2814mocne 1Stará asyrská říše se rozkládala na území dnešního Iráku. Svého největšího rozmachu dosáhla ve druhé polovině 7. století př. n. l. Asyřané si podmanili celou severní Mezopotámii a přilehlé oblasti. Ale hlavním cílem dobyvatelů byl Egypt. Proč? Odpověď je prostá – šlo o zlato. V pokladnicích Egypta se

schraňovalo zlato faraonů svážené po tisíciletí z arabsko - núbijských provincií, a také z povodí horního Nilu, Etiopie a jižní Afriky. Podle odhadu vědců pouze arabsko -núbijská provincie dávala přes 3 500 tun drahocenného kovu!

Asyrské tažení do Egypta

Několik tažení Asyřanů do Egypta skončilo neúspěchem, až v roce 671 př. n. l. se podařilo králi Asarchaddonu Asyrskému podmanit si Egypt. Z Egypta bylo vyvezeno všechno zlato, nejen z faraonových podkladnic, ale vyrabovány byly i chrámy. V krátké době se Asýrie stala nejbohatším státem v tehdy známém světě. V jejím hlavním městě Ninive se stavěly nádherné paláce ozdobené sochami okřídlených býků, králů, uměleckými reliéfy znázorňujícími scény z vojenských tažení či královských hostin a lovů. Stavěly se pevnosti, kanály, silnice. Následník Asarchadona byl nesmírně krutý despota, ale současně se proslavil vytvořením největší knihovny té doby. Bylo v ní přes 40 tisíc klínopisných hliněných tabulek se starobylými texty.

Žezlo přebírá Babylon

Ale všechno bohatství se udrželo v Asýrii jen přes půl století. Bojový duch Asyřanů uhasínal, zatímco u jejich sousedů narůstal. V roce 612 př. n. l. sjednocená vojska médského krále a chaldejského panovníka vzala Asýrii útokem. Nádherné Ninive bylo vydrancováno a zničeno do základu. Spolu s ním i úchvatná knihovna. Nevzdělaní nájezdníci prostě hliněné tabulky rozbili. Asyrská říše přestala existovat. Zlato se přemístilo do Babylonu. Jeho král Nabukadnezar obnovil nájezdy na okolní státy a přisvojil si bohatství Jeruzaléma, Sýrie a Foiníkie. Tak se Babylon stal symbolem blahobytu, rozkvětu a centrem mnoha národů.

Nová dravá a silná říše

Zatímco se Babylon koupal v blahobytu a bohatství, na sever od něj vznikal silný stát, v jehož čele stál perský král Kýros II. Veliký. Vybudoval armádu, jejíž součástí se staly jezdecké oddíly a rychlé vozy. Podmaňoval si jeden stát za druhým, a když došel k Babylonu, sami jeho představitelé mu otevřeli brány. Tak se veškeré zlato ocitlo v rukou Peršanů. Navíc všechny podmaněné státy musely odvádět ročně nemalou daň. Obrovské bohatství umožňovalo další tažení. Na řadě byla Střední Asie. Tento výpad byl pro Kýra II. posledním – zahynul v roce 529 př. n. l. v celkem bezvýznamné potyčce. Ovšem jeho říše existovala ještě 200 let. Vládci jako Dareius I. a další pokračovali v rozšiřování jejích hranic a v doplňování zlatých zásob. Za Dareia se začaly razit zlaté mince (v té době byly v Athénách mince stříbrné a ve Spartě železné).

Poklad putuje k Alexandru Velikému

Prvou porážku utrpěli Peršané od Řeků u Marathonu v roce 490 př. n. l., o deset let později je Řekové porazili u ostrova Salaminy a ještě u města Platen. Perská armáda ztratila označení „neporazitelná“. Definitivně ukončil vládu Persie makedonský král Alexandr Veliký roku 331. V Babylonu přivítali Alexandra jako osvoboditele. Řekové vzali útokem i další města, přičemž Alexandr dovolil vojsku drancovat. Dareus III., který před Řeky utíkal ke Kaspickému moři, byl zabit svým sluhou. Alexandr tak mohl usednout na perský trůn a ovládnout všechno bohatství. Podle historiků to mohly být téměř čtyři tisíce tun zlata, dějepisci Strabón a Plútarchos uvádějí mnohem více – přes 8 800 tun. A tak se v rukách jednoho vojevůdce a panovníka ocitlo prakticky všechno zlato vytěžené do té doby v antickém světě. Jenže nad zlatem visí jisté prokletí a po úspěchu většinou přichází tvrdý pád…

Zlaté prokletí

Nemohlo to dopadnout jinak - zlato změnilo charakter slavného vojevůdce. Na svém dvoře zavedl Alexandr Veliký východní ceremoniál, všichni k němu museli přistupovat jen po kolenou a nechal se titulovat „králem celého světa“. Když s ním při jedné z hostin jeho přítel nesouhlasil, rozzuřený vojevůdce ho probodl kopím. A pak přišla nečekaná smrt, Alexandrovi nebylo ještě ani 33 let. A sny o celosvětové zlaté říši se rozplynuly jako pára nad hrncem...

(ksa)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2500925
DnesDnes574
VčeraVčera645
Tento týdenTento týden3615
Tento měsícTento měsíc12271

Partnerské weby

apartman banner