Už řadu století kolují v Čechách a na Moravě předpovědi „slepého mládence z Prahy“. Za tímto dnes už příliš mnoho neříkajícím označením se skrývá pasáček, který žil v první polovině 14. století. Jeho proroctví z roku 1362 se skládá z 28 vět, které se vztahují jak k době dnes již dávno minulé, tak až k časům třetího tisíciletí. V centru proroctví přitom stojí tři světové války a jejich důsledky pro české země i sousední Německo.
„Slepým mládencem z Prahy“ byl s největší pravděpodobností oslepnuvší selský synek Tartar z Koutů u Domažlic, který se věnoval pasení ovcí. Podle výzkumů německého faráře Emanuela Jungmannna jeho proroctví sepsal poprvé roku 1491 Josef Kochan z Rožmitálu a Johann Melichar z Horšova. Jak farář Jungmann zjistil, česky došlo poprvé k vytištění proroctví v roce 1559. Jeden z výtisků se roku 1602 také prokazatelně nacházel ve dvorní knihovně ve Vídni. Toto proroctví se pak v období mezi 17. a 20. stoletím tisklo stále znovu. V roce 1678 církev jeho šíření dokonce zakázala, přičemž mnoho výtisků bylo veřejně spáleno. Přesto se proroctví anonymně tisklo ještě v roce 1700.
Ovčák před císařem
Dá se říci, že proroctví slepého mládence značně zneklidňovalo také vladaře a státníky. Podle zachovaných textů došlo údajně už v roce 1356 k předvedení budoucího autora proroctví - ovčáka, před samotného císaře Karla IV., jemuž ve snu nebo v transu slepý mládenec zvěstoval několik obsahově velmi závažných vět. Císař sice zakázal jejich šíření, ale proroctví vešlo brzy ve známost v celé zemi.
Roku 1922 uveřejnil farář Jungmann německé vydání proroctví, vytištěné v Lingenu. Do tehdejšího Československa se ovšem dovážet nesmělo. Roku 1972 pak vydal Max Erbstein v nakladatelství Kammweg-Verlag v Troisdorfu kompletní text proroctví pod názvem „Slepý mládenec - české proroctví ze 14. století v zrcadle historických událostí“.
Nová válka a zlatá doba
O co se tedy v tak obávaném a zakazovaném proroctví jednalo? Například celých 563 let, v rozmezí let 1351 až 1914, je shrnuto do jediné věty: „Jeden a ještě jeden a půl času budou v Čechách vládnout cizí vládci." Další věta předvídá císaře Františka Josefa I. a jeho osmašedesátiletou vládu právě tak, jako vypuknutí první světové války: „V době, kdy jeden pán bude vládnout už více než 60 let, vypukne kvůli vraždě knížete velká válka.“ Tím byl zřejmě míněn atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este.
Dobu do počátku druhé světové války proroctví shrnuje těmito větami: „Korunované hlavy pak budou padat jako zralá jablka ze stromů. Český lev už nebude v poddanství, ale bude vládnout sám. V Čechách budou žít dva národy.“ Proroctví zahrnuje i druhou světovou válku s jejími důsledky: „Znovu dojde k velké válce mezi všemi národy světa. Německo se promění ve velkou hromadu trosek a jen oblasti modrého kamene zůstanou ušetřeny. Velká válka skončí, až budou kvést třešně...“ Druhá světová válka v Evropě skutečně skončila v květnu 1945.
Ani tady však proroctví slepého mládence nekončí, ale zasahuje až do doby třetího tisíciletí: „V Čechách bude vládnout český lev, ale jeho lesku bude konec. Už zde nebudou žít spolu dva národy, ale jenom jeden. Až zase pokvetou třešně, vypukne nová válka, ta nejkratší. Slunce se zřítí a země se bude třást... Pomstu přinese velká voda. Po ní na světě nastane nová doba, které se bude říkat zlatá.“
Děsivá pravda
Proroctví slepého mládence, jehož rok narození ani smrti se už nepodařilo zjistit, se ukázalo odstupem doby i ve svých detailech až děsivě pravdivé. Alespoň doposud. Zůstává skutečnou záhadou, jak mohl zdánlivě obyčejný pasáček ovcí v dávných dobách středověku, ale také třeba i Sibyla, Mlynaříček, Michael Tölk, Nostradamus a někteří další, vidět tak daleko a poměrně s přehledem. Jako kdyby všichni tito proroci vlastnili nějaký stroj času a mohli si budoucnost přečíst a ověřit...
Pavel Kovář

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2371135
DnesDnes385
VčeraVčera891
Tento týdenTento týden385
Tento měsícTento měsíc25370

Partnerské weby

apartman banner