I když je za první akademii považována ta v Bologni (11. století), prototyp sekulární univerzity vznikl mnohem dříve. Bylo to roku 555 v Kalábrii, v městečku Squillace. Zakladatelem unikátního vzdělávacího institutu byl bývalý diplomat a senátor Flavio Aurelio Cassiodoro. Po matce

pocházel z významné aristokratické rodiny Bruttiů ze Sýrie, po otci z rodiny řeckých senátorů a římských tribunů z Antiochie. Proto se o něm říkalo, že je posledním Římanem a prvním Italem v Kalábrii.

Po studiích odcestoval do Konstantinopole za politickou kariérou, pracoval ve službách Theodorika Velikého. Pak působil v Ravenně v období nájezdů Ostrogótů a nakonec se vrátil domů do Squillace a s politikou skončil. V roce 554 nechal vybudovat klášter a založil knihovnu a studovnu. Prostory brzy rozšířil o skriptorium, kde se opisovaly rukopisy. Obě tyto myšlenky převzaly ve středověku také další kláštery, první byly františkánské, a na stejném systému pracovaly později i mnohé další instituce, než se rozšířil knihtisk. Z knihoven a studoven se postupně vyvinuly akademie.

Základ univerzitního vzdělávání

Už v Kostantinopoli a v Ravenně se Cassiodoro zabýval myšlenkou pokojného sjednocení pohanů s křesťany, tuto ideu promítal do svých politických aktivit. Dospěl k závěru, že jde o utopii. Politiku opustil, ale vznešené ideály nikoli. Založení kláštera pojal jako založení vzdělávací instituce. Ústřední myšlenkou bylo poskytování vzdělání všem bez politických, náboženských a sociálních rozdílů. Rozhodl se, že bude kvestorem knihovny a školy, stane se ministrem duchovní síly a vzdělávání, které je politice nadřazeno. Ve stejném duchu se kdysi pokoušel sjednotit antický Řím s křesťanskou církví. Záměr, který selhal v politice, začal uplatňovat v klášterním řádu.

Členy kláštera nesvazovaly řehole a poslušnost. Měli svobodu – modlitby nebyly povinné a obor vzdělávání si mohli sami zvolit. Cassiodoro vedl své svěřence ke zbožnosti i světským vědám.

Unikátní knihovna a skriptorium

Klášterní knihovna obsahovala všechno - spisy pohanské, křesťanské, řecké i římské. Dále literaturu judaismu i několika východních náboženství. Zahrnovala svazky z kosmologie, kosmografie, čili poznatky čínských i babylonských učenců, nejstarší pojednání o geologii, dále poznatky z astrologie a astronomie. K dispozici byly i překlady Platóna a Aristotela, z oboru lékařství Hippokratovy a Galénovy studie, spisy o ranhojičství, herbáře. Také pojednání o rolnictví, pastevectví, hospodaření a mnoho dalších svazků, které Cassiodoro sbíral, třídil, ve studovně překládal a ve skriptoriu opisoval.

Stal se autorem kroniky Squillace a mnoha spisů, které upravil do didaktické podoby. Právě zde vznikl pojem scriptum - z latinského scribere = psát, opisovat, jenžse začal používat pro univerzitní učebnice - skripta.

Patron města

Aurelio Cassiodoro vedl akademii Vivarium ve Squillace tři desítky let. Zemřel jako devadesátiletý kmet, svobodný a bezdětný. Klášter zůstal opuštěn, knihovnu si jeho svěřenci rozebrali. Časy se změnily a trvalo mnoho století, než se objevily univerzity podobající se Vivariu. V Bologni se v 11. století začalo přednášet světské a kanonické právo a o století později vznikla  první sekulární univerzita v Neapoli, kde se nejprve přednášelo pouze světské právo. V té době už stála ve Squillace na místě první evropské akademie normanská pevnost a kalábrijská šlechta se místo vzdělávání hádala. Squillačští však na Cassiodora nezapomněli. Je nedílnou součástí města, každého kostela, muzea, podniku i soukromého domu. Je skutečným patronem Squillace, ačkoli nebyl nikdy kanonizován. Oficiálním církevním patronem je svatý Agácius. Tento římský setník z Kapaddokie má však s Kalábrií společné pouze to, že sem byly přivezeny jeho ostatky (ty byly mimochodem rozděleny do několika měst). Má kapli v katedrále, ale žádný kostel mu zasvěcen není. Vedle každého spodobnění sv. Agácia přidávají squillačští tvrdošíjně i svého skutečného patrona - Aurelia Cassiodora. A jsou na něj náležitě pyšní.

Jana Zapletalová

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2503450
DnesDnes249
VčeraVčera706
Tento týdenTento týden1702
Tento měsícTento měsíc14796

Partnerské weby

apartman banner