Počátky rozsáhlého hradu spadají již do 11. století. První písemná zmínka spojená se jménem císaře Jindřicha III. pochází z roku 1046, kdy hradní okrsek Colditz odkázal své manželce Anežce s příslušnými majetky markraběte Eckeharda II. V roce 1083 se stala oblast Colditz majetkem Wiprechta z Groitsche, darováním od císaře Jindřicha IV. Wiprecht je považován za stavitele prvního hradu. Císař Friedrich I. Barbarossa připojuje Colditz k nově zřízenému panství říšských ministeriálů v území zvaném Pleißeland (Plisensko) a svého oblíbeného sluhu Thima I. povyšuje do šlechtického stavu s titulem pán z Colditzu.
Slovanské vesnice podivných jmen
Na začátku 12. století jsou povýšeni páni z Colditzu mezi významné říšské ministeriální rody. K panství Colditz patřilo tehdy 20 malých slovanských vesnic. To bylo na počátku téměř 250leté dynastické řady „pánů z Colditzu“. Hrad se stal jejich hlavním rodovým sídlem. Poslední rytíři tohoto jména jsou uváděni jako zámožná rodina na panství v severních Čechách. Tento rod vždy patřil mezi mocné a zámožné. Po roce 1200 založili samotné město kolem starého tržiště. Lesy a ladem ležící louky začaly být obdělávány na ornou půdu. Vedle původních slovanských vesnic se jménem Zschetzsch, Zschadrass, Zollwitz, Terpitzsch a Koltzschen vznikly velké kolonizační vesnice jako Schönbach, Hohnbach, Thierbaum, Ebersbach a Tautenhein.
Majetek byl zastaven rodu Wettinů
Mezi lety 1210 až 1248 vykonávali páni z Colditzu úřad zemských soudců na říšském území Pleißeland (Plisensko dnes částečně odpovídá území Vogtland), přímo podléhající panovníkovi. Když císař Karel IV. rozšířil za svého panování územní celky (Lucemburk, Čechy, Morava) o střední Německo, dynastie míšeňských markrabat se svým panstvím spadala pod jeho správu. Tehdy dosáhli páni z Colditzu svého největšího vlivu a bohatství. S nástupem na císařský trůn jeho syna Václava jejich význam začal upadat. Významné postavení pánů z Colditzu skončilo za vlády Thima VIII. Na konci 14. století museli již dát svůj majetek do zástavy rodu Wettinů, nakonec získává koupí celé jejich panství roku 1404 markrabě Vilém za 15 000 stříbrných marek.
První zoologická založená v Německu
Jako výsledek cílevědomé saské územní politiky bylo město a panství Colditz jako wettinský úřad správy přičleněn do míšeňského markrabství. Dobytí hradu, jeho vyplenění a zapálení husitskými vojsky v roce 1430 ukončilo význam středověké pevnosti a zahájilo tak jeho novou etapu. Teprve roku 1464 proběhla obnova hradu, saský kurfiřt Arnošt (Ernst) jej nechal přestavět na svou rezidenci. Roku 1486 kurfiřt Arnošt zemřel na svém oblíbeném hradě Colditz.
V roce 1504 pekařský čeledín Klemens Bock nechtěně Colditz zapálil. Radnice, kostel, hrad a velká část města skončily v plamenech. Roku 1506 bylo započato s novou výstavbou hradu. O 17 let později byla v okolí hradu také zřízena zoologická zahrada, jako patrně první tohoto druhu v Německu vůbec.
Vrcholný rozkvět zajistila Žofie
V roce 1603 Žofie, vdova po kurfiřtu Kristiánovi I., přesunula své sídlo a vládu nad zemí z úřadu z Rochlitzu, Leisnigu a Borny do Colditzu. Tak se Colditz stal rezidenčním městem s rozsáhlým dvorem a četným úřednictvem. Jak kulturně, tak hospodářsky, zažil tehdy Colditz dobu vrcholného rozkvětu. Žofie se výrazně věnovala chudým, kostelu i městu. Smrtí kurfiřta roku 1622 přestal být Colditz rezidenčním, sídelním a správním městem saských panovníků. Jako lovecký zámek plnil svou funkci až do roku 1753, současně však jej užívaly i vdovy po kurfiřtech jako svou rezidenci a byl jedním z četných center saských panství.
Také August Silný si ho velmi oblíbil a přednostně zde často pobýval, když jej získal od své švagrové v roce 1694. Teprve když se stal polským králem, ztratil saský dvůr o něj zájem a přestěhoval se jinam a tehdejší inventář byl rozprodán. Přesto zůstal centrem úřadu správy pro zdejší území.
Roku 1753 byl hrad naposled využíván kurfiřtským dvorem, potom začal jeho postupný úpadek. V roce 1787 byl nábytek, zařízení a obrazy prodány ve veřejné dražbě, poté co byly cenné kusy odvezeny do Drážďan.
Slavné osobnosti v „hradním“ ústavu
Po roce 1800 se stal zaopatřovacím ústavem (chudobincem) pro kraj Lipska a po roce 1803 v interiérech hradu vznikl úřad pro zemské donucovací práce (trestnice). Tehdy se jeho zdi staly útočištěm pro lidi bez přístřeší, zločince a tělesně postižené. Nakonec roku 1829 začal sloužit zdravotnictví – byl ústavem pro nevyléčitelné duševně nemocné pacienty. Jména jako Ludvík Schumann, druhý syn hudebního skladatele Roberta Schumanna, jakož i Arnošt Jiří August Baumgarten, který je označován za prvního vynálezce vzducholodí, jsou na seznamu pacientů nemocnice v Colditzu.
Roku 1864 byla na místě stájí a hospodářské budovy předního hradu vybudována novorenesanční stavba. Sálová stavba, která byla součástí zadního hradu, se v roce 1876 zřítila. V roce 1924 byla v prostorách hradu ukončena činnost ústavu pro duševně nemocné. Střídavě poté byl využíván jako skladový prostor, Zemský nápravný ústav, Říšský pracovní tábor, psychiatrie nebo nemocnice. Mezi lety 1933 až 1934 jej využívali nacisté jako vazební věznici, kde bylo zatčeno na 600 antifašistů.
Text a foto: Petr Šafránek

DODATEK
- Hrad je rozsáhlá nepravidelná dispozice se dvěmi vnitřními nádvořími, kdy na starších základech byl mezi lety 1578 až 1591 vybudován nový renesanční zámek a staré budovy podstatně přestavěny za použití starších stavebních prvků. Vedle hlavní budovy je knížecí palác a kaple Všech svatých, s bohatě zdobeným renesančním portálem.
- Projdeme-li již legendárním obloukovým portálem, dostaneme se do prostoru zadního zámku, kde stojí z první poloviny 17. století pocházející úřednická budova.
- Obvodová hradba hradního jádra má tloušťku zdiva až dva metry, předhradí je obehnáno hradbou o tloušťce 1,5 m.
- Dnes se o památku stará Společnost zámku Colditz. Spolek nabízí návštěvníkům vedle prohlídky zámku a muzea pořádání koncertů a výstav. Konají se zde například různé hradní slavnosti.

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2502775
DnesDnes280
VčeraVčera748
Tento týdenTento týden1027
Tento měsícTento měsíc14121

Partnerské weby

apartman banner