Andrej Babiš (narozen 2. září 1954) je původem slovenský podnikatel a politik s českým občanstvím. Od roku 2013 byl poslancem českého parlamentu a od konce ledna 2014 zastává funkci 1. místopředsedy vlády Bohuslava Sobotky a je

 ministrem financí.
Od 60 let věku si plní karmický úkol samostatnosti. Tento čas mu přináší nezávislost, originalitu, nové začátky i příležitosti. Je na něj kladena větší zodpovědnost a rozhodování. Je důležité, aby zvládl téma samostatného rozvoje, vytvořil si nový životní plán, který promění v realitu. Na vztazích, na nichž mu záleží, musí pracovat, měl by si je hlídat. Vztahy, které jej naopak svazují a brzdí jeho rozvoj, mu budou odebrány. V této životní etapě dokáže vyřešit veškeré nezdary, které se objeví. Splní se plány, na nichž pracuje, dosáhne úspěchu. Dostane příležitost uplatnit se. Jeho dlouhodobým úkolem je vymanit se ze životních vzorců z minulosti. Nemusí se bát zahájit nové projekty, pracovat se svým životem. Měl by zapracovat na tom, aby nebyl na nikom a ničem závislý. Vesmír ho podpoří, aby se propracoval k výjimečnosti. V minulých životech určité situace pravděpodobně neuměl vyřešit a využíval ostatní lidi, byl na nich závislý.
Do letošního září
Zakončoval jednu životní etapu. Pod energií tarotové karty Poustevník se připravoval na další čas. Minulé období mu přineslo rozloučení s některými lidmi a situacemi. Měl propustit jedince, kteří byli součástí minulého života a kteří mu pomáhali s karmickým zadáním. Jejich cesta již povede jinam. Šlo o rok tzv. generálního úklidu, přesunů. Mohl prožívat potíže a zmatky ve vztazích, jež jej měly přivést k uvědomění si osobní odpovědnosti. Byl to čas zanikání přátelských a milostných vztahů, stěhování, změn v zaměstnání, dalekých cest i určitých ztrát. Byla na něj naložena zodpovědnost, případně ji na sebe sám vzal. Mohlo to být v rámci rodiny i mimo ni, v souvislosti se zaměstnáním nebo společenskou činností. Měl příležitost převzít zodpovědnost sám za sebe, za nějaký aspekt svého života, který si přál změnit. Veškeré podnikání a veškerá odpovědnost zvýšily jeho uvědomění a umožnily jeho osobní a duchovní rozvoj. Tento rok patřil k nejobtížnějším, ale uprostřed všech nesnází, které jako by k sobě v této době přitahoval, získal příležitost něčemu se přiučit.
Od září 2015
Má před sebou období začátků a nových aktivit, novou životní kapitolu. Dostane další šanci prosadit se. Na bedra mu bude naloženo mnoho povinností. Přijdou noví lidé a nastanou nové situace. Všichni a vše, kdo či co vstoupí do jeho života, jsou důležitým faktorem, díky němuž dostane návod jak dál, kam postoupit. Vše, co podnikne v tomto roce, jej bude zaměstnávat další léta. Hlavním úkolem je udělat nové kroky, změnit práci, v něčem vyniknout. V tomto období vyřeší veškeré nezdary. Splní si plány, na kterých dlouhodobě pracuje, dosáhne úspěchu, dostane příležitost uplatnit se. Příští rok, zvláště léto 2016, mu přinese zásadní změny kolem spolupráce a v oblasti vztahů.
Životní číslo 21/3
Ohrožena je oblast krku. Pokud se nebude moci svobodně projevovat, přijdou nemoci spojené s touto částí těla. Dále mohou být ohroženy pohlavní orgány, a to v případě, že se nechá zablokovat v oblasti kreativity. Změnit k lepšímu svůj zdravotní stav může pomocí uvolnění nahromaděných pocitů, aktivitou v oblasti tvorby nebo cvičením, hudbou, pobytem v přírodě. Místo klasické medicíny je vhodné podpořit zdravotní kondici alternativními prostředky - konzumovat více ovoce, zařadit borůvky a modré hrozny, nosit modrý šátek nebo přívěsek modré barvy.

ASTRONÁHLED
Postavení Slunce: Sděluje, jaké karmické poslání si přináší ze strany otce a jeho rodové linie. Slunce je v Panně. Pokud si Panna neplní své karmické úkoly, je velmi kritická vůči okolí, nepříjemná. Ničeho nedosáhne, bude se cítit nedoceněná. Jestliže se odkloní od své karmy, přijdou nemoci (může jít o hypochondra, který se bude neustále pozorovat a hledat různé nemoci, v tom případě je dobré využít alternativní léčbu, změnit způsob života a obklopit se přírodou, hovořit o zdraví a zdravém životním stylu). Pak může projít i chudobou, být hamižná nebo hromadit vše, co se dá.
Postavení Luny: Sděluje, jaké karmické poslání si přináší ze strany matky a její rodové linie. Luna je ve Štítu. Karma se projeví tím, že člověk bude v určité fázi života opuštěn, bude se cítit osamělý. Postavení Luny slibuje život plný vášnivých zážitků (člověk vnímá víc než ti druzí, proto si musí vypěstovat pud sebezáchovy, zvýšit životaschopnost). Vypovídá též o hloubce prožívání i o nedůvěře k okolí (člověk je pořád ve střehu, sleduje všechna možná nebezpečí, pátrá po potenciálním zlu), o potřebě rozvíjet intuici, o tendenci nechat se pohltit prací. Duše zažila v minulém životě tvrdý pád. Nyní dostala od sudiček do vínku dar vypátrat veškeré ukryté informace a tajnosti. Rodovým úkolem je posílit rodinu - buď vícečetným potomstvem, nebo posílením toku energie u jiných dětí. V rodině docházelo k úmrtí, k opuštění, rodina slábla. I narození této osoby provázelo úmrtí či odchod někoho z rodiny. Rod vymírá, je proto zapotřebí opatrnosti. Lidé s takto postaveným Měsícem to nemají v životě lehké a nedělají to lehké ani ostatním. Jsou - v pozitivním i negativním slova smyslu - intenzivní a vášniví, neuklidní se, dokud neproniknou do hluboko ukrytých emociálních vrstev. Že svou vášnivostí způsobí i utrpení, s tím shovívavě počítají. Jsou-li raněni, prahnou po pomstě - jdou daleko za rozumnou hranici, třeba až k sebezničení. Ovšem mají schopnost působit i hojivě.
Saturn: Přináší životní zkoušky v souvislosti s penězi a majetkem, sexualitou, intuicí a napojením na vesmírné energie, potomstvem, pocity štěstí a spokojenosti. V minulém životě tato duše nezvládla témata peníze spřízněných osob, okultismus, morální hodnoty, sexualita. Lze proto předjímat konfrontace s omezením a životními zkouškami v těchto oblastech. V minulých životech tato duše pracovala, nebo se pohybovala ve spojení s financemi, ovlivňovala tok peněz. Zneužila či využila peníze pro svůj prospěch. Mohla si půjčovat a nevracet, nebo peníze půjčovala, ale např. s vysokým úrokem, případně nějak jinak zneužívala situaci, chovala se nepoctivě. V tomto životě se tedy setká s nepoctivým chováním ve svém okolí. Musí si dávat pozor na finance, do nichž může zasahovat další osoba či banka. Setká se s omezením v souvislosti s penězi (buď osobně, nebo prostřednictvím někoho spřízněného). V tomto ohledu je nutné dbát na daná pravidla, nepodvádět, nehledat skulinky, mít jasno v penězích. Pokud se pohybuje ve světě financí a smluv souvisejících s penězi, je dobré ctít pravidla. Jestli je nedodrží, přísný Saturn zasáhne. Dojde na situace demonstrující finanční inteligenci a to, že druhé nelze zneužívat. V minulých životech duše prožila hádky s osobami blízkými o majetek a finance. Možná šlo o dědické řízení, možná o problémy s úřady. I v tomto životě se setká s omezením - a to buď u sebe, nebo v přízni, v rodině partnera. Saturn připraví situace, na nichž má duše prokázat, nakolik umí či neumí zacházet s financemi. Další téma, v němž bude muset obstát, je čistý život. Dokáže ho takový žít a nezaplést se se zákony? Dodrží pravidla společnosti, nenechá se vtáhnout mezi lidi, kteří zákony nectí? Saturn připraví duši i situace, v nichž bude řešit sexualitu, přijdou omezení či zkoušky v oblasti sexu (může se stát součástí sexuálního zneužívání, využívání sexu pro jisté výhody). V tomto životě by duše měla dbát morálky a pořádku. Vybrat si vhodného partnera, vyhýbat se promiskuitě a situacím, které se neslučují s morálním kodexem společnosti.
Saturn hovoří i o tom, že by duše měla pracovat na svém egu, věřit si, opustit deprese, smutky a závislosti na někom či něčem a jít směrem k úspěchu, kde se stane sebevědomým jedincem. V minulých životech se duše setkávala s problémy kolem dětí, s potomky, zažila odmítavé chování rodičů vůči dětem, nechtěné děti, situace, kdy potomstvo odešlo z domova, kdy si nerozumělo s rodičem či rodiči. I v tomto životě prožije podobné situace. Andrej Babiš by na sobě měl pracovat v duchu rčení: „Nečiňte druhým, co nechcete, aby ostatní dělali vám.“
Karmické uzly: Prozrazují, že má tato duše karmický dluh v oblasti nicnedělání. Chovala se jako dítě. Nechala se obskakovat, měla nadbytek pozornosti, a když tomu tak nebylo, byla nemocná a dožadovala se pozornosti a péče. V průběhu tohoto života musí směřovat na druhou stranu. Od nicnedělání k samostatnosti. Do svého života si přitáhne nejprve rodiče a poté partnera, kteří ji nebudou hýčkat. Bude mít tvrdě vydřenou kariéru a každý úspěch si musí zasloužit. Musí jít proto pevně za stanoveným cílem, jen tak se dostane do vytoužených výšin. Může dojít na odloučení od dětí z důvodu kariéry. Karmické uzly naznačují pohyb mezi úspěšnými lidmi, dosažení vyšších a významných pracovních pozic.
Mars v Kozorohu: Působí na osobní úspěch, proto je jeho nejsilnější vliv nasměrován do oblasti praktických užitkových záležitostí. Osoba narozená s takto aspektovaným Marsem má dostatek intelektuální i tělesné energie, ovšem po citové stránce jí může chybět ta pravá jiskra. Člověk je pak velmi pracovitý a odhodlaný, jelikož je většina jeho energie zaměřena na kariéru. Hrozí mu workoholismus. Silná hybná síla ho žene k naplnění profesních ambic. Má přirozené manažerské schopnosti, které jsou v kombinaci se zdravým rozumem dobrým předpokladem k dosažení vedoucí a zodpovědné funkce. Bude toužit po materiálním úspěchu, nicméně postavení a uznání si bude cenit více než peněz. Nemá rád nedostatek ctižádosti u jiných a nesnáší lenochy. Ačkoli bude v lásce smyslný a vášnivý, tyto vlastnosti skryje pod masku odměřené nepřístupnosti. Navenek bude působit důstojně, rezervovaně, podléhá totiž pocitu, že musí své emoce za každou cenu ovládat.
Slavní lidé očima astroložky Daniely Hannah, www.astrokarty.cz
Foto: Investiční magazín

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2505024
DnesDnes83
VčeraVčera573
Tento týdenTento týden3276
Tento měsícTento měsíc16370

Partnerské weby

apartman banner