2810objevil 1Dvacáté století udivilo množstvím objevů, jeden z nich uskutečnil Američan Ron Wyatt. Prostudoval Bibli nikoli jako svatou knihu, ale jako geografický a historický pramen. V roce 1978 se Ron procházel po Jeruzalémě a přemýšlel, kde jsou místa, která se popisují v Bibli. Zastavil

se pod kopcem Golgota. Najednou zvedl levou ruku a ukázal na hromadu smetí: „Zde je jeskyně a Archa úmluvy je v ní.“

Vrátil se do Ameriky a začal studovat. Našel důkazy pro svá slova. Archa úmluvy byla uložena v chrámu do roku 587 př. n. l. Když vojska Nabukadnezara dobyla Jeruzalém, babylonský král přikázal postavit kolem zeď. A pak už do něj nikdo nemohl vstoupit ani vyjít ven. Takže Archa úmluvy musela podle Wyatta zůstat ve městě...

Hledání posvátné jeskyně

Ron Wyatt se rozhodl zjistit, kde je podle kronik jeskyně, kam odnesli tělo ukřižovaného Krista. Vrátil se do Jeruzaléma a získal povolení k vykopávkám. Brzy našel tři prohlubně, které byly vysekány ve skále Golgoty. Podle Wyatta ukazovaly místo, kde stály kříže.

V Bibli je psáno, že když Ježíš na kříži zemřel, „...země se otřásla a rozlomily se skály“.

Jaký byl údiv Wyatta, když vytáhl kámen a objevil pod ním štěrbinu potvrzující zemětřesení.

Téměř dva roky ztratil badatel hledáním vchodu do pověstné jeskyně. Úspěch znamenal až úzký tunel, který prokopal uvnitř hory do velkého podzemního sálu.

Práce pokračovaly díky zázraku

Starý Jeruzalém byl postaven na dvou pahorcích tradičně nazvaných Moria a Sion. Místo dalších vykopávek Rona Wyatta se nacházelo na severní straně prvého z nich. Tu tvořil vápenec, voda a čas v ní vytvořily celý systém jeskyní. Práce trvaly dlouho a byly bezvýsledné. Když už chtěl hledání Wyatt vzdát, došlo k zázraku. Badatel totiž uslyšel hlas: „Blahoslaví vás Hospodin, Rone Wyatte, za to, co děláte.“ Ron se ohlédl a uviděl neznámého muže.

„Vy jste turista?“ zeptal se udiveně. „Ne,“ odpověděl neznámý a dodal: „Vracím se z jižní Afriky a nyní jsem na cestě k novému Jeruzalému.“ Z Bible Ron Wyatt věděl, že nový Jeruzalém se nachází na nebesích. Když muž odešel, začal se Wyatt vyptávat lidí, kdo to byl. Ale nikdo nic neviděl ani neslyšel. Ron každopádně pochopil, že musí pokračovat.

Objev objevů

Díky stovkám hodin těžké práce nakonec mohl Ron Wyatt 6. ledna 1982 vejít do hory Moria. V jednom výklenku našel štěrbinu vedoucí do podzemní galerie. Téměř celý prostor vyplňovaly zpola zetlelé kůže a balvany spadané ze stěn. Vědec zažehl svítilnu a náhle se uprostřed hromady kamenů zablesklo něco kovového. Wyatt odházel kameny, rozhrnul zbytky kůží a objevil zlatem potažený stůl s reliéfy po stranách. Osvítil klenbu, která, stejně jako jeskyně, byla pokryta podivnou černou látkou. Stál tu sarkofág s kamennou stříškou rozlomenou na dvě části.

Ještě nenastal pravý čas?

Ron Wyatt si byl jistý tím, co objevil - kamenná schránka před ním je Archa úmluvy, štěrbina ve stropě vede na místo, kde před několika lety objevil stopy po křížích. A černá látka je před téměř dvěma tisíci lety zatvrdlá krev Spasitele. Když Kristus zemřel na kříži a centurij mu zasadil kopím ránu do boku, krev podle Wyatta vtekla mezerou do jeskyně a pokropila stříšku Archy úmluvy. Wyatt se pokoušel zdokumentovat nalezenou relikvii, ale všechny fotografie byly osvětlené a snímky na videokazetách nezřetelné. Badatel pochopil, že doba, kdy Bůh dovolí uvidět Archu úmluvy všem lidem, ještě nenadešla...

(ksa)

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2469885
DnesDnes300
VčeraVčera674
Tento týdenTento týden300
Tento měsícTento měsíc1515

Partnerské weby

apartman banner