Novoluní proběhne 18. května ve znamení Býka a všechny bytosti budou pod jeho vlivem ještě dva týdny poté. Úplněk ve znamení Štíra nastane 4. května. Tento úplněk nám přináší do života témata ukončení nebo uzavření ve finančních a sexuálních záležitostech, veškerých dohodách a smluvních ujednáních. Úplněk bude velmi silný a bude útočit na city a emoce. Merkur nabere 19. května retrográdní směr, bude se pohybovat zpět Blíženci, až 12. června opět nabere přímý směr. Po dobu zpětného chodu bude váznout komunikace, budou se ztrácet data, doporučuji zálohovat PC, data v telefonu. Vše se bude zpožďovat, technika nás nejednou vypeče. Dohody, doklady a veškeré záležitosti dořešte, než začne Merkur couvat, nebo počkejte na přímý směr. Budeme přeorganizovávat, vracet se zpět do minulosti, vytahovat a oprašovat záležitosti minulosti, abychom situacím dali nový kabát. Také se budou vracet staré lásky i myšlenky z minulosti.

BERAN
Mars se pohybuje Býkem a v polovině měsíce se přesune do Blíženců. Berani budou pod vlivem planet řešit peníze, majetek a hodnoty. Toto období je vhodné na nákup či prodej. Peníze jsou oběživo a u Beranů budou v pohybu. Berany čeká cestování, komunikace, psaní, mluvení, bude je slyšet a vidět. Koncem měsíce se aktivují vazby na blízké příbuzné, sourozence. Mohou potkat osobu z minulosti. Až se Merkur obrátí ke zpětnému chodu, musí dokončit, co zůstalo nevyřešené. Červen přinese zajímavou konjunkci Slunce, Marsu a Merkuru, tedy mohou očekávat důležitou informaci. O novoluní bude pro Berany úžasné seskupení planet, bude mít blahodárný vliv na životní cestu vedoucí ke splnění přání.

BÝK
Planeta Mars se pohybuje Býkem a poté se přesune do Blíženců. Venuše směřuje Blíženci do Raka. Novoluní ve vlastním znamení přinese Býkům energii a chuť začít něco nového. Takové novoluní je jednou do roka, je třeba ho řádně využít. Býci by měli vykročit na své životní cestě novým směrem. V první polovině května jim přinese úplněk silné emoce, smutky, depresivní pocity. Budou řešit vztahové záležitosti a měli by si dát pozor na finanční otřes, který může přijít ze strany spřízněných osob. Druhá polovina května a měsíc červen zaktivují téma peněz a majetku. Venuše nese hluboké city, lásku, domov a rodinu. Býci mohou investovat do bydlení, rodiny či lásky. Penízky budou obíhat a rotovat, však proto se jim říká oběživo.

BLÍŽENCI
Merkur se pohybuje v Blížencích, tedy ve svém domácím prostředí. Blíženci by měli hodně hovořit, dát vědět o svých plánech, být vidět a slyšet. Budou se psychicky připravovat na novoluní, které je čeká za měsíc. Musí si sáhnout do svědomí a zhodnotit, co se jim povedlo a co ne. Měli by si ujasnit, co chtějí, kam se budou ubírat. Navíc Merkur nabere 19. května retrográdní směr a po dobu, co bude couvat, se Blíženci pomyslně zastaví. Budou se vracet zpět, vytahovat na povrch záležitosti minulosti, aby je dořešili. Koncem měsíce planety vytvoří konjunkci, díky které mohou zrozenci znamení Blíženců očekávat důležitou informaci, jež však nemusí být zrovna příjemná. Je třeba vnímat realitu, nezkreslovat skutečnosti. I sami Blíženci musí být obezřetní, aby je někdo nechtěl obelhat či oklamat. Opatrně při podepisování dokumentů a smluv, aby nenastal nějaký problém (týká se to i spolupráce). Červen přináší novoluní, v němž se vydají Blíženci na novou životní cestu, začnou vytvářet nové projekty.

RAK
Úplněk bude pro Raky velmi silný, řešit budou partnerské vztahy a také peníze sdílené s další osobou či institucí. Při úplňku pozor na hazardování, hrozí nebezpečí promrhání majetku. Jupiter i Mars jsou v nepříjemném postavení na Lunu, což může naznačovat nevěru či nebezpečí okradení. Při tomto úplňku by Raci neměli zbytečně riskovat. Kolem novoluní se pak otevírá pro Raky téma společenství, přátel, společnosti. Měli by využít planety a věnovat se přátelům a blízkým lidem. Pokud Rak zatouží někam patřit, má ideální čas k tomu, by se tam nasměroval. Budou přicházet pozvání do společnosti a je vhodné se společensky angažovat, být vidět, probrat přátele a nepřátele. V tomto období lze využít dobré konexe a přátele ke svým záměrům. Následující červen bude mít vliv na zdraví, zejména psychiku Raků.

LEV
Slunce se pohybuje Býkem v blízkosti Marsu. Lvi budou díky planetě aktivity na roztrhání. Téma května je kariéra, práce. Lvíčky čeká velký rozjezd v pracovních aktivitách. Úplněk ale může mít vliv na nepříjemnosti v rodině. Vliv úplňku však rychle pomine a nastoupí práce. Květnové postavení planet Lvy, kteří jsou pracovití, posune vzhůru. Čeká je úspěch v podobě povýšení, pochvaly, budou mít skvělé nápady. Během novoluní se kolem Slunce budou pohybovat Luna, Mars a Merkur. Jde o další skvělé spojení planet, může odstartovat karierní úspěch - otevřou se dveře k cestě za úspěchem. Koncem měsíce mají Lvi zaktivované cesty, přesuny, komunikaci. Budou hovořit, psát, bude je vidět a slyšet. Červen přinese téma přátel, lidí kolem a čilý společenský život.

PANNA
Merkur se pohybuje v Blížencích. Panny by měly o sobě dát vědět, hovořit o svých plánech - být vidět a slyšet. Úplněk ve Štíru otevírá intuici, citlivost a širší vnímání. Kolem úplňku lze doporučit obezřetnost, ne všechny plány se uskuteční. Nepříjemné postavení na Saturn může přinést problém s úřady. Merkur od 19. května v retrográdním směru Panny zastaví, vrátí je zpět k řešení odložených záležitostí. Koncem měsíce planety vytvoří konjunkci, díky níž se objeví důležitá informace. Pozor na zkreslování skutečnosti i na lidi, kteří mohou chtít Panny obelhat nebo oklamat. Při podepisování dokumentů a smluv je obezřetnost na místě. Novoluní otevře téma cestování, rozšiřování obzorů, vzdělávání. Spojení vlivu Slunce, Luny, Marsu a Merkuru avizuje, že o Pannách uslyšíme, budou ve víru všeho dění. Červen přinese téma bydlení, domova, práce a kariéry.

VÁHY
Venuše se přesune z Blíženců do Raka. Váhy mají otevřené řešení peněz a majetku, které sdílí s další osobou či institucí. V této době lze dostat půjčku, urovnat záležitosti související se společným majetkem. Možná budete investovat do bydlení, domova, rodiny. Každopádně budete muset uzavřít důležitou situaci spojenou s financemi či majetkem a během novoluní vytvořit nový podnět, který povede ke zlepšení vaší finanční situace. Novoluní přinese nepříjemné postavení Venuše na Pluto, tedy opatrně v lásce, objeví se touha po nevěře a volném sexu. Koncem měsíce bude Venuše na Uran ve špatném úhlu, což může vyvolat problémy a zvraty v citových vztazích či financích. Červen otevře téma vzdělávání ducha, zahraničí, ale také rodinných vztahů.

ŠTÍR
Úplněk proběhne právě ve znamení Štíra. Kritickým je pro vás den před úplňkem - 3. května je vhodné zvýšit obezřetnost. Vztahové téma jede na plné obrátky (řeší se vztahy partnerské, pracovní, rodinné). V této době bude potřeba určitou situaci ukončit, uzavřít, dovršit. Úplněk láme půlroční cestu, po úplňku se Štírům uleví a hurá novým směrem. Může přijít důležitá osoba, nové partnerství, pracovní smlouva. Na novoluní se k Marsu přiblíží Luna a Slunce. Ve vztazích dojde k velkému posunu. Aktuální budou dohody, smlouvy, jež budou Štíři domlouvat a podepisovat. Červen otevře téma peněz a společného majetku.

STŘELEC
Střelcům květnové vlivy planet přinesou starosti se zdravím, případně péči o nemocnou osobu. Úplněk ve Štíru bude silný a bude působit na emoce a psychiku. Jupiter není v této době dobře postaven na Slunce, člověk se může projevovat nepromyšleně a přehnaně, jakoby chtěl příliš rychle všeho dosáhnout. Je nutné si dát pozor na ukvapené a zbrklé jednání, přeceňování schopností. Pamatujte, že pouze čas a úsilí vedou k úspěchu. Jupiter je dlouhodobě v pěkném úhlu na Uran, planetu náhod a zvratů. Pokud tedy přijde Střelcům do života nenadálá situace, zřejmě jim bude ku prospěchu. Střelci se pomalu budou připravovat na úplněk, který proběhne v červnu, kdy budou řešit vztahy. Nejprve bude nutné ukončit a uzavřít určitou situaci, až pak mohou dojednat nové partnerské či pracovní smlouvy.

KOZOROH
Saturn v době úplňku není dobře aspektován na Merkur. Tento úplněk bude velmi silný, protože energie Štíra jsou silné. Pozor na podlost, podvodné jednání, silnou kritiku. Je možné, že ke Kozorohům nebude někdo upřímný. Pozor na to, co, kdo a jak říká či píše. Kozorozi budou řešit partnery a děti. Úplněk je vybízí k hádavosti a agresivitě. Vztahy rodičů a dětí i vztahy mezi partnery projdou prověrkou. Novoluní přinese nezadaným nabídku budoucího možného partnera. Hledáte-li novou osobu v souvislosti s pracovní aktivitou, druhá polovina května je časem, kdy se někdo vhodný objeví. Téma potomstvo, děti a tvorba je zaktivováno. Ideální čas zplodit potomka nebo začít nový partnerský vztah. Konec května a červen vás připravují na uzavření jakési vztahové záležitosti. Pečujte o své zdraví a psychiku, zdraví a životní styl jsou tématem měsíce června.

VODNÁŘ
Na Vodnáře bude mít úplněk vliv v rámci kariéry a práce. Chtějí-li ukončit práci nebo změnit cokoli s prací souvisejícího, pak by měli využít právě úplněk a ukončit vše nevyhovující. Ihned po úplňku čas přeje dohodám o novém zaměstnání nebo pracovních aktivitách. Druhá polovina měsíce bude probíhat v duchu domova, bydlení a rodiny. Pokud se chcete přestěhovat, upravit domov, toto období vám přeje. Červen následně přinese téma lásky a partnerství.

RYBY
Vliv úplňku otevře touhu po rozšíření obzorů díky cestování do zahraničí, doplnění si vědomostí studiem, vzdělání pomocí kurzů a školení. V tomto je nutné si vše ujasnit a uzavřít dohody - koupit zájezd k moři, zapsat se ke studiu a podobně. Tento úplněk bude velmi silný a může se v emocích Ryb odrazit negativně. Druhá polovina května přinese téma blízkých příbuzných, komunikace, ale i úřadů. Nejsou vyloučeny rodinné oslavy, přátelské návštěvy, aktivity související s příbuzenstvem. Potřebujete-li vyřešit cosi na úřadech, tedy vězte, že květen je k tomu vhodným obdobím. V červnu se však můžete dočkat zklamání od blízké osoby. Probírat budete téma bydlení a domova.
Intuitivní astroložka Daniela Hannah, tel. 736 201 587, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2500403
DnesDnes52
VčeraVčera645
Tento týdenTento týden3093
Tento měsícTento měsíc11749

Partnerské weby

apartman banner