nejspíš budou týkat záležitosti konce roku 2015 - zlepšit ho nebo se přestěhovat, vytvořit nový projekt, dílo, počít dítě nebo začít nový partnerský svazek. Domov a bydlení budou tématy i roku 2016, kdy se Raci dočkají překvapení, jež jim připraví postavení planet.
.
LEV
V roce 2014 měli Lvi vylepšit svůj domov, v případě nespokojenosti v souvislosti s bydlením měli udělat kroky vedoucí ke změně. Důležitým tématem roku byla i práce na vztazích. Měli si naplánovat budoucnost, získat jasnou představu, čeho chtějí dosáhnout, kam směřovat a dojít. Černá Luna od března 2014 Lvům dělala pořádek v jejich životech a v prosinci 2014 se přesunula do dalšího znamení, tedy je přestala brzdit a škodit jim. Jupiter, planeta rozmachu, od léta 2014 připravovala Lvům situace k budoucím posunům, otevřela dveře novým možnostem. Nejprve bylo však důležité nastolit pořádek ve vztazích - jak pracovních, tak partnerských. Rok 2014 byl přípravným rokem na vzestup a úspěch v roce 2015, který se opakuje každých 12 let díky planetě Jupiter, jež bude ještě celou první polovinu roku ve znamení Lva. Rok 2015 přináší Lvům úspěšné partnerské a pracovní spojení a také lásku. Kdo touží po lásce, dostane ji. Pod vlivem Jupiteru mohou Lvi vytvořit velké věci. Uspět v pracovní oblasti, upozornit na svou osobu, prosadit se v pracovní rovině. Jupiter přináší nevídané možnosti, naplnění citů, uskutečnění plánovaných aktivit, které mohou proměnit v úspěšný projekt. Pracovní aktivity přejí podnikání a realizaci nápadů tak, jak tomu bylo v roce 2003, kdy také silně působila planeta Jupiter. První polovina roku 2015 je příznivá pro milování, tvoření a plození. Úplněk v únoru přinese ukončení situací, které jsou nefunkční, nebo nejsou životaschopné, aby se uvolnilo místo novým situacím. Druhá polovina roku přináší téma finance. Bude důležité hlídat vše, co souvisí s penězi a majetkem. Zde bude nutné zvážit priority. Dalším tématem je nastartování nového směru v kariéře. V srpnu budou mít planety na Lvy nejsilnější vliv. Postavení planet bude přát zejména v oblastech mluvení, psaní, komunikace.

PANNA
Rok 2014 přinesl Pannám řešení vztahů, zejména těch blízkých v rodinném kruhu. Přemýšlely o domově a svém zázemí, rozšiřovaly si obzory vzděláváním, cestováním. Nastartovalo se téma mluvení a psaní. Černá Luna se v prosinci 2014 přesunula na devět měsíců do znamení Panny. Přinese jistá omezení, pokušení a změny v životě všech lidí narozených v tomto znamení. V roce 2015 budou mít Panny otevřené téma bydlení a domova. Kdo není spokojen s bydlením, dostane možnost změnit a uspokojit své touhy, přestěhuje se. Panny budou dlouhodobě pracovat na svém zázemí, spokojené rodině a domovu. První polovina roku přinese zdravotní problémy spojené s blízkou osobou, také vytáhne na povrch úřední záležitosti z minulého období. Do března 2015 se budou Panny připravovat na úplněk ve svém znamení, kdy by měly ukončit vše nevyhovující, aby se připravily na nástup Jupitera, který jim přinese vzestup. Panny by měly zapracovat na svém životě a využít pozitivní postavení planet v tomto roce. Druhá polovina roku, zejména léto je ve znamení nových projektů a životních situací. V srpnu opustí znamení Panny Černá Luna. Pak už jim nic nestojí v cestě k vykročení za úspěchem a vzestupem. Tak, jako tomu bylo v roce 2004, kdy rovněž silně působila planeta Jupiter.

VÁHY
Rok 2014 působil na Váhy v oblasti majetku a zvýšení hodnot. Přestěhovat se nebo vybudovat, zrekonstruovat a zlepšit své zázemí. Lidé ve znamení Vah změnili práci, aby vydělávali větší peníze, nebo si polepšili a zvedla se jejich prestiž ve společnosti. Rok 2015 otevře Váhám rozšíření vědomostí, vzdělávání, kurzy nebo školení, ale přinese také téma rodina, domov a děti. V tomto roce přichází boom v rodině. Vdavky, zplození dítěte či křtiny - přijde nějaká důležitá rodinná událost. Do centra pozornosti se rovněž dostanou cesty, řešení dopravního prostředku. Váhy si budou dělat pořádek v přátelích. Zde pozor na nepříjemná zklamání či pokušení. Černá Luna se v létě přesune do Vah a začne vše zdržovat, pročišťovat, bude vytvářet problémy ve všech vztazích - partnerských, pracovních i rodinných. Jaro přináší ukončení důležité životní kapitoly, Váhy také mohou potkat důležitou osobu pro budoucnost. Otevřenými tématy pro jaro jsou společenské události a návštěvy, bude dobré být vidět. Podzim, jako každý rok, přinese plno energie do nových začátků. Říjen je měsíc, kdy Váhy mohou nastoupit novou životní cestu. Rok 2015 každopádně Váhám upevní a zlepší rodinné vztahy. Díky vlivu Černé Luny projdou zklamáním a tím posunou svou duši o kousek dál. Dojdou pochopení, že věřit mohou pouze samy sobě. Je jen na nich, jak se postaví ke konfrontaci s Černou Lunou.

ŠTÍR
Již od podzimu 2012, po celý rok 2013 a 2014 Štírům dělal pořádek v jejich životech přísný Saturn. Pod vlivem této planety se jim zásadně změnil život. Vztahové a pracovní partnerství zaznamenalo citelných změn. Všechno, co bylo potřeba změnit, doznalo změn. Bydlení, nevyhovující práce, problematické vztahy - toto vše prošlo prověrkou a pozitivní proměnou. Štíři mají „uklizený“ život. K takovému velkému úklidu dochází každých 29 let, kdy vstoupí Saturn do znamení Štíra. Rok 2015 jim přináší proměnu osobnosti. Pokud na sobě budou pracovat, dočkají se znatelného pracovního a kariérního posunu. První polovina roku bude o pracovních změnách spojených s budováním kariéry. Každá změna v souvislosti s pracovními aktivitami bude pro dobro věci! Druhá polovina roku bude Štíry tlačit do změny přátel a lidí v okolí. Štíři prošli velkou vnitřní proměnou a čeká je další dlouhodobá očistná proměna. Díky vlivu Černé Luny projdou velkou zkouškou, někteří lidé jim přinesou velká zklamání. A tito lidí budou muset odejít. Štírům vstoupí do života důležité osoby, které je posunou a budou hrát velkou roli v jejich budoucnosti. Na jaře 2015, začátkem května, bude nutné některé situace ukončit a uzavřít, připravit si volné ruce pro záležitosti budoucnosti. Podzim přinese spoustu energie, nový životní posun a začátek nových projektů.

STŘELEC
Rok 2014 přinesl Střelcům touhu po změně v pracovních i partnerských vztazích. Otevřelo se téma cestování a cizina. Řešili zdravotní stránku osoby blízké nebo své zdravotní problémy. Prosinec 2014 otevřel velice náročné období pod vlivem přísné planety Saturn, která vstoupila do znamení Střelce a bude až do jara 2017 měnit život všem Střelcům. Projdou vztahovou prověrkou, musí pracovat na své osobě a vpustit do svého života situace, které nastartují generální úklid jejich života. Rok 2015 přináší nové pracovní aktivity. Saturn ve Střelci otevře duchovní svět esoteriky, víry a filozofie. Začátkem června budou muset ukončit životní situaci - pracovní nebo partnerskou, která již nebyla životaschopná. Je třeba ukončit a uzavřít minulost, aby se vyčistil život a připravil na nové situace. Střelci budou toužit po změně bydlení, případně změně pracovního zázemí. Vztahy - jak partnerské, tak pracovní, které nevyhovují, budou ukončeny, a ty pevné a silné vazby se ještě více utuží. I když ve všech vztazích se to nejprve velmi otřese. Druhá polovina roku 2015 je o kariéře a pracovních aktivitách, novém pracovním nasměrování. Každá změna práce je ku prospěchu. Střelci dostanou příležitost a otevře se jim příhodná nabídka ke kariérnímu posunu. Začátkem prosince 2015 přinese postavení planet spoustu energie a nápadů, které by měli Střelci realizovat. Rok 2015 prověří rozhodnost Střelců, jejich schopnost reagovat na příchozí změny. Dlouhodobě se otevře téma karmických vztahů z minulých životů. Rokem 2015 začíná životní transformace Střelců.

KOZOROH
Rok 2014 přinesl Kozorohům do života nové spolupracovníky, přátele a známosti. Roztřídili své přátele na opravdové kamarády a na lidi, na něž není spolehnutí. Bylo nutné oddělit zrno od plev, udělat si pořádek s lidmi, kteří nemají jasno ve světě majetku a financí. Kozorozi se měli posunout ve svém životě, najít si společenství, kam chtějí patřit, kde mohou uspět. V roce 2015 nemohou plánovat do budoucna, budou spíše přemýšlet, kterou životní kapitolu ukončit. Nevyřešené problémy, které se časem nahromadily, začnou vylézat na povrch a bude třeba je řešit. Některé situace najednou začnou být problémové. Rok 2015 bude očistným rokem. Kozorozi se setkají s pomluvami či s lidmi, kteří jim budou chtít škodit. Přijde zhodnocení chování z let minulých. Výzvy budou přicházet od lidí, kteří jim nastaví pomyslné zrcadlo jejich vlastního chování. Mají se naučit asertivitě a diplomacii. Kozorohům se otevře téma zdraví. Buď přímo vlastní osoby, nebo osoby blízké. Budou řešit úřední záležitosti zejména v souvislosti s majetkem, který vlastní s další osobou či institucí. Leden 2015 otevírá novou životní cestu, nové nasměrování. Díky vlivu karmického Pluta ve spojení se Sluncem v Kozorohu dojde na osudová rozhodnutí těchto osob, jež budou mít důležitý vliv na budoucnost Kozorohů v oblasti partnerství, pracovních aktivit. První polovina roku 2015 pod vlivem Saturnu přináší urovnání majetkových a finančních záležitostí sdílených s další osobou. Na povrch vyplavou nesrovnalosti ve finanční oblasti. Kozorozi by si měli udělat pořádek v sexuálních partnerech, jejich případné zálety a flirty budou odhaleny. Druhá polovina roku přinese téma rozšíření vzdělání, touhu po učení. Saturn bude působit v oblasti víry, duchovních směrů a filozofie. Začátkem července 2015 budou muset Kozorozi učinit rozhodnutí, jak naloží dál se svým životem. Ukončí jednu životní kapitolu.

VODNÁŘ
Na Vodnáře byl pod vlivem planet vyvíjen několik let tlak v oblasti bydlení - přestěhovat se, zdokonalit své zázemí, změnit místo pobytu. Rok 2014 přinutil Vodnáře přemýšlet o pracovních aktivitách - najít si práci, která je vyhovující a usadit se v ní. Změny se uskutečňovaly zejména v srpnu 2014, a pokud i nadále trvá přemítání v oblasti práce, začátek roku 2015 přinese kýžené nové aktivity. Rok 2015 bude o vytřídění přátel, dojde na velké změny ve vztazích, Vodnáři si ujasní životní pozici - kde chtějí být, s kým chtějí propojit svůj život. První polovina roku přinese nové nasměrování pracovních aktivit. Otevřou se možnosti posunu ve všech oblastech. V březnu se planeta aktivity přežene přes Uran, Vodnáři se tzv. nezastaví. Bude důležité, aby dodrželi všechny ujednání a dohody, hlídali si své peníze a majetek. Musí splnit vše v souvislosti s pracovní aktivitou, nesmí proto nikomu slibovat nic nereálného. Ve druhé polovině roku 2015 Vodnářům vstoupí do života důležitá osoba. Ozve se někdo z let minulých. Zde je ale zapotřebí obezřetnosti, neměli by vracet zpět situace a osoby, které jsou již minulostí. Otevírá se téma úřady spojené s majetkem či penězi. Do srpna budou muset Vodnáři ukončit a uzavřít některé situace. Koncem roku bude vhodné ohlídat si zdraví ve spojení s úrazy.

RYBY
Rok 2014 přinesl Rybám „probuzení ze sna. Bylo třeba otevřít oči a začít vnímat život. Jupiter tlačil na změny v souvislosti s bydlením - přesunout svůj domov, učinit kroky vedoucí ke změně, řešit úřední listiny a právní náležitosti ve vztahu k bydlení. Planety Rybám pomalu otevřely témata zahraničí, vzdělávání a rozšiřování obzorů. Konec roku 2014 přináší posuny v pracovní oblasti. Planety v roce 2015 budou ovlivňovat zdraví osob narozených ve znamení Ryb. Je na každém jednotlivci, jak se k této informaci postaví. První polovina roku bude ve znamení práce, nové aktivity a kariérního postupu. Může dojít na změny spolupracovníků, partnerů a lidí, kteří souvisí s pracovní aktivitou. Zimní měsíce přinesou rekapitulaci, zpomalení, pocity, že je třeba něco změnit, touhu posunout se kupředu. Koncem února přinese novoluní Rybám energii, a tak konečně mohou zrealizovat své nové projekty. Rok 2015 otevře Rybám lásku. Kdo hledá nového partnera, najde jej. Může přijít i někdo důležitý z minulosti. Do konce léta bude potřeba ukončit a uzavřít minulost - vše, co nemá pokračovat, brzdí v rozmachu. Na Ryby čeká uzavírání dohod a smluv, je proto důležité si pohlídat vše spojené s majetkem a penězi, přemýšlet, zda a jak jsou smlouvy výhodné. Hledání se v pracovních aktivitách bude pokračovat i v dalších letech. V roce 2015 je nutné najít spolehlivé lidi, spolupracovníky a partnery, pracovat na svém zdraví a začít se starat o své tělo i ducha.
DANIELA HANNAH, intuitivní astroložka, tel. 736 201 587

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2380870
DnesDnes32
VčeraVčera891
Tento týdenTento týden3668
Tento měsícTento měsíc8299

Partnerské weby

apartman banner