Ve změněném stavu vědomí můžeme dosáhnout řady schopností a dokonce léčebných procesů. Otázkou je, jak se do takového stavu můžeme dostat a zda tyto pokusy, procesy nejsou nebezpečné.
Způsoby dosažení změněného stavu vědomí jsou následovné: Konzumace psychoaktivních látek (drog), spontánnost - přijde to samo a z ničeho nic, meditace, vnímání uměleckého díla, vztah s jinou osobou, spirituální nebo náboženský prožitek, extáze, migréna, bubnování, aplikace konopných přípravků, meditace, kombinace bolesti a spánkové deprivace, hypnóza, psychowalkman, pouhé přání - myšlenka, dýchací techniky, monotónní zpěv, hladovka aj.
Dříve to byla technika především šamanů a medicinmanů. Do těchto stavů se cíleně také dostávají jogíni, ale i křesťanští mystici. Ať se to naší vědecké komunitě líbí či nelíbí, náš organismus funguje jako přijímač a vysílač. V oblasti psychotroniky vždy zdůrazňuji, že se jedná o práci s energií a informacemi - energoinformační proces. V běžném stavu náš organismus přijímá a dekóduje určitou frekvenční oblast. Pokud se ovšem dostaneme do změněného stavu vědomí, pak se tato oblast rozšiřuje nebo zužuje s větší citlivostí. Na základě toho jsme schopni se pak napojit někam nebo na něco a získávat odtud informace, obrazy. Při těchto procesech výzkumníci experimentovali s různými rytmy a ukázalo se, že nejpůsobivější je tep srdce 48 nebo 50 za minutu.
K nejstarším technikám k navození stavu změněného vědomí patří bubnování, zpěv a hudba. Vztah mezi rytmem a mozkovými vlnami je využíván v hudebních nahrávkách. Nejefektivněji lze ovlivnit mozkové vlny tak, že použijeme dva rozdílné signály, aby potřebná frekvence byla rozdílem mezi nimi. Například k dosažení výsledného rytmu 7 Hz se použije jedna frekvence 49 a druhá 56 Hz. Pokud bychom chtěli docílit například výsledných 6 Hz, aplikujeme jeden zvuk o 60 Hz a druhý o 66 Hz. Naše mozkové vlny pulzují a oscilují v určitých frekvencích. Ty se, tak jako zvukové vlny, dají měřit v cyklech za vteřinu. Rozeznáváme čtyři základní druhy mozkových vln: Vlny beta - v rozmezí od 14 do 20 Hz - náš mozek je produkuje při běžném bdělém stavu vědomí, tyto vlny produkujeme, když se soustřeďujeme na své denní aktivity vůči vnějšímu světu. Vlny alfa - od 8 do 13 Hz - produkujeme je při polosnění a ve stavu meditace, při zavřených očích je jejich průběh silnější. Vlny théta - od 4 do 7 Hz - produkujeme je při vysoké tvůrčí činnosti, ve stavech šamanského vědomí, v hluboké meditaci a ve spánku. Vlny delta - od 0,5 do 3 Hz - produkujeme je ve stavu hlubokého spánku a při bezvědomí, některé nejnovější výzkumy dokazují, že se vyskytují i v hluboké meditaci.
Výzkumy bylo zjištěno, že existují ještě další mozkové aktivity. Jsou to vlny vyšší než beta - od 23 do 33 Hz. Ty jsou spojeny s hyperaktivitou a některými typy úzkosti. Pomocí vln větších než 33 Hz dostáváme okamžité nápady, docházíme náhle k nějakému poznání atd. K nejčastěji používané metodě vedoucí ke změněnému stavu vědomí patří hypnóza. Hypnóza je opředena řadou mýtů a zdánlivými záhadami. Hypnóza představuje změněný stav vědomí, při kterém se objevuje možnost sugestivního navozování představ, forem reagování a chování neodpovídajícího běžné zkušenosti. Hypnóza se již dávno nepředvádí jen na varietních pódiích, ale přesunula se tam, kam patří - do pracoven psychologů a psychiatrů, kde nehrozí poškození hypnotizovaného.
Ing. Josef Schrötter
Rada Spiritu: Bez odborného vedení si se změnou stavu vědomí nepohrávejte!

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2379725
DnesDnes626
VčeraVčera957
Tento týdenTento týden2523
Tento měsícTento měsíc7154

Partnerské weby

apartman banner