Úplněk ve Střelci vrcholí  9. června. Je důležitý především pro osoby narozené ve znamení Střelce. Několik dní před úplňkem a zejména den před ním by měli být Střelci opatrní. Úplněk samozřejmě ovlivní i ostatní osoby, a to tím, že uzavře cosi v oblastech - rozšiřování

vědomostí, úřady a soudní záležitosti, daleké cesty a zahraničí. Úplněk proběhne za přítomnosti Saturnu, který je ve zpětném chodu. Saturn přináší životní zkoušky, které mohou dost potrápit. Venuše se pohybuje u Uranu, planety zvratů. Může dojít na nečekané změny v souvislosti s hodnotami, penězi a láskami.

Slunce se dostane do nepříznivého postavení proti Saturnu a Neptunu, objeví se klamavé situace. Zklamání, lhaní i podvody přináší Neptun, který dokáže pěkně zkreslovat situace. Saturn bude zdrojem nepříjemných zkoušek a depresivní nálady v období kolem úplňku. Jupiter, planeta rozmachu, se 9. června otáčí a nabírá přímý směr. Celých 123 dnů byl ve zpětném chodu ve znamení Vah a natropil spoustu změn ve vztazích. Staré a nevyřešené vazby se nám vracely do života k dořešení. Někteří jedinci si vyzkoušeli návrat k bývalému partnerovi, aby zjistili, že to není ono. Nyní jsme ale všichni připraveni na posun v oblasti vztahů i dohod na úrovni sféry pracovní, partnerské, rodinné. Novoluní vrcholí 24. června ve znamení Raka a bude silné. Je hodně důležité pro zrozence Raka, ostatním otevírá cestu k domovu, ke kořenům, zázemí, rodině, ženám v rodině. Při novoluní asistují Mars a Merkur. Toto novoluní bude mít velkou sílu.

BERAN

Měli byste si udělat do úplňku jasno v úředních a soudních záležitostech. Dořešte oblast vzdělávání a také situace spojené s cestováním. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní vaše emoce. Slunce přebíhá přes Ceres a dá vám zabrat v souvislosti s úřady a cestováním. A jelikož se Střelcem pohybují také Černá Luna a Saturn, bude výše zmíněné téma pro vás aktuální na dalších pár měsíců. Novoluní je umocněno Marsem a Merkurem. Otevře vám cestu ke zlepšení bydlení, k novému pracovnímu zázemí. Čeká vás podepisování smluv, hovory a písemnosti týkající se žen v rodině, domova a bydlení. Jupiter přestal couvat a posunuje vás vstříc novým vztahům a dohodám.

BÝK

Úplněk vnese jasno do oblastí - majetek a sexualita. Řešíte-li jakékoli záležitosti se sexuálním podtextem, kolem úplňku situace vygraduje, dojde k řešení. Další téma je majetek ve společném vlastnictví s další osobou, bankou, na přetřes přijdou půjčky a hypotéky. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní vaše emoce, a jelikož se Střelcem pohybuje Černá Luna a Saturn, budete výše zmíněné téma řešit i v dalších měsících. Slunce přebíhá přes Ceres a dá vám zabrat právě v oblasti peněz. Novoluní umocňují Mars a Merkur. Otevřou se vám příležitosti ke vzdělávání, cestování, koupi nového auta či jiného dopravního prostředku. Planety přejí komunikaci na úrovni psaného i mluveného slova. Jupiter vyrazil vpřed a posunuje vás k nové spolupráci, ke zlepšení kondice a zdraví. Venuše se po celý červen nachází ve vašem znamení, tak toho využijte. Budete nepřehlédnutelní, bude o vás slyšet, zazáříte.

BLÍŽENCI

Úplněk ukončí jakési vaše vztahové záležitosti. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní vaše emoce a dojde k vyjasnění veškerých smluv a dohod, ať už partnerských či pracovních. Střelcem se pohybují Černá Luna i Saturn, téma vás bude provázet i v dalších měsících. Slunce přebíhá přes Ceres ve vašem znamení, dostanete zabrat. Novoluní umocňují Mars a Merkur. Otevírají se vám dveře k penězům a majetku. Zvýšíte si prestiž. Jupiter přestal couvat a požene vás vstříc novým pracovním či životním partnerům, dětem i tvorbě obecně.

RAK

Úplněk ukončí jakousi vaši spolupráci, uzavře oblast zdraví a péče o osobu blízkou. Vnese jasno do případné nemoci a uzdravení. Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn, zmiňované téma bude aktuální i v dalších měsících. Slunce přebíhá přes Ceres, dostanete zabrat po psychické stránce. Budete muset cosi ukončit, navíc je třeba dávat pozor na pomluvy a nepřátele. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní vaše emoce. Novoluní pro vás bude velmi důležité, jeho vliv zesilují Mars a Merkur. Otevře se vám nová životní cesta, získáte příležitost k realizaci svých projektů, začnete nové myšlenky proměňovat v realitu. Mars spolu s Merkurem ovlivní vaši komunikaci, bude se o vás psát i mluvit. Jupiter přestal couvat a požene vás k novému domovu, ke zkvalitnění bydlení, rozšíření rodiny, ale také zlepšení pracovního zázemí.

LEV

Tento úplněk ukončí cosi v oblasti partnerství. Vnese jasno do témat - děti, plody práce a tvorba. Uzavře pracovní nebo životní partnerství. Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn, řešit to budete i v dalších měsících. Slunce přebíhá přes Ceres, budete mezi lidmi, čekají vás návštěvy a společenský život. Novoluní je umocněno Marsem a Merkurem, bude pro vás silné. Dozvíte se nějaké tajemství, odhalíte skryté informace, dostanou se k vám jisté tajnosti. Začnete přemýšlet, kudy se ubírat v životě dál. Začnete se připravovat na své novoluní, které proběhne koncem července a nasměruje vás. Jupiter přestal couvat a posune vás k novým cestám, k aktivnější komunikaci.

PANNA

Úplněk uzavře cosi z oblasti bydlení, domova, pracovního zázemí. Vnese jasno do citlivé oblasti žen v rodině. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní vaše emoce. Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn, téma vás bude provázet i v dalších měsících. Slunce přebíhá přes Ceres. Dostanete zabrat pracovně. Novoluní vám otevírá dveře do společnosti, přinese nová přátelství. Můžete potkat zajímavé osoby. Máte zaktivované cesty, komunikaci a psané slovo související s bydlením, domovem nebo rodinou. Jupiter vás posouvá ke zvýšení prestiže a zlepšení finanční situace.

VÁHY

Úplněk uzavírá záležitosti z oblasti - úřady a úřední záležitosti. Dořešíte situaci s dopravním prostředkem a řešíte-li cosi se sourozencem, pak mezi vás rovněž úplněk vnese jasno. Dojde i k ukončení všeho souvisejícího s učením a vzděláváním.Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn, téma vás bude provázet dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres, dojde na vypjaté situace s úřady, s rozšiřováním vědomostí, nebo v oblasti cest. Novoluní vám otevírá nové pracovní a kariérní možnosti.Přijdou nějaké zprávy v souvislosti s prací, změny. Jupiter přestal couvat a posouvá se vaším znamením. Do roka a do dne zažijete obrovský životní posun.

ŠTÍR

Tento úplněk uzavře záležitosti finanční oblasti, vnese jasno do oblasti peněz a majetku. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní vaše emoce. Střelcem se pohybují Černá Luna a Saturn, téma zůstane aktuální i v dalších měsících. Slunce přebíhá přes Ceres, dostanete zabrat v souvislosti s penězi ve společném majetku s další osobou, bankou nebo jinou institucí. Novoluní vám otevře cestu ke vzdělání, nabídne vám možnost cestovat. Budete cosi zařizovat na úřadech, komunikovat s cizinou. Čekají vás kurzy a školení. Jupiter přestal couvat a připravuje vás pomalu na obrovský životní posun.

STŘELEC

Toto je pro vás nejdůležitější úplněk roku. Dořešte si vztahy, smlouvy a dohody, nastolte nová ujednání. Partnerské, pracovní či rodinné vztahy vám nejspíš dají zabrat. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní emoce, a protože se Střelcem pohybují také Černá Luna se Saturnem, bude pro vás téma aktuální dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres právě v oblasti vztahů, počítejte s tím, že je budete řešit velmi intenzivně. Novoluní vám otevře téma peněz a majetku ve společném vlastnictví. Objeví se možnost vydělat si, získat peníze ve společenství s další osobou nebo institucí, jako je banka (půjčky, hypotéky, dědictví, spojení s další firmou). Jupiter přestal couvat a posune vás vpřed na cestě k novým lidem, společenstvím. Do vašeho života vstoupí důležití lidé.

KOZOROŽEC

Úplněk vnese jasno do situací spojených s nemocí a psychikou. Planety vás tlačí k rekapitulaci života a ukončení nevyhovujících situací. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní emoce a tím negativně ovlivní vaši psychiku, čímž se může zhoršit vaše zdraví obecně. Střelcem se pohybují Černá Luna i Saturn, tedy pozor, zdraví budete řešit i v dalších měsících. Slunce navíc přebíhá přes Ceres v oblasti psychiky a zdraví. Budete řešit zdraví své nebo péči o osobu blízkou. Novoluní vám přinese nové smlouvy a dohody. Čeká vás podepisování dokumentů, řešení vztahů a nastolení nových pravidel. Jupiter přestal couvat a posune vás k nové práci, zlepšení pracovních podmínek.

VODNÁŘ

Zřejmě ukončíte působenív určité skupině osob, uzavřete cosi v oblasti přátelství. Ujasníte si touhy a cíle. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní emoce. Střelcem se pohybují Černá Luna a Saturn, proto pro vás bude zmíněné téma aktuální i v dalších měsících. Slunce přebíhá přes Ceres v tématech děti, práce a tvorba. Dostanete zabrat ve spojitosti s potomky a pracovními nebo životními partnery. Novoluní vám otevře cestu k nové spolupráci, pracovnímu partnerství. Budete dělat vše pro zlepšení kondice i zdraví. Pozor, co jste slíbili, musíte vykonat. Mars aktivuje témata - práce, spolupráce, péče o druhé, psychika a zdraví. Jupiter přestane couvat a nasměruje vás do vzdělávání a k cestám do ciziny.

RYBY

Úplněk vnese jasno do pracovní a kariérní oblasti. Můžete ukončit práci, může přijít impulz ke změně zaměstnání. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní emoce. Střelcem se pohybují Černá Luna a Saturn, pracovní téma tak pro vás bude aktuální i v dalších měsících. Slunce přebíhá přes Ceres, dají vám zabrat zázemí, domov a snaha o zajištění pevné půdy pod nohama. Novoluní vám otevře cestu k novým pracovním nebo životním partnerům. Toužíte-li po potomkovi, rosou vaše naděje. Obecně je před vámi plodné a kreativní období. Novoluní je umocněno Marsem a Merkurem. Budete tedy hodně komunikovat nebo cestovat, a to v souvislosti s dětmi a svými výtvory. Kreativci mohou uspořádat rodinnou oslavu. Jupiter přestal couvat a nasměruje vás vstříc financím a rozmnožování majetku.

Intuitivní astroložka Daniela Hannah – www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2472673
DnesDnes78
VčeraVčera619
Tento týdenTento týden3088
Tento měsícTento měsíc4303

Partnerské weby

apartman banner