Občas slýcháváme slovo zázrak. Většinou se to týká uzdravení z nemoci nebo toho, že člověk při vážné dopravní nehodě vyvázne jen s lehkým poraněním. Ale slovo zázrak se začalo používat v minulém století i ve světě „nevěřících“ - například ekonomický zázrak.
Co to je zázrak?
Je to něco nám zcela nepochopitelného, co se stane, aniž jsme schopni to vnímat našimi smysly. Jednodušeji vyjádřeno je to - ZA - ZRAKEM. Náboženství hovoří o tom, že zázrak je mimořádná událost nebo jev, pro které nelze nalézt vysvětlení na základě dosavadních přírodních a vědeckých poznání. Zázrak se proto vysvětluje jako projev zásahu nadpřirozených sil - nejčastěji Boha, Panny Marie, svatých atd. Nejdále v rozpracování zázraků jsou církve. Rozeznávají v zásadě zázračná uzdravení, zázračné události, zázračná vysvobození, zázračné nálezy. V náboženstvích je síla víry v zázraky velmi silná a není zde ani snaha věcem přijít na kloub. Dalo by se říct, že XX. století rozvojem techniky a vědy zlikvidovalo určitým způsobem svět duchů a zázraků. A možná právě proto se začaly utvářet společenství a skupiny, většinou na základech určitého náboženství, které ve své filozofii zázraky uznávají.
Uznání zázraků
Římskokatolická církev převzala v oblasti zázraků iniciativu a od roku 1588 Vatikánský úřad v Římě rozhoduje o jejich uznání. U všech blahořečených a svatořečených osob musel být předložen důkaz o vykonání zázraků. Například v případě zázračného uzdravení jsou stanovena tato kritéria: nemoc musí být smrtelná, musí být v posledním stadiu, léky použité k uzdravení nepomohly nemocného uzdravit, uzdravení musí být spontánní, uzdravení musí být stabilní a trvalé. Pak je kongregace pro svatořečení v Římě oprávněna uznat to jako zázrak. Samozřejmě, že samotné předložení nestačí a k návrhu se vyjadřuje řada odborníků - u zázračného uzdravení samozřejmě nesmějí chybět lékařské posudky. Podíváme-li se do historie zázraků, pak zjistíme, že Římskokatolická církev do roku 2005 svatořečila 784 osob, z toho ve XX. století pak 650 osob. Nejvíce lidí bylo svatořečeno za papeže Jana Pavla II. (1978 - 2005) - 482. Blahořečených pak bylo celkem 1338. To znamená, že bylo uznáno celkem 1820 zázraků. V nedávné době proběhla tiskem zpráva, že lékaři potvrdili zázrak potřebný ke svatořečení Jana Pavla II., to znamená, že by mohl být svatořečen. Blahořečen byl krátce po své smrti v roce 2011. K zázraku pro blahořečení se přihlásila Francouzska Marie Simon-Pierre, která tvrdila, že se dva měsíce po skonu papeže zázračně uzdravila z Parkinsonovy choroby, když se k němu modlila. Lékaři její uzdravení potvrdili. Nyní je třeba doložit pro svatořečení další zázrak.
Text prohlášení svátosti papežem: „Ke cti Svaté a Nerozdílné Trojice, pro povznesení katolické víry a povzbuzení křesťanského života, mocí našeho Pána Ježíše Krista, blažených apoštolů Petra a Pavla a Naší, po zralém uvážení a vzývání božské pomoci i poradě s našimi četnými bratry, potvrzujeme a prohlašujeme blahoslaveného/ou N. svatým/ou a zapisujeme ho/ji do seznamu svatých; a ustanovujeme, že mu/jí má být v celé Církvi vzdávána zbožná úcta.“
Mimo římskokatolickou církev…
Zázraky se samozřejmě neděly jen v rámci římskokatolické církve, ale ve všech kulturách. Na křesťanských obrazech mají svatí okolo hlavy svatozář, v protestantských církvích obecně není princip svatých realizován a ani buddhisté nemají seznam svých svatých. Naopak v Hinduismu jsou svatí uznáváni. Stát ani věda zázraky neuznává a za mimořádné činy uděluje státní vyznamenání. Přitom někdy i u těchto činů lze doslova hovořit o zázracích. Ono je totiž velmi těžké určit, co zázrak je a co není. Důvod je zcela prostý, na řadu věcí se můžeme podívat z různých hledisek a z každého pohledu mohou vypadat jinak. Mnohdy existují síly, stanou se události, které potlačují všechny přírodní a vědecké zákony. Pro názornost uvedu příklad: „Běžná energie se čtvercem vzdálenosti klesá.“ Léčebná energie vysílaná člověkem na pomoc druhému člověku, který je na jiném místě planety, působí. Nejdále jsem energii vysílal do New Yorku a dotyčný mi pak popisoval, jak ji vnímal. Je to zázrak, nebo není? Pro vědu je to nemožné, ale ve skutečnosti to funguje. Je řada věcí, které bohužel zatím neumíme měřit, vidět, přesto fungují. Pro mnohé jsou to zatím zázraky, ale postupně je lze vysvětlit.
Síla ducha
Kniha knih - Bible - ve svých textech popisuje různé zázraky. Jsou zapsány jazykem doby, ale v mnoha případech je na základě současného vědění dokážeme zhruba pochopit. Hodně se píše o Ježíšových zázracích. Ježíš často uzdravoval duchem a k tomu spěje řada alternativních technik uzdravování. Síla ducha je velká a ve většině případů nestačí uzdravovat jen fyzické tělo. Je třeba, aby náš duch nebyl plný smutku a zla. Pak je schopen probudit síly, které způsobují uzdravování. Někdo chodí pravidelně do kostela, ale v duši nemá klid a lásku. Řada kněží podlehla rakovině, ač se pravidelně modlili. V USA dělali pokusy při léčení s lidmi, kteří se modlili, a lidmi, kteří byli nevěřící. Více uzdravených bylo mezi věřícími. Já vždy říkám - když na nic nevěříš, tak jsi na to sám. Zamysleme se proto nad zázraky duše. Duše je mocná síla v nás. Jen ji umět správně ovládat, pak je schopna skutečně způsobit zázraky. Důkazem může být chůze po žhavém uhlí. Dnes to již není považováno za zázrak a jistě to zkusili i mnozí z vás, čtenářů. Navštívil jsem Lurdy, kde se v roce 1858 v jeskyni zjevila Panna Marie čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové. Byl jsem přítomen obřadu před jeskyní, kam vozí nemocné, aby se stal zázrak. Byl jsem přítomen i večernímu procesí, které má obrovskou dynamiku. Ale pro většinu nemocných k zázraku nedošlo. Zázraky zkrátka nejsou každodenní záležitostí, nemají pravidla. Je možno říci, že někdo, ať činí cokoli, má svého „strážného anděla“ a lehce prochází úskalími i těžkými chvílemi života. Někdo dokáže vyburcovat v určitou chvíli svého ducha a dojde tak ke spontánnímu uzdravení. Pro svět zázraků vytvořila pravidla jen římskokatolická církev. U zázraků ve skutečnosti působí síly, o kterých obvykle nemáme ani potuchy. Nepřipouštíme si totiž sílu ducha a moc určitých sil, které nás obklopují. Zázraky jsou dílem energie a informace.
Ing. Josef Schrötter

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2454083
DnesDnes117
VčeraVčera662
Tento týdenTento týden1990
Tento měsícTento měsíc5029

Partnerské weby

apartman banner