Na jihozápadě Turecka, poblíž města Urfa, se nachází docela obyčejný kopec porostlý trávou. Obyvatele obtěžoval jen tím, že se museli při obděláváni půdy plahočit s odstraňováním kamenů. A právě tady archeologové odkryli a objevili část komplexu sedmi kamenných kruhů o průměru 10 až 30 metrů, které tvoří velice přesně upravené tří až šestimetrové vápencové pilíře ve tvaru T, z nichž některé mají hmotnost kolem 20 tun i více. Ve středu kruhů je pak umístěn jeden vyšší centrální pilíř (někde jsou dva). To vedlo některé badatele k hypotéze, že šlo o podpěru střechy. Na pilířích jsou věrně vyobrazeny reliéfy zvířat, ptáků, hmyzu a různých abstraktních symbolů, jinde jsou vytesány shluky debatujících postav. Každý pilíř je, včetně reliéfů, vytesán z jednoho kusu vápence! Technicky to bylo velice dobře zpracované a zvláštní je provedení. Obrazce vystupují reliéfně ven, nad ostatní materiál. Prostor mezi pilíři dokola vyplňuje hradba neopracovaných kamenů. Nedaleko komplexu byly objeveny i pozůstatky chýší, pazourky, části šípů a dalších nástrojů. Turecké naleziště připomíná britské Stonehenge. A další velké překvapení přišlo při měření megalitů pomocí radiokarbonové metody, to vědcům spadla čelist. Podle těchto opakovaných měření komplex vznikl před 11 000 lety! Ve všech učebnicích světa se dočtete, že lidskou společnost tehdy tvořili pouze lovci a sběrači, kteří o rukodělné aktivitě neměli páru. Nález tento axiom vyvrací. Archeologové našli důkazy o používání nástrojů, včetně kamenných kladiv a nožů.
Historie výzkumu
První zprávy o nalezišti pocházejí z roku 1964, kdy skupina vědců z univerzit v Istanbulu a Chicaga zjistila, že návrší je umělého původu. Odborníci se domnívali, že se jedná o byzantské pohřebiště. O něco později, roku 1994, německý archeolog Klaus Smidt zjistil, že tyto památky nejsou byzantské, ale mnohem starší. S vykopávkami se začalo roku 1995. A byl při nich odhalen nejstarší komplex staveb v lidské historii, starší pomalu o šest tisíc let oproti egyptským pyramidám.
Náboženský komplex nebo mapa hvězdné oblohy?
Někteří vědci považují komplex za náboženský, jiní v něm vidí mapu hvězdné oblohy. Ve Wikipedii se píše: ,,…reliéfy a jejich vzájemné uspořádání až nápadně odpovídají skutečným souhvězdím.'' Podle jiných hypotéz šlo o obytné budovy, kde pospolu žily celé rozvětvené rodiny. Podobné velké společné domy jsou doloženy u původních obyvatel Severní Ameriky. Spolupracovník profesora Smidta, doktor Robert Schoch, poukázal ještě na jednu zajímavost. Říká: ,,Některé monolity jsou svým způsobem vyobrazením lidských bytostí, možná nějakých bohů. Nemají hlavu, ale perfektně vytvarované ruce. Jsou úplně identické s rukama, které mají sochy na Velikonočním ostrově. To přece nemůže být náhoda.''
Záhada vzniku i přesunu
Následovala další nezávislá měření organických látek (dřevěné uhlí) z nejstarší vrstvy. Ukázalo se, že pilíře mohly být postaveny přibližně v 9. století př. n. l. Jak již bylo řečeno, celek představuje jednu z nejstarších známých lidských staveb. Nalezené a změřené organické látky se určitě objevily až po dostavění komplexu, je tedy ještě staršího data (asi 10. století př. n. l.). Dovedete si představit, že by tak propracované reliéfy vytvořil někdo, kdo měl měl k dispozici jen pazourek a šípy? Nehledě na to, že na přesunutí jednoho pilíře by bylo zapotřebí nejméně 500 lidí. Jak tedy tyto menhiry tehdejší lidé dopravovali? To se zatím neví.
Opuštění a zasypání komplexu
Ale záhad je více. Před 9 500 lety byl celý komplex opuštěn a zasypán. Nikoli chaoticky, na sloupy a stavby byla navršena hlína a kamení, až vyrostly nevelké pahorky. Vše zmizelo pod obrovskou hromadou zeminy. Proč? A dovedete si představit jaké úsilí museli tehdejší lidé vynaložit? Měření půdorysných uhličitanových povlaků na pilířích dokazuje, že k zasypání nemohlo dojít později než v 9. století př. n. l., pozůstatky stavby pak už nemohly kontaminovat jiné - mladší organické látky.
Čekají nás další překvapení?
Počátek historie megalitických staveb se tak posunul do minulosti, tím se de facto mění i názor na dosavadní historii neolitu a vývoj lidstva a jeho civilizací. Dosud bylo odkryto a prozkoumáno jen 5 procent komplexu, takže je předčasné vytvářet nějaké závěry. Ale mnohá překvapení nás bezesporu ještě čekají.
(kýr)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2500318
DnesDnes612
VčeraVčera776
Tento týdenTento týden3008
Tento měsícTento měsíc11664

Partnerské weby

apartman banner