Novoluní proběhne 20. ledna ve znamení Vodnáře, pro Vodnáře tedy bude důležité. Planety jim poskytnou energii a chuť do nových začátků. Vodnářskými tématy obecně jsou: volnost, svoboda bez hranic a omezení, cestování do dalekých zemí, poznávání cizích krajů, dodržování daných slibů, zodpovědnost. Úplněk proběhl ve znamení Raka a byl pro Raky důležitý, uzavřeli zřejmě nějakou životní kapitolu. Úplněk v Raku řešil témata: peníze a šetrnost, vztahová pouta rodičů a dětí, domov, intuice. Merkur, planeta komunikace, nabere 21. ledna zpětný chod. Couvat bude Vodnářem do 12. února 2015, poté nabere opět přímý směr Vodnářem. Tento zdánlivý pohyb vzad bude mít na svědomí zdržení v souvislosti s vyřizováním dokladů a veškerých písemností, problémy spojené s komunikací. Je dobré si zálohovat data v počítači, ale i v telefonu. Během retrográdního pohybu vázne veškerá komunikace, dochází k nedorozuměním, zpožděním. Může se ztratit důležité psaní, a proto je dobré udělat si kopie důležitých písemností. E-mailové zprávy a SMS zprávy se mohou vytratit nebo být doručeny jiným příjemcům, telefonní rozhovory mohou být přerušeny. Počítače možná zaplaví nový počítačový vir. I na toto buďte připraveni. Pod vlivem retrográdního směru Merkuru chodí lidé pozdě na schůzky a veřejná doprava i letecké spoje nabírají zpoždění. Nedoporučuji začínat novou práci či důležitý projekt. Naopak je dobré dobu využít k přehodnocení záměrů a napravení chyb. Stěhování, prodej nebo koupi bytu či domu nechte na později, až Merkur nabere přímý chod.

BERAN
Leden přináší téma domov, bydlení a vztahy v rodině. Planeta Mars prochází Vodnářem a v polovině měsíce se přesune do znamení Ryb. Pod vlivem úplňku řešili mnozí Berani své bydlení, rodinné vztahy. Pokud jsou nespokojení se svým domovem, bude třeba něco s tím začít dělat. Mohly se objevit nové smluvní podmínky v souvislosti s bydlením. Černá Luna a úplněk měly vliv i na zdraví a tělesnou schránku Beranů. Mars v Rybách otevřel téma intuice, napojení na “jiné světy a minulé životy“, tajnosti a tajemství, intuitivní sny. Únor přinese témata: láska, děti, rodičovství.

BÝK
V lednu budou zrozenci tohoto znamení řešit úřední dokumenty, záležitosti kolem dopravního prostředku, čeká je změna v pracovních aktivitách. Planeta Venuše se pohybuje Kozorohem a poté se přesune do Vodnáře. Pod vlivem úplňku dostali Býci informaci týkající se právních či úředních věcí. Merkur se pohybuje v blízkosti Venuše. Toto období je vhodné pro cesty, cestování, řešení v souvislosti s autem nebo jiným dopravním prostředkem. Novoluní koncem měsíce otevírá téma kariéry a pracovních aktivit. Únor přinese témata: domov a rodinné vztahy, ženy v rodině.

BLÍŽENCI
Leden žádá dořešení finančních záležitostí, zejména listin a úředních dohod či smluv. Planeta Merkur přechází z Kozoroha do Vodnáře. Merkur nabere od 21. ledna do 12. února zpětný chod. Blížence to zbrzdí nebo zastaví. Budou muset vytáhnout svou minulost na povrch. Objeví se někdo nebo něco z minulosti, co nebylo dořešeno. Nyní je vhodný čas oprášit staré situace, dám jim nový kabát. Na Blížence čeká téma peněžních prostředků, jelikož se Merkur nachází v blízkosti Venuše. Také mohou čekat úřední či soudní jednání, písemnosti spojené s úřady, na přetřes přijde plánování cesty do zahraničí, rozšiřování vědomostí, účast na kurzech a školeních. Únor opět připomene téma finančních prostředků.

RAK
Lednové vlivy planet nastolí Rakům novou životní cestu, zejména tu finanční. Přijde období zlepšení finanční situace a posun k lepším výdělkům. Lednový úplněk v Raku začátkem měsíce ukončil nevyhovující situace. Raci měli uzavřít a ukončit vše, co je brzdilo, co není funkční, nemá šanci přežít. Na Raky totiž čeká obrovský životní posun kupředu a situace, které jsou nefunkční, by je brzdily v rozmachu. Důležitým tématem je zdraví, to je nutné si hlídat. Měli by dělat vše pro své zdraví i pro zdraví svých blízkých. Únor přinese zajímavé spojení planet a tím dlouhodobý posun a rozvoj na poli finančním.

LEV
Leden přinese nepříjemné téma úředních záležitostí a otevírá dlouhodobé téma v souvislosti se vztahy. Slunce se pohybuje Kozorohem a začátkem měsíce se potká s karmickým Plutem. Lvy čeká důležité rozhodnutí v souvislosti s pracovními aktivitami. V období úplňku mohli Lvi obdržet nepříjemnou zprávu, setkat se s pomluvami, mohlo na povrch vyplout tajemství, které mělo zůstat skryto. S novoluním se přesune Slunce do znamení Vodnáře, vliv planet se bude týkat partnerských dohod a vztahových záležitostí - jak partnerských tak pracovních. Koncem měsíce se dostanou Merkur se Sluncem do blízkosti, Lvi budou aktivní v oblasti komunikace, cest, dohod a smluvních ujednání. Únorový úplněk ve znamení Lva ukončí nevyhovující situace. Zajímavé postavení planet při úplňku přinese Lvům skvělé dynamické pozitivní vlivy.

PANNA
Leden přináší témata: zařazení do společenství, domov a rodinné záležitosti, záležitosti související se zdravím. Planeta Merkur přechází z Kozoroha do Vodnáře. Merkur ve zpětném chodu Panny zbrzdí nebo zastaví. Budou muset probírat minulost. Objeví se někdo nebo něco z minulosti, co nebylo dořešeno. Nyní je vhodný čas oprášit staré situace, dám jim nový kabát. Zrozenci Panny musí dbát na své zdraví, protože to je to nejcennější, co každý člověk má. Vliv planet přinese určitá zklamání - od kamaráda, přítele. Působení Černé Luny přinese Pannám problémy, které začnou vyplouvat na povrch. Je to doba propojení se s minulými životy a řešení karmických záležitostí. Pannám přinese společenství, kam patří, mezi jaké lidi se chtějí zařadit a s kým pobývat. Merkur pohybující se tam a zpět Vodnářem nezná hranic. Tento vliv s sebou nese ztřeštěné a originální nápady i myšlenky. Únorové postavení planet Panny posune v pracovní i partnerské oblasti.

VÁHY
V lednu se setká Venuše s karmickým Plutem a Váhy budou muset učinit důležité rozhodnutí o svém životním nasměrování. Planeta Venuše se pohybuje Kozorohem a poté se přesune do Vodnáře. Vliv planet přináší pracovní téma související s kariérou. Úplněk pravděpodobně ovlivnil nějaké závažné rozhodnutí v životě Vah. Merkur s Venuší vytvoří konjunkci, budou spolupůsobit. Váhy by se měly zaměřit na své lásky a partnery. Pokud lásku a partnera hledají, nechť otevřou oči a jdou mezi lidi. V případě, že partnera mají, měly by vymyslet společné aktivity a upevnit vztah. Váhy budou mluvit, komunikovat, cestovat, dají o sobě vědět. Únor přinese Váhám zajímavé postavení planet. Silný emotivní prožitek přinesou Slunce a Luna ve spojení s Neptunem. Téma zdraví ovlivní život Vah.

ŠTÍR
Leden je o vzdělávání, situacích spojených s cizinou. Planeta Mars se pohybuje Vodnářem a přechází do Ryb. Vodnářské energie jsou bez hranic a budou mít silný vliv na zahraničí. Štíři tak mohou plánovat dovolenou, komunikovat s cizinci, propojit se se zahraničím pracovně, účastnit se kurzů a školení, rozšiřovat si vědomosti. V době kolem a po novoluní budou přemýšlet o tématech spojených s bydlením a domovem. Chtějí-li změnu, je vhodná doba na stěhování. Únor přinese téma práce, pracovních aktivit. Něco důležitého se chystá.

STŘELEC
Leden Střelce nasměruje na zlepšení výdělku. Planety se přesunou do Kozoroha a otevře se téma dohod, smluv a úředních jednání. Střelci by měli vyřešit situace a nedořešené listiny z minulosti - veškeré úřední listiny, finanční záležitosti. Úplněk přinesl téma související s rodinou. Únor potom bude mít pro Střelce zajímavé seskupení planet. Otevře téma cest, zahraničí, vzdělávání a rozšíření vědomostí díky cestování, vzdělávání a učení. Úřední záležitosti se dořeší, nebo přijdou situace vedoucí k dořešení. Bude se něco dít s bydlením či místem ve spojitosti s pracovní aktivitou.

KOZOROH
Leden otevírá novou životní cestu, nové nasměrování. Díky vlivu karmického Pluta ve spojení se Sluncem v Kozorohu přinese důležité rozhodnutí. Toto zásadní rozhodnutí bude mít osudový vliv na budoucnost Kozorohů, a to zejména ve vztahových záležitostech - rodinných, partnerských i pracovních. Nelze vyloučit řešení nových pracovních aktivit. Listiny a úřední dokumenty ve spojení s majetkem či penězi je nutné důkladně prostudovat a teprve poté podepsat, pozor na skryté informace. Planety přinesou opětovné řešení financí a majetkových záležitostí, nedořešené situace z minulosti Kozorohy doženou. Únor přinese příznivé vlivy planet ve spojitosti s financemi.

VODNÁŘ
Leden přinese novoluní ve Vodnáři a tedy sílu do nových projektů. Začíná nová životní etapa. Otevírá se téma práce a lidé, spojení s pracovními aktivitami, jsou možné změny spolupracovníků. Leden prověří, jak jsou na tom zrozenci tohoto znamení po zdravotní a psychické stránce. Nepříjemné postavení Saturnu k jiným planetám přinese jistou rozladěnost. Emoce a city bude dobré mít pod kontrolou. Pokud má člověk v pořádku psýché, pak je zdráv i fyzicky. Novoluní přinese potřebnou energii a chuť do života, začíná novou životní kapitolu, půjde o začátek nových plánů a jejich uskutečnění. Únor přinese změny ve vztazích, nové dohody a smluvní ujednání.

RYBY
V lednu Ryby čeká díky vlivu Pluta zásadní životní rozhodnutí a nasměrování. Mars, planeta aktivity, se přesune do Ryb. Ryby budou v jednom kole. Mars se přežene přes Neptun, v tuto dobu bude nutné sundat růžové brýle a všechny smlouvy a dokumenty si řádně prověřit. Jupiter je ve zpětném chodu a bude ještě další dva měsíce. Jako by Ryby měly zabrzdit, zpomalit tempo, vrátit se do minulosti a řádně si promyslet nové projekty, na které pomýšlely v roce 2014. Lednové vlivy planet přinesou nový vítr nebo průvan do partnerských vztahů. Lásky a milostná dobrodružství budou v akci. Koncem měsíce vstoupí po roce Venuše, planeta hodnot a lásky, do znamení Ryb a toho je třeba plně využít. Je třeba vyniknout a být vidět. Nezadaní by měli otevřít oči a najít svou lásku. Ryby mohou potkat důležitou osobu, která ovlivní jejich život. Únorové a březnové novoluní ve vlastním znamení přinese příznivé změny v životě Ryb. Je to takový malý astrologický zázrak - dvě novoluní v Rybách za sebou!
Intuitivní astroložka Daniela Hannah - 736 201 587, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2433390
DnesDnes384
VčeraVčera729
Tento týdenTento týden3508
Tento měsícTento měsíc3508

Partnerské weby

apartman banner