H2992dba 2Slunce se od 20. března pohybuje znamením Berana a do znamení Býka vstoupí 20. dubna. Novoluní vrcholí 5. dubna ve znamení Berana, bude tedy důležité pro osoby narozené v Beranu. S novoluním dostanete příznivou energii do pracovní oblasti, můžete se s chutí pustit do práce. Budete řešit dopravní

prostředky, cestovat, komunikovat, zkrátka vás čeká jaro v poklusu. Úplněk ve Vahách proběhne dne 19. dubna a bude významný pro osoby narozené v tomto znamení. Pod vlivem úplňku se budou řešit vztahy a nastavovat nová pravidla. Úplněk ve Vahách jste již prožili v minulém měsíci (21. března.). Vrátil vás díky couvajícímu Merkuru do minulosti, abyste dostali druhou šanci vyřešit veškeré vztahové záležitosti. Mars se pohybuje znamením Blíženců až do poloviny května, poté se přesune do Raka. Jupiter nabere 10. dubna zpětný chod Střelcem. Couvat bude 123 dní a po tuto dobu se budou objevovat nepříjemné situace, které jsou potřebné pro vaši budoucnost. Jupiter, planeta štěstí, vás na nějaký čas pomyslně opustí, protože Vesmír ví, co je pro vás dobré. Až 11. srpna začne Jupiter opět putovat kupředu. To už budete připraveni na úspěch a posun.

BERAN

Pro vás je dubnové novoluní nejdůležitějším v roce, začínáte novou životní cestu. Můžete zrealizovat své projekty, nasměrovat se k novým začátkům. Novoluní vám přinese příležitosti, které byste měli využít.

Pod vlivem úplňku pak budete řešit vztahy a nastavíte nová pravidla. Můžete ukončit jakési pracovní partnerství. Úplněk vnese jasno i do oblasti životních partnerů. Mars zvýší tempo vašeho běžného života. Dejte si pozor na závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Poroste sklon hádat se kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech - komunikace, úřady, vzdělávání a cestování (můžete mimo jiné řešit dopravní prostředek, vyjednávat cosi na úřadech, kohosi navštívit).

BÝK

Pod vlivem dubnového novoluní vás čeká rekapitulace dosavadního života. Budete přemýšlet, co ukončíte, kam chcete směřovat. Máte na to celý měsíc, pak přijde novoluní ve vašem znamení a cestu konečně naleznete. Úplněk v dubnu vnese jasno do oblasti spolupráce a spolupracovníků, otevře vztahové záležitosti s kolegy. Pozor si dejte na nemoci a pošramocenou psychiku. Vesmír vám naznačuje, kam pracovně patříte, zatoužíte mít kolem sebe kvalitní osoby a prostředí. Mars aktivuje sféru peněz, majetku a hodnot. Budete nakupovat, utrácet a vydělávat peníze. Uvědomíte si skutečné hodnoty a otevře se vám svět založený na duchovní a jemnohmotné energii.

BLÍŽENCI

Novoluní vám otevře cestu do společnosti, kam chcete patřit. Můžete změnit lidi kolem sebe, zkvalitnit si pracovní prostředí. Čeká vás komunikace (v písemné i mluvené formě) na téma práce a kariéra. Něco můžete tajit, nebo se dozvíte cosi, co mělo zůstat utajeno. Úplněk následně uzavře jakési situace s potomky, vnese jasno do pracovních i partnerských vztahů. Pozor si dejte na úřední záležitosti. Mars ve vašem znamení vás nutí k aktivitě. Energie vám chybět nebude, odvedete kus dobré práce. Dostanete možnost vyřešit spoustu problémů a můžete leccos dokázat. Díky Marsu překonáte různé překážky. Využívejte jeho energii ve svůj prospěch a v pozitivním slova smyslu. Nebuďte zbytečně horliví a neplýtvejte silami.

RAK

Díky novoluní se vám otevírá cesta ke kariéře a pracovnímu postupu. Můžete pomýšlet na novou práci nebo aktivitu. Dostane se vám ocenění. Úplněk ukončí jakousi situaci spojenou s domovem, bydlením. Otevírají se vztahy se ženou v rodině (babička, matka, sestra, švagrová). Slunce vám svítí na úspěch v pracovní oblasti.

Budete hodně komunikovat na téma práce a životní nasměrování. Do života se vám vrací nějaká spolupráce z minulosti. Mars ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou půjde o práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Může však také aktivovat nepřátele a nepříjemné pomluvy. Nyní se dostanou na světlo staré nevědomé vzorce a začnou působit, aniž byste to tušili. Vaším úkolem bude odstranit z cesty ego, nedovolit, aby se probudila kontraproduktivní energie, která je namířena proti vám samotným.

LEV

Novoluní vám otevírá cestu k úřadům a všemu, co je spjato se soudy. Působí také v oblasti zahraničí. Můžete tedy plánovat dovolenou, vzdělávání formou kurzů a školení. Čeká vás vyřizování a podepisování dokumentů, úředních listin. Dubnový úplněk uzavře jakousi úřední záležitost, vnese jasno do témat souvisejících s dopravním prostředkem nebo mobilním telefonem. Vyřeší situaci spojenou s cestou nebo vzděláním. Slunce se spojí s Uranem, ve vaší kariéře a v životě obecně by mělo dojít k pozitivnímu obratu. Jaro vám přeje. Mars se pohybuje oblastí skupinových vztahů, k naplnění cílů nutně musíte spolupracovat s druhými. Přátelé a osoby blízké či společníci vám pomohou. Zaměřte aktivitu proto i na přátele, choďte do společnosti - mezi lidi.  Můžete potkat důležitou osobu pro vaši budoucnost.

PANNA

Novoluní vám otevře dveře k získání peněz, vyšším výdělkům. Přeje financím, které získáte společně s další osobou nebo institucí. Můžete žádat například o hypotéku nebo půjčku ve spojení s prací, podepisovat nové smlouvy a dohody. Pozor ale na nějaké nejasnosti, zkreslování skutečnosti. Buďte obezřetní v tom, co podepisujete, nenechte se ošálit - oklamat. Dubnový úplněk uzavře nějakou finanční záležitost. Je nutné doplatit závazky, nastavit nová pravidla související s financemi. Můžete něco prodat a tím získat peníze. Peníze a sexualita jsou pro vás témata na jaro, planety vám v těchto oblastech přejí. Mars aktivuje vše, co se týká pracovních aktivit a kariéry. Měli byste se dočkat ocenění za práci, můžete postoupit v kariéře. Pocítíte zřejmě ctižádost prosadit se nejen v práci, ale i ve společnosti, zvýšit si prestiž. Období přeje uzavírání obchodních dohod, reorganizace práce vám bude ku prospěchu.

VÁHY

Novoluní vám přinese nové pracovní a partnerské vztahy, řešit budete i smlouvy, dohody, můžete podepisovat jakési úřední listiny. Hledáte-li životního partnera nebo společníka v pracovní rovině, objeví se skvělá příležitost. Úplněk provětrá vztahové záležitosti v rámci práce i rodiny. Do úplňku budete prožívat problémové situace, srdce a rozum se mohou dostat do rozporu. Dny před úplňkem budou kritické, dávejte na sebe pozor. Po úplňku již vše uvidíte v jasnějším světle, dostaví se psychická úleva. Mars se pohybuje oblastí práva, úředních záležitostí a soudů. Jeho vliv se může také projevit v souvislosti s cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí (přednášky, školení). Pocítíte zřejmě touhu rozvíjet se po duchovní stránce. Od dubna lze očekávat změny v pracovní oblasti.

ŠTÍR

Novoluní vám otevře cestu k nové práci, spolupráci. Můžete o někoho pečovat, starat se. Pozor dávejte i na své zdraví, zejména na psychiku. Čeká vás hodně práce. Dubnový úplněk vám přinese rekapitulaci, budete přemýšlet jak dál ve vztazích s lidmi kolem sebe. Začnete se připravovat na svůj úplněk, který proběhne za měsíc. Nenechte se rozhodit emocemi, může dojít na nečekané situace ve vztazích a dohodách. Slunce přeje novým vztahům, které přicházejí na jaře. Mars se pohybuje oblastí hodnot, které sdílíte s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což povede k tomu, že přehodnotíte - pozměníte postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Se společnými penězi nakládejte obezřetně, neutrácejte je zbytečně. V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna vaší duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví nebo alimenty. Aktivně se můžete věnovat i financím z cizích zdrojů, investicím v rámci podnikání. Tranzit Marsu je navíc zaměřen i na oblasti sexu a všeho kolem sexuality.

STŘELEC

Novoluní vám otevře nové možnosti v souvislosti s partnery, dětmi a tvorbou. Pokud toužíte po dítěti, nastala příznivá doba. Novoluní je časem vhodným ke zkouškám, přijímacím řízením, ale také pro lásku nebo cestování. Můžete se seznámit s důležitou osobou pro budoucnost, může se objevit nový společník. Pracovně by se vám mělo dařit. Jestliže jste řešili zdravotní stav, může přijít zlepšení. Úplněk následně ukončí vaše působení v určité společnosti. Změníte prostředí či společenství lidí, v němž se pohybujete. V oblasti spolupráce může dojít na neočekávané situace. Jupiter aktivuje situace, které vám odeberou vše, co nepatří do vašeho života, a naopak přinese to, co vás v budoucnu posune. Jaro a začátek léta vás zastaví, abyste dořešili vše z minulosti. Od léta pak opět vše poběží směrem kupředu. Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marsu je o prosazení sebe samých, což může narušit vztahy, a to i ty intimní. Důležitá bude ochota ke kompromisu. Na druhou stranu se mohou na povrch dostat negativní pocity a vztahy se pročistí.

KOZOROŽEC

Novoluní vám otevře cestu k novému bydlení nebo pracovnímu zázemí. Když se uzemníte, usadíte, můžete položit pevné základy v souvislosti s domovem. Věnovat byste se měli ale i svému zdraví. Dubnový úplněk uzavře určitou životní kapitolu. Karmický Saturn s Plutem vám přinášejí osudové změny. Možná budete investovat do bydlení, řešit vztahy v rodině. Mars vás nutí plnit povinnosti, žene vás do práce. Působí ale také v oblasti zdraví. Pozor na infekce, horečky či nehody. Můžete zvažovat novou spolupráci, nezapomínejte však na úkoly, které jste slíbili udělat.

VODNÁŘ

Novoluní vám otevírá dveře k novému dopravnímu prostředku. Planety přejí krátkým cestám, komunikaci a vyřizování úředních záležitostí. Probírat budete také situace spojené se sourozenci. Čekají vás peníze, zvýšíte si prestiž. Můžete zdražit své služby, žádat o vyšší plat. Dubnový úplněk vnese jasno do úředních věcí, smluv a dohod. Uzavře téma zahraničí, cestování a rozšiřování vědomostí. Mars aktivuje téma, v němž jde nejvíce o to být sám sebou. Počítejte také se zvýšenými milostnými touhami. Fyzické milování pro vás bude důležitější než romantická setkání. Mars vás v tomto ohledu povzbuzuje, sex pro vás bude formou sebevyjádření. Uvědomte si však, že jenom sex nestačí na to, aby přivolal nový milostný vztah. Mars navíc aktivuje oblasti - děti, partneři a tvorba. Díky tomu můžete stvořit něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. V této době se můžete seznámit s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Pracovně se vám bude dařit.

RYBY

Novoluní vám přinese finance a nové hodnoty do života. Dostanete šanci vydělat si nebo si zvýšit osobní prestiž. Můžete žádat o zvýšení platu, zdražit své služby. Venuše a Merkur se pohybují vaším znamením. Budete hodně komunikovat a podepisovat dokumenty. Venuše vám nese příznivou energii, budete neodolatelní. Všude o vás bude slyšet a bude vás vidět. Do úplňku byste měli dostát všem finančním závazkům, vyřešit peníze, které komusi dlužíte nebo naopak - někdo dluží vám. Uvědomíte si svou hodnotu a postoj k penězům. Pozor si dejte na pomluvy a temné myšlenky, jejichž zdrojem může být Černá Luna spolu s Venuší ve Vodnáři. Jupiter dlouhodobě přeje práci a posunu v kariéře. Odebírá vám ze života všechny situace, které nejsou životaschopné (v období jara a na začátku léta). Pak vám ale přinese štěstí a úspěch do života, zejména ve druhé polovině roku. Můžete očekávat rychlý zvrat v souvislosti s dopravním prostředkem nebo cestováním. Vlivem Marsu můžete vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte domácí hádky, řešit můžete i cosi v souvislosti se ženami rodu (matka, babička, tchyně, švagrová). Pocítíte chuť doma vše organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení životní stability. Pohlídejte si však zdraví a psychiku.

Daniela Hannah - www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2429907
DnesDnes25
VčeraVčera705
Tento týdenTento týden25
Tento měsícTento měsíc25

Partnerské weby

apartman banner