Aura není svatozář církevních hodnostářů ani svatých. Aura je ve skutečnosti projev elektrické aktivity živých organismů. Běžným pohledem je tato energie neviditelná podobně, jako jsou neviditelné vlny rádiových a televizních vysílačů. Aura je v esoterice známá již po tisíciletí. Z její velikosti a barevné struktury je možno vyčíst zdravotní stav, psychické naladění a energetický potenciál. Aura se skládá z většího počtu částečně se překrývajících polí. Proudí od temene hlavy ke spodním částem těla. Prostřednictvím aury přechází do země a do okolí i síly, které již nepotřebujeme nebo které nám škodí. Zároveň aura působí jako ochranný obal energetického vnitřního systému. Odborně je aura označována jako biopole. U zdravých jedinců obklopuje tělo až do vzdálenosti 0,4 m. U některý lidí vyzařuje do vzdálenosti více jak jeden metr.
Pokud je aurický obal na některém místě narušen, pak se tato místa jeví při jeho sledování jako tmavé skvrny, pásy, víry aj. Pokud aura nemůže dostatečně odolávat disharmonickým energiím z vnějšku, dochází k jejímu oslabení. V těchto případech je velmi zatěžkávána čakra solárního plexu a příslušné energetické kanály – meridiány. Auru, pokud se to naučíme, můžeme pozorovat a popsat do nejmenších detailů. Každá barevná změna v zabarvení aury nebo její narušení jsou znamením zdravotních indispozic některého orgánu nebo systému. Samozřejmě, že tvar a velikost aury se mění a vždy zobrazuje momentální dispozici organismu. Viditelné jsou energeticky i trvalé změny jako například jizvy po operacích, následky zlomenin apod.
Jak je možné se naučit auru vidět a následně z ní i číst:
Pozorovaný subjekt je postaven před tmavší pozadí,
Pozorovatel sleduje subjekt ze vzdálenosti 3 až 6 metrů
Nedíváme se na člověka, ale skrze něj – přes jeho obličej
Po chvíli se začne v okolí hlavy objevovat energetická zář – aura
Nyní můžeme sledovat průběh aury podél těla
Toto „startování“ pohledu musíme nacvičovat tak dlouho, až to pro nás bude jednoduché a rychlé
Zpočátku většina z nás vidí auru černobíle
Po delším cvičení začneme vidět auru barevně
Pro kontrolu zjištěných energetických poruch je vhodná jejich kontrola jinou psychotronickou metodou – jedině tak získáme suverenitu v diagnostikování
Ti, kteří jsou obdařeni šestým smyslem, kontrolu jinou metodou nepotřebují
Nehledejte v příručkách klíč pro určování diagnóz – každý má svůj klíč

Velikost aury můžete zjistit také kyvadlem, virgulí nebo rukou. S pomůckami nebo dlaní se přibližujete k pozorovanému subjektu, až dostanete signál, kde začíná jeho aura. Auru je možné zaznamenat také pomocí automatické kresby, a to nejen její velikost, ale i barevnou strukturu. Pokud dohledáváte poruchy na auře dlaní, pak v místech poruch cítíte výraznou energetickou změnu. Při práci s kyvadlem nebo virgulí hledáte na základě mentálního dotazu. V lese se cítíme příjemně proto, poněvadž jsme obklopeni aurami stromů, které nás energeticky posilují. Můžete si vyzkoušet, že při nepříjemné hudbě nebo zvucích se aura zvětší a jakoby naježí. Je to obrana organismu. Tento energetický výjimečný stav nás vysiluje a je nám nepříjemný. Velmi negativně působí na naši auru patogenní záření geopatogenních zón, psychosomatických zón a elektrického smogu. Dlouhá doba expozice z těchto zdrojů může auru poškodit, a to lokálně nebo celkově. Hlídejme si proto svojí auru a předejdeme řadě zdravotních problémů. Můžete to u sebe zkusit třeba sledováním vaší aury v zrcadle.

Ing. Josef Schrötter

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2380582
DnesDnes635
VčeraVčera849
Tento týdenTento týden3380
Tento měsícTento měsíc8011

Partnerské weby

apartman banner