Ve slovansko-keltských tradicích se běh roku neznázorňoval jako kolo, ale jako dvojitá spirála, stáčející se zvenčí dovnitř a zvnitřku ven, nekonečná, svým způsobem však přesně vyjadřující běh a kolísání sil v průběhu roku. Měla několik zásadních zlomů, kdy se měnil směr silového proudění. Jedním z nich byl den mrtvých, svátek všech svatých, Samhain, svátek černé bohyně smrti, stařeny, která konečně odvedla svého muže, slunečního boha do podsvětí, aby se znovu zrodil v průběhu nejtemnějších 12 nocí v roce, v období kolem zimního slunovratu.
Spirála začíná klesat už v období sklizně, uprostřed léta, kdy pole vydávají svou úrodu. Stačí si lehnout na mez v remízku mezi poli a jen tiše naslouchat cvrkotu ve zrajícím obilí a procítíte jak bohyně země a úrody, v tomto období plodná matka vychovávající své děti, svou úrodu, které se však léta věku neodvratně překulila přes polovinu a ve své zralosti cítí blízkost stáří, mění se v moudrou Temnou stařenu.
V den mrtvých se mlžná hranice mezi světem mrtvých a živých ztenčuje, místy mizí a mrtví mohou hovořit se živými, aniž by se musely použít rituály. Slovanská tradice pravila zapalovat na hrobech ohně, aby mrtví užili světla a tepla, po mlhavém vlhku říše mrtvých. Bylo zvykem k ohni pokládat kaši s oříšky a mléko, aby se mrtví najedli a posilnili a nepokoušeli se škodit. Z tohoto zvyku pochází původně britská tradice koledování o halloweenské noci, kdy se děti převlékají za duchy a mrtvé a vyžadují mlsky. Pokud jim není vyhověno, obvykle spáchají nějakou lotrovinu, přesně po vzoru skutečných mrtvých. Pozůstatkem tradice zapalování ohňů a hoštění mrtvých je dnešní pokládání květin na hrob a zapalování svíček.
Den na přelomu října a listopadu byl dobou, kdy všechny plody a byliny, které doposud byly venku, či stály na poli, se staly nedotknutelné. Nicméně zkušené bylinkářky věděly, jak tabu obejít, když byla nouze a potřeba. Některé byliny měly v době, když se proudění obrátilo, opačný účinek, byliny jedlé a zdravé se prý rázem změnily v jedovaté a tělu škodlivé a naopak.
Prý energetický šok, způsobený náhlým otočením proudů, ztenčuje a v některých letech i dokonale smazává předěl mezi paralelními světy. Pak není divu, že v této noci lze potkat na osamělých místech nejrůznější bytosti od duchů našich mrtvých po záhadné zjevy, dříve ztotožňované s démony a ďábly, některé z těchto jevů se projevují jako UFO, různé světelné koule, energetické úkazy, místa kde člověk náhle ztratí energii. Jevy, které jsou v průběhu roku veskrze vzácné, se stanou běžnými v den obratu.
Legenda praví, že sluneční bůh v té době umírá a v den obratu je rituálně pohřbíván a odchází do podsvětí. Znovu se zrodí jako sluneční dítě v době zimního slunovratu, okolo Vánoc. Na starou tradici narození božího syna, slunečního boha, toho, jenž měl spasit svůj lid, když obětoval svou krev zemi, která byla jeho silou oplodněna a vydala úrodu, byl repasován kult Krista jako syna božího, který ale neumíral každý rok jako sluneční král, ale zemřel kdysi dávno a důvod jeho smrti není příliš jasný, pouze neurčité obětování se v zájmu lidí. Sluneční král vydal svou krev zemi a zemřel. Krev syna božího je přeneseným výrazem pro jeho semeno a zemřel, protože zemi vydal všechnu svou sílu. Syn boží tedy ve starých tradicích zemřel vyčerpáním při souloži. Jeho tělo je vláčeno po polích a v den mrtvých pohřbeno a jeho duch propuštěn. Jeho žena se trápí a několik dní po pohřbu odchází za ním. Děti jsou dospělé, úroda vydána, zaslouží odpočinek. Je znát velký úbytek síly a svět se stává studeným a mrtvým, protože tváře bohů jsou obráceny ke starostem jejich duše, nikoli našeho světa. Síly se obracejí a proud života se mění v proud smrti. Prý ty děti, které se narodí o období úbytku sil a přežijí, mají v životě hodně sil a překonají všechny starosti.
Rozžehněte světla na hrobech svých mrtvých a neděste se, když vás přijdou pozdravit. Za svého života vám neublížili a neublíží ani po smrti. Pozdravte je a pobuďte v tento večer v jejich společnosti, protože i oni vás rádi vidí. Vezměte existenci světa mrtvých na vědomí a nemohou vás vyděsit.
(han)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2469956
DnesDnes371
VčeraVčera674
Tento týdenTento týden371
Tento měsícTento měsíc1586

Partnerské weby

apartman banner