Existují teorie a hypotézy předpokládající existenci vyspělé pozemské civilizace, nebo i více civilizací, po nichž nezůstaly na Zemi již takřka žádné stopy. Pokud tomu tak opravdu bylo, je stále pravděpodobnější, že taková civilizace měla k dispozici i velmi kvalitní technické prostředky a vědomosti, k nimž se naše soudobá civilizace teprve propracovává.

Jednou ze závažných indicií, potvrzující tyto domněnky, jsou mapy Piroho Reise. Byl to turecký admirál ze 16. století. Na jeho mapách je úžasné hlavně to, že je zde zakreslená Antarktida (objevená až r. 1818) a dále pak Amazonka, Venezuelský záliv a další detaily jihoamerického pobřeží, které v těch dobách teprve začínali objevovat španělští dobyvatelé. Jak mohl turecký admirál ze 16. století zakreslit kontinent, který byl objeven až o několik stovek let později?

Existují ale i mapy mnohem starší a stejně záhadné. Jednou z nich je Dulcertova mapa z roku 1339. Na ní jsou vedle Středomoří zachyceny i části obrovského území Ruska, ovládaného tehdy ještě kočovnými kmeny Tatarů. Přesto ale z Dulcertovy mapy vyplývá, že její autor musel velmi podrobně znát země, obsazené nepřáteli tehdejšího křesťanstva. Vysvětlení je dvojí. Buď byl autor mapy zkušeným kartografem, který se volně mezi tatarskými kmeny pohyboval, nebo vycházel z mnohem starších předloh map, jež se nám už nedochovaly.

Odborníci, studující tyto staré mapy, se stále více přiklánějí k názoru, že jejich původ sahá snad až k počátkům starověkých civilizací, ne-li dokonce ještě hlouběji do minulosti. Není totiž pochyb o tom, že na mnohých starých mapách jsou zakreslena místa, která již dávno neexistují. Tyto podivné kartografické údaje svádějí k domněnkám, že pocházejí až z dob, kdy se například Antarktida nebo Grónsko těšily teplejšímu podnebí, což by znamenalo, že tyto údaje vznikly minimálně před 10 000 lety!

V této souvislosti stojí za zmínku, že existence amerického kontinentu byla zřejmě prokázána už ve starověku. Například u některých poznámek římského politika a řečníka Cicerona najdeme zmínky o veliké zemi za Atlantikem, a to dokonce tak veliké, že Evropa je proti ní malým ostrovem. Také papež Řehoř Veliký (6. stol. n. l.) prohlašoval, že kdokoli přepluje Atlantik, narazí na neznámé a bohaté země. Theopompos z Chiosu, přítel Aristotelův, rovněž podával svědectví o zemi za Atlantikem, kde žijí lidé ve velikých městech plných zlata s roztodivnými zvířaty. Odkud pramenily tyto informace ve světě, který ještě skálopevně věřil, že je Země plochou plackou?

Objektivní odpověď na tuto otázku neznáme, ale stále častěji se i v odborných kruzích objevují úvahy o tom, že není vyloučena existence jakési dávné lidské protocivilizace, technicky vyspělého ostrova národa, jenž ještě předtím, než zanikl, poznamenal vývoj nám již známých starověkých kultur v různých částech světa.
(nag)
 

Planety radí i varují

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

E-Shop

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2376696
DnesDnes423
VčeraVčera1027
Tento týdenTento týden5946
Tento měsícTento měsíc4125

Partnerské weby

apartman banner