Foto: by Hu ZhihengJan Saudek (narozen 13. května 1935, Praha) je český fotograf s nezaměnitelným stylem, který se věnuje zejména ateliérové fotografii. Nejčastějšími tématy jeho fotografií jsou žena, ženské tělo a motivy vztahu ženy a muže. Pohled do horoskopu
O čem hovoří karmické Slunce: Pokud se Jan Saudek odkloní od své karmy, může ztratit domov, rodinu, přijít o majetek. Může být vzteklý, trpět výkyvy nálad, žít nezřízeně, poživačně, trpět potížemi ve vztazích, zejména rodinných. Jeho karmickým zadáním je zplodit dívku nebo dívky, synové mu nepřinášejí štěstí v rodičovství. Karmická Luna: Ukazuje, že jeho úkolem je být samostatný a mít vyšší cíle. K tomu by měl vychovat i své děti. Jan Saudek má vztah k léčení, k uzdravování duší. Je důležité, aby uměl hospodařit a měl pod kontrolou peníze, majetek. V minulých životech výchovu potomků nezvládl, nesamostatnost dětí způsobila v rodové linii problémy a starosti. Lidé se stejným postavením Luny někdy nechtějí děti, případně je mají v pozdějším věku. Černá Luna (poukazuje na karmické zatížení z minulých životů): V konfrontačních situacích, které si Jan Saudek přitahuje do života, jde o zodpovědnost, vnímání nedostatků, službu druhým, neboť to v minulých životech nezvládl. Do jeho života vstupují lidé, kteří si ho neváží. Může se objevit psychický blok kolem sexuality. Osoby s takovouto zátěží bývají perfekcionisté, fanatici v přesnosti, pedanti, kteří však odvádějí neobyčejnou práci na speciálních pracovištích. Měl by se zaměřit na zdraví a životní styl, je nutné, aby vše dělal poctivě, neboť nepořádek se neodpouští v žádné oblasti. Černá Luna v jeho případě stojí v domě dětí, partnerů a kreativity. Naznačuje tajnosti kolem dětí, problémy s dětmi. Jako rodič může strádat, v určité fázi života přijít o dítě či děti (např. je nemůže vychovávat, pobývají u druhého rodiče). Černá Luna přináší problémy v partnerských vztazích. Jan Saudek řešil a řeší karmické a osudové vztahy, a to za ztížených podmínek. Karmický Saturn: Jan Saudek musí udělat vše pro to, aby se neutápěl ve vzpomínkách na minulost. Díky fantazii, která může být úzkostná, se u něj mohou projevovat strachy a neurózy, o čemž podvědomě ví. Pokud s tím bude aktivně pracovat, potížím se vyhne. Jeho pozitivy jsou velká schopnost empatie, skromnost, ochota pomoci. Má psychologické nadání, měl by se věnovat meditacím, jež pozitivně ovlivňují psychiku. Postavení Saturnu nevylučuje setkání s osobou či životní situací, jež ho bude omezovat, izolovat. Měl by pracovat na pozitivním myšlení, řešení problémů. Saturn vypovídá o obětavosti, lásce k hudbě, kompozici a poezii, plachosti, sklonu k mysticismu, životu v ústraní, nevylučuje ani ztrátu smyslu pro realitu. Jan Saudek v minulých životech využíval lidi špatným způsobem. Bude se setkávat se závistí, musí se naučit rozlišovat své přátele, dávat přednost kvalitě před kvantitou. Jeho plány mohou troskotat, dokud nevybuduje pevné vazby, na něž se lze spolehnout. Merkur v kvadratuře na Saturn: Vypovídá o ustaranosti. Jan Saudek by měl zapracovat na tom, aby se nebál změn. Může být žárlivý a má zřejmě k mnoha věcem pesimistický postoj. Měl by být opatrný v rámci smluvních ujednání, důležité věci je třeba mít podložené písemně. Kvadratura ukazuje na překážky během dosahování cílů. Pozor by si měl dávat na neupřímné jedince mužského rodu, kteří určité informace zkreslují. Slunce opozice Jupiter: Varuje před finančními neúspěchy pro nadměrné utrácení, před dluhy, před mrháním příležitostmi, ješitností, samolibostí, impulzivitou, hádavostí, umíněností. Na druhou stranu mu dává odvahu a rychlost v rozhodování. Slunce trigon Luna: Jde o harmonický soulad mezi vědomými projevy vůle a energetickým potenciálem zrozence s pocitovými reakcemi, dědičnými vlivy a návyky na straně druhé. S tímto je spojena vitalita, odolnost. Je zde rovnováha mezi mužskou a ženskou polaritou, díky této harmonii působí přitažlivě na opačné pohlaví. Tento aspekt ho vybavuje sebedůvěrou, optimismem. Ukazuje, že má rád děti, umí s nimi zacházet. Dokáže si získat i sympatie vlivných lidí a kráčet vlastní cestou. Merkur kvadratura Neptun: Naznačuje sklon k roztržitosti, snění, potlačování citů, s čímž je spojen vznik pocitu ukřivděnosti, případná nediskrétnost. Nechce úmyslně někomu ublížit, ale může k tomu dojít, protože je nekoncentrovaný. Může mít také abstraktní či mystické názory, jež jsou pro ostatní těžko pochopitelné. Potřebuje vnímat realitu a žít v ní. Měl by pracovat na tom, aby i jeho názory a myšlenky byly v souladu s realitou, neměl by si vymýšlet. Zároveň si musí dát pozor, aby ho ani jiní lidé neklamali. Tato konstelace klade zvýšený důraz právě na nebezpečí podvodných řečí. Venuše sextil Uran: Venuše je pod vládou Uranu, který přináší náhlé a nečekané zvraty v lásce a přátelství - prudké citové prožitky, mimomanželské vztahy, touhu po nezvyklých vztazích. Dává mu i lásku k umění a filmu, značné tvůrčí schopnosti. Estetika je díky Uranu značně avantgardní. Vlivem Venuše má Jan Saudek hluboké city. Je snadno zranitelný, ale bezbrannost skrývá pod škraboškou důstojnosti. Je to dobrosrdečný a soucitný sympaťák, ovšem jeho nálady mohou být proměnlivé a nepředvídatelné. V lásce se projevuje s něhou. Potřebuje pozornost a opatrné zacházení, je však současně velmi nedůvěřivý. Ke svému partnerovi se chová s mateřskou péčí. Snaží se ho živit, vychovávat a lpí na něm. V osobních vztazích potřebuje mít pro pocit bezpečí stabilitu. Nejlépe mu vyhovuje vášnivý partner, který neskrývá emoce, dává mu najevo, že jsou jeho city opětovány a ceněny. Láska pro něj znamená domov. Jan Saudek se musí vystříhat sebelítosti a rozmrzelosti. Jeho city jsou zranitelné, ač se snaží předstírat, že o nic nejde. Někdy jej emoce přemohou, může se chovat ztřeštěně. Od lásky očekává tolik, že je pak občas zklamán. Dokáže milovat navždy.
Co ho čeká od narozenin 2015 do narozenin 2016?
Loňský rok byl pod vlivem tarotové karty „Vůz“. Pocítil životní změny, nespravedlnost. Šlo o období, v němž duše dozrává, posouvá se o stupeň výš. Člověk na svět začne pohlížet jinak, spatří i to, co dříve neviděl. Ale poznání bolí, životní zkoušky se vždy dotknou nejcitlivějších míst. Další rok je rokem činů. Pokud chce Jan Saudek dosáhnout úspěchu, musí zapojit veškerou snahu a jít za svým cílem. Úspěch se dostaví ve formě posunu v kariéře, finančního ohodnocení. Ovoce přinesou i různé plány a nápady z minulosti. Toto období je o perné práci a narůstající odpovědnosti. Měl by se zajímat o dlouhodobé investice, např. nákup nemovitosti, poroste jeho potřeba usadit se, zapustit kořeny, uspořádat si život. Může počítat s výbornými vyhlídkami v obchodním podnikání. Pod vlivem tarotové karty „Síla“ by měl brát ohled na ostatní, nesnažit se je ovládat, nesoustředit se na osobní zisk. Úspěch bude záviset na tom, jak si vedl dosud. Vložil-li do svých snah úsilí, rozvahu a dobrou vůli, dočká se odměny. Pokud se choval sobecky, bez úcty a tolerance k druhým, dočká se odplaty. Jde o období činorodé a nezávislé. Dokáže-li usměrnit energii a sílu konstruktivně, nevyvstanou před ním žádná omezení. Zdraví se mu v tomto roce zlepší, tělesná konstituce i vůle upevní, vyhlídky v povolání se vyjasní a v milostných vztazích je možné dospět ke šťastné rovnováze.
Dlouhodobý vliv planet
První polovina roku 2015: Planeta štěstí a rozmachu působí v tématu domova a rodiny. Pokud není spokojen s bydlením, bude uvažovat o stěhování, vylepšení zázemí. Začne řešit vše, co se týká domova.
Druhá polovina roku 2015 a první polovina roku 2016: Pozitivní přínos vlivu planet lze očekávat v tématu tvorby, všech výtvorů i plodů včetně dětí a nových projektů. Přichází období rozmachu a štěstí v partnerských vztazích. Do života vstupuje láska, v této době se rodí děti či je možné vytvořit - vyplodit něco, co lze považovat za své „dítě“. Může přijít svatba, navázání nové spolupráce, práce. Přijde uznání, ocenění, pracovní úspěch.
Do srpna 2015: Jan Saudek si musí udělat jasno v souvislosti s partnery, a to jak v oblasti vztahů pracovních, tak partnerských. Otevře se totiž téma vztahové, pracovní i téma dětí. V této oblasti je nutné situace vyřešit, beze změn nelze čekat zlepšení.
Od září 2015 do června 2016: V této době je třeba dbát o zdraví - své i blízkých osob.
Do prosince 2017: Jan Saudek by si měl dělat pořádek v tématech souvisejících se smrtí, sexem a intimními vztahy, penězi, které sdílí s další osobou nebo institucí, dědictvím.
Je to období investic, hypoték, vypořádání půjček. Může přijít na řešení majetku a peněz z cizích zdrojů, nelze vyloučit situace spojené s dědictvím. Je tu naznačen přísun peněz z jiných zdrojů. Přijdou situace, kdy si Jan Saudek připomene důležitost života. Vliv planet rovněž může přinést problémy vztahující se k materiálnímu zabezpečení v partnerství, zaměstnání. Potíže se mohou objevit ve vztahu k věcem či penězům, které si člověk nevydělal - dědictví, vracení dluhů, dostávání darů. Chce-li se v této době zbavit finančních starostí, musí si vytvořit stabilní ekonomickou základnu. Důsledkem může být refinancování, reorganizace rozpočtu, pokud vydání přesáhnou příjmy atd. Není třeba se bát přijímat nabídky partnerů, spolupracovníků, je vhodné využít každou příležitost, která se naskytne.
Daniela Hannah, tel. 736 201 587, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2380435
DnesDnes488
VčeraVčera849
Tento týdenTento týden3233
Tento měsícTento měsíc7864

Partnerské weby

apartman banner