Čtenáře Miloslava T. zajímá: „Psali jste někdy na začátku roku o HADE terapii. Že je složená z dechové, hlasové, pohybové… Docela mě to zaujalo, a protože to nemám daleko, možná bych to vyzkoušel. Ale potřeboval bych se dozvědět něco víc o tom, jak to probíhá. To se tam lidé učí dýchat, zpívat a nějak cvičí?“
Podrobnější informace k jednotlivým technikách HADE terapie nám podal terapeut Petr Matuszek. Podívejme se nejprve na to, co zahrnuje pojem dechová terapie.

„Každý má navyklý určitý proces dýchání, průběh, který zahrnuje množství svalových iniciativ i mentálních aktivit, které jsou navzájem v podstatě nedělitelně propojené v jednom komplexním konglomerátu. Ve chvíli, kdy se cokoli separátně začneme učit, zaměříme se pouze na tuto jednu konkrétní věc, obvykle nastává v rámci celkové průběhové vazebnosti problém, protože v procesu zesilujeme jeden samotný prvek, a tím porušujeme vyváženost, harmonii. A když se vědomě zaměříme na něco, co jinak používáme nevědomě, na základě dlouhodobě vypěstovaných reflexů, dostáváme se často do nerovnováhy a křeče. Je to podobné, jako když vám režisér řekne - projděte se mi tu po jevišti… Téměř každý má v tu chvíli náhle svázané ruce i nohy. Všichni běžně chodíme, naučili jsme se to ve dvou třech letech a normálně (harmonicky) používáme veškerá nervová a svalová spojení. Když to ale máme udělat na povel, pak chodí každý jako „Švejk“, protože chce dobře vypadat, přemýšlí nad tím, jak stojí, kývá rukama atd. Proto je v celkové terapii nedobré snažit se o separaci samotného dechového průběhu a v rámci dechové terapie pak vysloveně nebezpečné oddělovat jednotlivé dechové fáze. Výcvikový program dechové terapie je směřován k obecným i konkrétním fyziologickým postupům a reflexi svalové funkčnosti, stejně tak ale k niternému vnímání dechových stop z hlediska anatomie, duševní i duchovní úrovně a energetické provázanosti na základě principů holandského dechového terapeuta Corneliae Veeninga. Nejde však o hlubinnou psychologickou práci. Primárně dechová terapie vychází z přístupu terapeutky Susanne Barknovitz, jde tedy o vnímání a procítění každého dechového pohybu, dechových drah a dechových stop. Klient je veden k postupnému ovládnutí fyzických činností těla a k vědomé stimulaci pocitových představ v rámci potřeby dechového směřování. Vše zůstává přirozené a spontánní, dýchání není omezováno žádnou vykonstruovanou dýchací technikou spojenou s počítáním, zadržováním dechu, umělým prodlužováním nebo zkracováním dechu apod. Člověk se učí prožitkem poznat svůj původní dech a dovolit mu, aby se přirozeně rozvinul. Tím, že dech procítí, pak v kombinaci s konkrétními dechovými cviky harmonizuje energetické dráhy v těle, otevírá vlastní sebeléčivé schopnosti v tělesné i duševní oblasti. V rámci dechové terapie jsou využívány jako základ čtyři druhy komplexních dechových cviků - tzv. plné dýchání, aktivační dýchání (včetně cviku tzv. dýchání „strunového“), mentálně zacílené dýchání a já také dělám i nízkotepové sportovní či energeticko-aktivační dýchání.
Plné dýchání – vychází z procítění a uvědomění si základního procesně přirozeného komplexního jogínského dýchání. Člověk naplní dechem spodní část těla, uvědomí si těžiště, naplní vrchní část těla, znovu si uvědomí těžiště, a pak přidechne do všech tělních prostor. Dělá se to vleže, aby se eliminovaly rušivé vlivy. Jde o nastolení dechové i tělesné rovnováhy a rozšíření (většinou několikanásobné) dechové kapacity. Ženy totiž používají (zjednodušeně řečeno) obvykle horní dýchání a muži zase spodní (toto ovšem nelze generalizovat), z čehož vychází dost často nedostatečnost druhé strany. Princip cviků pomáhá vyvážení.
Aktivační dýchání - díky dechu můžeme aktivovat nebo zklidnit tělo. Lze to přirovnat k práci motoru - aby motor fungoval, vědomě přidáváme a ubíráme plyn (ovšem to neznamená, že tím přiškrtíme motor výkonnostně). Dech je vodivým elementem energie. Jím se tělo čistí, dech pomáhá v rozvodu tekutin a krve, která přináší přirozené okysličení tkáním.
Mentálně zacílené vedení dechu - je důležité, aby lidé nemysleli na to, že mají udělat nějaký cvik. Učím je pomocí vizualizace a dechové meditace vytvářet si mentální, pocitovou představu. Ty potom postupně víc a víc konkretizujeme a tím ovlivňujeme dechová zacílení. Na základě nepřímo prioritně vědomých impulzů se tak spouštějí další procesně harmonizační mechanismy v těle.
Aktivační sportovní dýchání - jde o postupy k udržení dechové podstaty pro sportovní tréninkovou zátěž v rámci nízké tepové hladiny.
První dvě metody slouží především ke svalové aktivaci v rámci zacílené fyzioterapeutické gymnastiky, rozšíření dechové kapacity a cílenému energetickému vyrovnání. Třetí metoda „mentálního“ směřování dechové dráhy vede k relaxaci a celkovému uvolnění organismu, k odstranění svalových i energetických blokací, k uvolnění bolesti apod. Klienti se učí tyto dechové dráhy pomocí vizualizace využívat, vést dech do bolavého či zablokovaného místa (dalo by se říct, že je „dodechují“ a tím čistí), rozvádět životní energii, a tím „detoxikovat“ různé části duchovního i fyzického těla.
Podstatou dechových drah v rámci fyziologických a energetických souvislostí se zabývám téměř 30 let, a to jak z pohledu příčinné analýzy, tak z pohledu praktického využití konkrétních cvičebních metod pro rozvíjení a harmonizaci jednotlivých oblastí vlastního dechového procesu. Na základě svých zkušeností důrazně varuji před samostatným a neodborně vedeným cvičením různých dechových oblastí, především tzv. klíčkového (podklíčkového) dechu! Neodbornou separací jednotlivých funkčních dechových oblastí se velmi rychle zafixují nedobré návyky a boří se tím přirozené vyvážení celkového dechového řádu - tedy vlastní harmonie dechové průběhovosti. Dopad pak může být silný, a to jak po stránce fyzické (dušnost, energetická slabost, dechové přehlcení), tak po stránce psychické (neklid, emoční rozháranost, úzkostné stavy). Náprava vytvořených nedobrých návyků trvá zpravidla velmi dlouho, někdy jejich dozvuky procházejí celým zbytkem života.“
(zem)
Pokračování příště: Hlasová terapie
Kontakt: 777949210, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2450719
DnesDnes498
VčeraVčera636
Tento týdenTento týden2750
Tento měsícTento měsíc1665

Partnerské weby

apartman banner