Bohatá historie Peruce a okolí v jihovýchodní části Lounska, která za sebou nechala na mnoha místech viditelné stopy někde zřetelnější, jinde sotva poznatelné, zůstala často kromě starých listin a kronik uchována i v lidovém podání. Příběhy lidí žijících zde před námi v běhu staletí dostaly pověstný, mýtický i pohádkový přídech. Poučně a varovně se jeví též pověsti o loupežnících, které však mají svůj reálný základ. Pověstná Peruc, v níž se podle kronikáře Kosmy měl kníže Oldřich setkat se selskou dívkou Boženou, kterou pak pojal za manželku, je od jihozápadu k severovýchodu obklopena lesy, v nichž kdysi sídlily obávané hordy loupežníků, kteří neznali slitování.
Lesu mezi Perucí a Hřivčicemi se dodnes říká Na Makalech. Tento pomístní název je také velmi starý, v pramenech je doložen již počátkem 18. století. V Polehradského knize Zeměpisek Království českého z roku 1846 je tato lokalita spojována s pohanským obětištěm a postavou pohanského bůžka "Makala", vytesaného do skály v místě, kde se říká "U Panáka". S perucko-hřivčickým lesem se pak spojuje pověst vyprávějící o loupežnících, z nichž vynikal zejména jejich vůdce Makal, mající své doupě právě v tomto lese. Jádro těchto pověstí a snad i hlavní aktér mají zřejmě původ v událostech, které se odehrávaly již na sklonku 16. století. Tehdy se podle zápisu v lounských smolných knihách skutečně v okolí Peruce pohybovala banda loupežníků, kteří prosluli zejména několikerým vyloupením zámku v Pátku při řece Ohři, kde pobrali sirotčí peníze. Číhali na zámecké úředníky a kradli v krčmách až u Slaného. Útrpným právem byl pak vyslýchán jeden z nich - pátecký vesničan Štěpán Svata, který doznal, že ve mlýně na Pátku kradl žito i různé nářadí v chalupách, které poté ve vedlejších vsích prodával. Jeho loupeživých skutků se obávali ve Stradonicích, Slavětíně, na Pátku, Peruci i v Hřivčicích. Nakonec byl dopaden a po útrpném výslechu, "několikerém trápení a pálení", své činy doznal. Přiznal rovněž činy svých kumpánů, se kterými více než tři léta "loupili a lidi palicemi zabíjeli" na cestách v širokém okolí. Nakonec sešel ze světa krutou smrtí, když jej trhali kleštěmi a s hnáty přeraženými byl vpleten do kola. Jeho smrt měla představovat výstrahu všem, kteří by nesmlouvavě zatoužili po cizím majetku. Snad právě některé skutky Štěpána Svaty, zaznamenané ve smolných knihách, se staly součástí pověstí o krutém Makalovi, jehož příběh je vyprávěn v mnoha obměnách.
Jiná z pověstí vypráví zase o dvou peruckých loupežnících, velitelích loupežnických band. Jedním měl být strašný Mac, který žil v "Čertově mlýně" v dole pod Perucí a původně se živil výrobou mlýnských kamenů. Jeho sokem a protivníkem byl lupič, který měl své sídlo zase v perucko-hřivčickém lese "U Panáka". Jednoho dne mezi nimi došlo ke krvavé bitce, v níž Mac vydloubal svému protivníku oči. Ten potom - slepý - kolem sebe "makal" a odtud získal své jméno nejen on, ale i zdejší les. Vzpomínkou na jeho soka Mace je potom hluboké lesnaté údolí severovýchodně pod Perucí, které dodnes nese název "Macův důl".
PAVEL KOVÁŘ

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2506482
DnesDnes321
VčeraVčera630
Tento týdenTento týden321
Tento měsícTento měsíc17828

Partnerské weby

apartman banner