Novoluní proběhne 20. března opět ve znamení Ryb. Toto již druhé novoluní v Rybách bude velice důležité pro Ryby. Planety jim poskytnou energii a chuť začít něco nového. Všechny bytosti budou pod vlivem novoluní ještě dva týdny po jeho skončení. Rybí energie jsou o intuici, jasnozřivosti a emocích. Lidé mohou mít sklon k depresím, projeví se u nich různé závislosti, jejich reakce mohou být přecitlivělé. Touží po spřízněné duši, chtějí být milovaní, prožívat romantické chvilky. Nálady se mohou střídat ze stavu euforie do smutků. Úplněk ve znamení Panny nastává 5. března. Jde o důležité období pro Panny, které uzavřou důležitou životní kapitolu. Tento úplněk přináší všem bytostem do života témata - zdraví, zdravý životní styl, hospodaření s penězi. Tato témata budou aktuální ještě dva týdny po úplňku.
BERAN
Planeta aktivity Mars se v březnu posunuje znamením Berana, zde je Mars doma. Březen přinese mnoho aktivní činnosti a nové pracovní vytížení. Mars se bude pohybovat v blízkosti Venuše a Uranu. Díky vlivu planet přijde změna v pracovním prostředí, výměna kolegů, rychlý zvrat, který povede k úspěchu budoucí činnosti. Mars není dobře postaven na Pluto. Mohou se objevit pomluva či skrytí nepřátelé, kteří Beranům nepřejí. Berani budou řešit i téma zdraví. Mohou mít kolem sebe osobu, která bude nemocná, nebo sami budou muset věnovat zdravotní stránce více času. V březnu se planeta lásky, Venuše, pohybuje Beranem a začátkem měsíce přeběhne přes Mars. V této době Mars zaktivuje lásku a jiné hodnoty. Pozor na povrchní, volný sex a pomluvy. Pluto je nepěkně postaveno vůči Venuši, nezapomínejme, že je Pluto planetou podsvětí. Umí zapracovat na nepříjemnostech a neodpouští. Venuši, která se pohybuje právě v Beranu, je vhodné využít. Toto postavení je pouze jedenkrát ročně. Berani budou v první polovině měsíce kouzelní a neodolatelní. V dubnu čeká Berany novoluní, které přinese vše nové, také budou řešit vztahové záležitosti.
BÝK
Planeta Venuše se pohybuje Beranem a v druhé polovině měsíce se přesune do Býka, kde pobude ještě v dubnu. V období úplňku se odemknou brány do minulých životů a Býci si připomenou situace v souvislosti s dětmi nebo partnerem. Březen přinese téma partnerství a dětí. Také lze očekávat, že veškerá skrytá tajemství vyjdou na povrch, hrozí nepříjemnosti i s láskami, takže pozor na nevěru. Druhá polovina měsíce ale Býkům přeje. Budou zářit díky Venuši ve vlastním znamení. Bude je vidět, mohou vyčnívat z davu. V době novoluní je dobré vytřídit si přátele, oddělit, jak se říká, zrno od plev. V dubnu Býky čeká téma zdraví.
BLÍŽENCI
Březen bude přát práci a novému nasměrování v pracovní činnosti. Planeta Merkur se pohybuje Vodnářem a v polovině měsíce vstoupí do znamení Ryb. Téma měsíce je v souvislosti s bydlením, domovem a ženami v rodině. Na Blížence čekají nové podmínky smluv a dohod - pracovní či partnerské. V polovině měsíce se Merkur dostane do blízkosti Neptunu, který může oklamat nebo zkreslit situaci, myšlení, písemnosti a veškerou komunikaci. Je proto dobré dbát na to, aby Blíženci nebyli oklamáni. Veškeré dohody by měly být uzavřeny písemně, jejich obsah by měl být zcela jasný. Na druhou stranu by Blíženci neměli nic zkreslovat, neboť vše by se později provalilo. Duben bude velice akční a Blížence čeká úspěšné období díky vlivu Slunce, planety Mars a Merkuru, které se dostanou do blízkosti.
RAK
Březnový úplněk bude pro Raky velmi zajímavý. Ve spojení s Černou Lunou vyjde na povrch problém či situace související s rodinou, domovem nebo sourozenci či blízkou osobou. Další konfrontace se svědomím Raka může souviset s nedostatečným vzděláním nebo situací spojenou s úřední záležitostí. Druhá polovina měsíce otevírá téma zahraničí a cest, vzdělávání, zkrátka rozšiřování vědomostí i obzorů. Konec března a duben přinesou pozitivní změny související s pracovní činností nebo s místem práce. Luna se přežene přes planetu štěstí, Jupiter. Zde se přihodí šťastná náhoda. Duben přinese téma práce, rodina, ženy v rodině.
LEV
Slunce se pohybuje Rybami a 21. března se přesune do Berana. Březnový úplněk přinese Lvům téma peněz a majetku. Ve spojení s Černou Lunou vyjde na povrch problém či situace související s financemi a hodnotami. Proto by si svůj majetek měli pohlídat, pozor na půjčky či půjčování, majetek sdílený s další osobou či institucí. Černá Luna zde zkomplikuje finance ve všech směrech, tudíž i zbrzdí investiční záměry. Novoluní přináší Rybí energie, které jsou o intuici, jasnozřivosti a emocích. Lvi se mohou cítit smutně až depresivně. Pocítí touhu po spřízněné duši, budou chtít být milovaní, mohou prožít velmi romantické chvilky. Duben otevře téma zahraničí, cest, vzdělávání a rozšíření vědomostí.
PANNA
Březnový úplněk v Panně, ve vlastním znamení, bude mít silný vliv na ukončení a uzavření životní kapitoly, aby mohly začít platit nové dohody a smlouvy. Panny by měly ukončit veškeré nevyhovující situace, které vyplouvají na povrch díky Černé Luně, dlouhodobě působící v jejich znamení. Černá Luna přináší situace, kdy se Panny promění v jinou bytost. Působí a připravuje je na velký životní boom, který přijde s Jupiterem. Čím více nevyhovujících situací změní a uklidí, tím více se posunou. V polovině měsíce se Merkur dostane do blízkosti Neptunu, který může oklamat či zkreslit situaci, myšlení, písemnosti, veškerou komunikaci. Musí proto obezřetně dbát, aby nebyly oklamány. Veškeré dohody by měly být uzavřeny písemně, jejich obsah by měl být jasný oběma stranám. Novoluní koncem měsíce otevírá sny, přání a tužby. Naznačí cestu, kterou chtějí Panny směřovat, představí nové smluvní podmínky a dohody, při kterých je nutné být ve střehu. Tento měsíc se Panny tzv. „najdou“. Duben bude ve znamení finančních záležitostí.
VÁHY
Planeta Venuše se pohybuje Beranem a v druhé polovině měsíce se přesune do Býka, kde pobude ještě v dubnu. Váhy by měly zrekapitulovat svůj život. Připravit se na budoucí úplněk začátkem dubna. Do této doby by měly ukončit, uzavřít nevyhovující situace. Pod vlivem úplňku v Panně si musí hlídat svůj zdravotní stav, protože Černá Luna ve společnosti bílé Luny zapůsobí na citlivou oblast emocí. Pozor na veškeré závislosti v souvislosti se smutky a depresivním stavem mysli. Novoluní otevírá intuici, mohou se objevit živé sny. Přesunem Venuše do oblasti Berana mohou očekávat zvýšené výdaje či aktivitu ve spojení s penězi. Duben bude pro Váhy především o vztazích.
ŠTÍR
Březnové úplňkové postavení Měsíce, který se opírá o Černou Lunu, vytáhne na povrch záležitosti spojené s lidmi kolem Štírů. Přinese zklamání ve vztazích, při kterém dojde k pochopení, jak se nadále chovat ke svým přátelům. Planeta Mars se posouvá Beranem a má vliv na aktivitu Štírů. Novoluní v Rybách a energie Ryb spolu se Sluncem, Merkurem a Neptunem vyburcují jejich sexualitu a představivost. Od myšlenky k činu povede rychlá cesta, Štíři si budou užívat romantiky. V dubnu budou postaveni před životní situaci kudy dál - kam se bude ubírat jejich život.
STŘELEC
Březnové postavení planet bude mít vliv na práci a nový způsob příjmu peněz, rodinu, domov a ženy v rodině. Z pohledu karmických úkolů dostávají Střelci dlouhodobě signály, kam ve své práci směřovat. Do léta se „budou hledat“. Díky situacím, které jim Černá Luna připraví, mají pochopit, kam se mají zařadit. Kolem úplňku se dostane Černá Luna do společnosti bílé Luny. Ozve se nová pracovní činnost. Jupiter, planeta rozmachu, je pěkně postaven na Venuši, planetu lásky, na Uran, planetu zvratů a náhod, i na Mars, planetu aktivity. Vše se obrátí v dobré. Jupiter je nepříjemně postaven na Merkur, tedy na písemnosti, doklady, a komunikaci. Zde hrozí problém s úřady či zákonem. Pozor na klamné dojmy, zkreslování, zamlžení mysli, Neptun je ve hře. Střelci by měli opustit vše staré, pokud mají touhy se přesunout, pak je tato doba vhodná. Vliv planet v březnu a Jupiter v dobrém postavení na Uran přinášejí tvůrčí talent a inspiraci. Střelce potká nenadálé štěstí, zvlášť příznivá situace, intuice a záblesky inspirace. Duben přinese pozitivní situaci, která je posune.
KOZOROH
Začátkem měsíce, v době úplňku, se dostane Černá Luna do společnosti bílé Luny. Pro Kozorohy to bude mít vliv na pochopení duše. Černá Luna jim poskytne poučnou lekci v souvislosti s rozvojem ducha, setkají se s vírou, formou náboženství či ezoterikou takovým způsobem, že dojdou sebepoznání. Březen přináší kontakt se zahraničím, rozšíření vědomostí vzděláváním, duchovní rozvoj. Od poloviny března začne couvat Saturn Střelcem zpět do Štíra až do léta 2015. Jako by se Kozorozi vraceli v čase. Musí dořešit osoby kolem sebe, zařazení se do skupiny či aktivity, vyřešit nedořešené situace z minulosti. V období novoluní je třeba si dát pozor na komunikaci, mluvené nebo psané slovo. Saturn je v nepříjemném postavení na Neptun. Tento aspekt vytáhne na povrch nemilou zprávu, která je zarazí, která povede ke zklamání či zhroucení plánů. Dubnové postavení bude mít vliv na rodinné záležitosti.
VODNÁŘ
Březnový úplněk ve spojení s Černou Lunou vytáhne na povrch situace spojené se sdílenými financemi s další osobou či institucí. Vliv bude mít i Merkur ve Vodnáři. Ten aktivuje komunikaci, písemnosti, zprávy. Záležitosti související s úřady a penězi je dobré pohlídat, neboť Neptun může zkreslit některé situace. Mohou přijít i klamné myšlenky nebo dohody.
Březen přinese téma peněz a úředních listin či jednání. Saturn je v nepříjemném postavení na Neptun. Tento aspekt vytáhne na povrch informaci, která povede ke zklamání či zhroucení plánů. Od poloviny března začne dlouhodobě couvat Saturn. Vodnáři si budou muset vytřídit přátele. Jak se Saturn posunuje zpět Střelcem do Štíra, tak se opět ozve téma práce a kariéry. Je třeba dokončit nevyřešené situace ve spojitosti s lidmi nebo společenstvím. Duben přináší téma vzdělávání, cesty, kontakt s cizinou.
RYBY
Březnový úplněk začátkem měsíce probíhá za asistence Černé Luny. Pro Ryby přijde poučení související se smlouvami, dohodami či písemnostmi. Bude nutné obnovit dohodnuté smluvní ujednání. Jelikož jde o úplněk, mohou Ryby ztratit určitou výhodu. O něco nebo někoho přijít. Dbejte opatrnosti v souvislosti s dohodami, Neptun může zkreslovat či přinést iluze. Ryby si musí hlídat své podpisy a dokumenty nejprve řádně pročíst. Březnové novoluní ve vlastním znamení přináší příznivé změny v životě. Bonus pro Ryby, dvě novoluní v domovském znamení za sebou, minulý a tento měsíc. Novoluní přináší energii a start do nové životní kapitoly. Ryby mohou začít novou práci, ale také začít pracovat sami na sobě, pustit se do všeho nového. Intuice je v akci. Duben přinese téma peníze.
Intuitivní astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2501399
DnesDnes368
VčeraVčera680
Tento týdenTento týden4089
Tento měsícTento měsíc12745

Partnerské weby

apartman banner