V Ústí nad Labem leží na strmém čedičovém vrchu vysokou nad řekou zřícenina hradu Střekov, který nechal léta Páně 1319 vystavět český král Jan Lucemburský jako strážní a celní stanici pro kupce dovážející a vyvážející své zboží po Labi. V době, kdy vládl v českém království vnuk Jana Lucemburského, Václav IV., vedli spletité spory o Střekov Jan z Vartemberka s Ješkem z Vychnic. A možná právě tehdy nastal vhodný oka mžik pro loupeživého rytíře Kubu, aby obsadil Střekov. Ten se tak stal doupětem jeho chásky, s níž na labské vodní cestě olupoval a jímal kupce. Žalostný křik se nesl nad Střekovem z temných kobek, kde bědovali trýznění zajatci. Hrubián a násilník Kuba neměl s nikým slitování. Ze strážce labské vodní plavby se stal rázem postrach všech kupců a kdo mohl, vyhnul se hradu obloukem.

Kuba však svou zlovůli nijak neskrýval a ve svém hrdopyšném hulvátství se považoval za rovného čestným rytířům. A tak jednoho dne, když byl v Bílině vyhlášen rytířský turnaj, vypravil se na něj i Kuba. V Bílině se však se zlou potázal, byl nejen vykázán z turnaje, ale všichni rytíři mu dali najevo své opovržení.

Takovou potupu nemohl Kuba unést a trnem v oku se mu stal především hlavní strůjce jeho ponížení - mladý rytíř z Vrabince. Svou pomstychtivost ukojil hned dalšího dne, kdy se svou loupeživou cháskou počkal v lese na rytíře, zajal ho a uvrhl do hrůzostrašné střekovské kobky, z níž nebylo návratu zpět. Hrůzný čin však Kubovu pomstychtivou náruživost neukojil zcela, takže druhého dne vtrhl nečekaně na hrad Vrabinec, čímž zaskočil jeho posádku a snadno jej dobyl. Když chtěl Kuba skoncovat se životem starého vrabinského pána, vrhla se před něj na kolena překrásná zlatovlasá panna a prosila o milost pro svého otce. Kuba z ní nemohl oči spustit. Zatoužil po dívce a snad i srdce se v něm pohnulo, upustil od dalšího mordu a slíbil dívce život otce i propuštění bratra ze střekovské kobky, když mu ona řekne před oltářem své ano. Pro lásku k otci i bratrovi panna překonala nejen svůj strach z hrubiána, ale umlčela i hlas svého srdce, které patřilo rytíři Otovi a dala slib Kubovi. Darmo pak doufala, že se její milý vrátí z Itálie než dojde ke svatbě a zachrání ji před tyranem. Málem jí srdce žalem puklo, když se z ní stala střekovská paní. Celý rok se utápěla v slzách při vzpomínce na milého, pak se přihodila prapodivná věc.

Jednoho podzimního dne střekovská paní krátila svůj chmurný čas vyšíváním. Tu pocítila v zádech podivné zachvění, ohlédla se a v koutě komnaty spatřila skřítka. V úleku si pomyslila, že už má ze svého nekonečného žalu mámení, v tom však na ni skřítek promluvil: „V temné kobce zdejšího hradu čeká tvůj milý na zítřejší popravu.“ Střekovská paní po té, co uslyšela tu hrůznou zprávu, zůstala sedět jako omráčená. Neměla ani nejmenšího tušení, že její Ota se nedávno vrátil z Itálie a Kuba ho ihned nechal zajmout s tím, že ho popraví. Záhy se však probrala z úleku a počala spřádat záměr, jak Otovi pomoci. V noci, když stráže spaly zmoženy službou i vínem, sebrala strážci klíče a vyvedla svého milého z hradu. Tam jim bylo dopřáno jen krátké rozloučení, neboť se obávali, že budou přistiženi.

Hrozivý řev pronikl druhý den ráno až do její komnaty. Vyhlédla z okna a spatřila Kubu, jak bičuje strážce a hrozí jim šibenicí, protože neuhlídali vězně.
„Pokud chceš trestat viníky, ztrestej mě!“ zvolala třesoucím hlasem. „To já jsem v noci otevřela Otovi cestu ke svobodě,“ vyřkla žalostně svůj ortel. V tom okamžení se zmocnil Kuby nezkrotný hněv, chytil svou paní za vlasy a vláčel ji na hradby předního hradu, odkud ji srazil do skalní rokle. Sotva vydechla naposled, vyrojili se kolem ní skalní skřítci a pohřbili její tělo ve skále.

Od té události vycházel za větrných podzimních nocí ze skály přízrak bílé paní a putoval na hradby. Stojící postava v bílém, jíž rozechvíval vítr, pak sevřela hrdlo úzkostí každému, kdo ji zahlédl.
Hana Formánková
 

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2476920
DnesDnes111
VčeraVčera749
Tento týdenTento týden3261
Tento měsícTento měsíc8550

Partnerské weby

apartman banner