V prosinci 2012 jsme prožívali chvíle napětí, zda opravdu přijde konec světa.
Konec světa nebo konec civilizace, což je přibližně totéž, je motivem, jenž se periodicky vrací ve starostech, ve kterých a z kterých lidé žijí. Zdá se nám pravděpodobné, že tento svět, o kterém odedávna věříme, že vznikl náhle kdysi v daleké minulosti, jednou v budoucnosti stejně náhle zanikne. Jenom se ještě neshodneme v názoru na to, jakým způsobem skončí.
Také v druhé polovině 19. století se prorokovalo, že 12. srpna 1872 zajde svět. Tenkrát uvěřily tisíce, ba milióny lidí tomuto proroctví tak, že se vážně chystaly na soudný den. Skutečně také tenkrát vypukla francouzsko-německá válka a mnohé utvrdila ve víře, že toto je předzvěst blížícího se konce.
Už před křížovými výpravami byli lidé nejednou zachváceni epidemickým strachem z konce světa. Nejpozoruhodnějším příkladem toho je panika, která vypukla zvláště v křesťanském světě, když se blížilo milénium. V Německu, Francii a Itálii se tehdy vynořilo mnoho fanatiků, kteří kázali, že se blíží konec tisícího roku, prorokovaný v zjevení svatého Jana, a že brzy sestoupí z nebes syn člověka, aby soudil dobré i zlé.
Lidé čekali s jistotou, že tento soudný den nebude nikde jinde než v Jeruzalémě. Roku 999 byl počet poutníků, kteří táhli na východ, tak veliký, že jej srovnávali s armádou na pochodu. Mnozí prodali všechno, co měli, než opustili Evropu a žili z výtěžku v zaslíbené zemi. Stavení pustla a chátrala a nikdo je neopravoval, protože už to nestálo za to. Mnoho šlechtických domů bylo zbořeno a i kostely, které byly jinak udržovány vždy v nejlepším stavu, upadly ve všeobecnou zanedbanost. Rytíři, měšťané i nevolníci táhli v nepřehledných zástupech s ženami i dětmi do svaté země, cestou zpívali žalmy a pohlíželi bázlivě k nebi, odkud měl každou chvíli sestoupit syn Boží v celém svém majestátu.
V roce 1000 poutníků stále přibývalo. Tyto zaslepence zachvátila pověrečná hrůza, a poněvadž v té době ještě nebyly noviny ani rozhlas, museli přijímat znamení, která jim dávala příroda. Když vypukla bouře, tu padli všichni na kolena, neboť se domnívali, že hrom je hlas Boží a že se při něm rozevře země a mrtví vstanou z hrobů. Hrůzu ještě rozdmýchávali fanatičtí kněží. Každý meteor jim zavdával nový podnět ke kázáním, jejichž pravidelným předmětem byl blížící se soudný den.
Také komety bývaly pokládány často za znamení blížícího se konce světa. Z části se udržela tato víra až do našich časů. Ještě roku 1832 panovala na evropské pevnině hrůza v očekávání, že kometa, jejíž příchod hlásili hvězdáři, je určena k tomu, aby zničila svět.
Také v dobách, kdy řádily epidemie, věřili lidé fanatikům, prorokujícím, že se blíží konec světa. Když pustošila Evropu velká morová epidemie, v letech 1345 a 1350, se všeobecně myslilo, že konec světa nedá na sebe dlouho čekat. Ve všech velkých městech vystupovali proroci, hlásající, že nejpozději za deset let se rozezvučí světem pozouny archandělovy.
Nejpozoruhodnější příklad, jakou moc má pověra, nacházíme v roce 1524. Londýn se tehdy hemžil věštci a astrology. V měsíci červnu 1523 předpověděli někteří z těchto podvodníků jednohlasně, že prvního února 1524 dostoupí Temže takové výše, že zaplaví celý Londýn a odnese tisíce domů. Města se zmocnila taková hrůza, že mnoho rodin sebralo svůj majetek a odstěhovalo se na venkov. V polovině ledna opustilo nejméně dvacet tisíc lidí město odsouzené k smrti. Mnoho bohatších obyvatel se odstěhovalo na výše položená místa. Konečně přišel osudný den a už od časného rána byl každý na nohou, aby viděl obrovskou povodeň. Voda měla podle proroctví stoupat pomalu, ne náhle, a proto si každý myslel, že bude mít ještě čas utéci. Ale Temže tekla pokojně dál ve svých březích. Následujícího rána uvažovali ve vší vážnosti o tom, zda by neměli falešné proroky hodit do vody.
Nad zaslepeností dřívějších dob krčíme rameny. Ale přiznejme si, že i my ještě máme v hlavě místečko, které přijímá ochotně různá proroctví.
J. Rypková

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2502765
DnesDnes270
VčeraVčera748
Tento týdenTento týden1017
Tento měsícTento měsíc14111

Partnerské weby

apartman banner