Teorie, co je telekineze, se různí. Mohl by to být nějaký druh vln, částeček, psychické energie (shluknutím dochází k přitáhnutí nebo odpuzení předmětů) či energetického pole (magnetického nebo elektrického). Vymyká se zákonu jak termodynamiky, tak gravit ace. Telekineze je krátce řečeno schopnost hýbat nebo posouvat předměty duševní energií (vaší myslí) na fyzické úrovni.

Schopnost telekineze je skutečně přirozená věc a my všichni ji máme, chce to jen ochotu a vytrvalost učit se. Telekineze je něco, co je v nás od narození. Věřte si, pravidelně trénujte a schopnosti přijdou samy. Při cvičení musíte být uvolnění, prosti myšlenek a musíte být schopni se koncentrovat jen na ten předmět a nic jiného. Před použitím telekineze můžete meditovat, abyste dosáhli snáz úspěchu. Musíte být opravdu zapáleni pro tuto věc, protože může trvat delší dobu, než se vám podaří. Podle experimentátorů je snazší začít se světlými a lehkými věcmi.

Známé fenomény

Jedna asi z nejznámějších a vědecky testovaných lidí z oblasti telekineze byla Nina Kulaginová, Ruska, která objevila své schopnosti a dovedla je využít i dále rozvíjet.
V roce 1970 konala své pokusy s telekinezí za přítomností parapsychologů G. Pratta a Ch. Ransoma. Kulaginová během pokusů dokázala silou vůle pohybovat po stole rozházenými zápalkami, plechovkou, kyvadlem hodin, cigaretovým pouzdrem, solničkou, vychýlit střelku kompasu... A to opakovaně! Některé z těchto pokusů byly zaznamenány na film.
Její experimenty s telekinezí nebyly jediné. Dokázala na neexponované filmy vtisknout značky a písmena pouze silou vůle a navíc přes stínění tvořené ze dvacetimilimetrové gumy a vrstvy olova silné jeden a půl milimetru. Dále dokázala až na vzdálenost metru působit termicky na okolní osoby, u kterých se na kůži objevily puchýřky a zčervenání.
K pohybování předmětů je potřeba značné koncentrace a vypětí. Během experimentů přesáhl její srdeční rytmus 240 tepů za minutu, zvyšoval se krevní tlak, který narušoval její EEG a docházelo k úbytku váhy.
Další kousky z tohoto oboru patří například ohýbání kovových předmětů. Tímto se proslavil izraelský senzibil Uri Geller, ačkoliv jsou v dnešní době spory, zda se jedná v tomto případě o trik nebo schopnost. Nicméně mnoho lidí toto umí předvést a spoustě lidí se to podařilo jak na večerním představení, tak i u televizních obrazovek během živého vysílání.
Kvantová fyzika nyní pomalu objevuje něco, co naši předkové považovali za samozřejmé - schopnost měnit a přetvářet své okolí silou vůle. Ohýbání lžiček, posouvání předmětů či zastavení kyvadla hodin je názorný příklad, jaký potenciál se v každém z nás skrývá. Pokud se naučíme využívat ho, pak zdolávání jakýchkoliv překážek by mělo být hračkou.

Cvičení telekineze

Cvičte pravidelně (alespoň jednou denně) a disciplinovaně. Trénujte jednu věc týden, při neúspěchu zkuste jinou. Buďte trpěliví a realističtí ve svých pokrocích. Vytvořte si ze cvičení zvyk. Udržujte své srdce čisté, bez zloby, zášti a negativních emocí. Buďte skromní a otevřené mysli při experimentování. Nezapomeňte, že vaši nepřátelé jsou strach, pochyby, rozrušení, rozptýlení, únava, arogance, úzkost apod.

Koule energie PSI
Spoutání energie do tvarů vytvořené vaší myslí je nejvíc používáno při tvoření koulí energií PSI. Tohle je způsob, jak se naučit uzavřít energii. Dejte ruce před sebe, jako byste mezi nimi něco drželi, a pak si představte, že jste pípa energie a nechte jí odtéct skrz ruce do energické koule, kterou si představíte mezi dlaněmi. Dokonce i když ji nemůžete vidět, tak nemusí být dost silná a měli byste přidat. Nedělejte si starosti, že ji nevidíte, protože ze začátku nemá nikdo dostatek sil udělat ji viditelnou. Můžete si říct, že děláte tyto koule zaměřením pozornosti na své ruce. Ty se oteplí a budou se trošku chvět. Jestliže vás ruce bolí, nedělejte si s tím starosti, to je normální. Zkuste vytvořit energetické koule během různých pocitů a sledujte změny. Až jednou energetické koule uvidíte, tak můžete měnit jejich barvu a tvar. Budete moci, cokoli chcete.
Poznámka: Ochranné štíty jsou dělány stejnou metodou. Energie vás obklopuje, vytvořili jste si kolem sebe jakési ochranné pole. Škodlivá energie se odrazí a vrátí k tomu, kdo ji vyslal. Pokud toto potřebujete vytvořit, neuzavírejte se úplně a dovolte, aby pozitivní energie proudila oběma směry.

Tančící plamen svíce
Je to základní technika. Zapalte svíci. Relaxujte a soustřeďte se na plamen. Představte si, že splýváte s plamínkem v jedno, stáváte se jím, jste tím plamínkem. Co se ve skutečnosti děje, je sloučení vašeho energetického pole s energetickým polem svíce. Soustředěním se na svíci a naladěním se na její pole se stáváte její součástí a můžete řídit pohyb plamínku směrem, kterým chcete.
Když máte pocit, že jste vytvořili dostatečný vztah se svící, představte si její plamen, jak se rozšiřuje a stává se větším. Když jste v tomto uspěli, pak si představte opak - plamínek se zmenšuje, stává se menší a menší, vychyluje se na stranu atd. Toto procvičujte 5 - 10 minut.

Siderické kyvadlo
Nejdřív si na list bílého papíru narýsujte osový kříž. Pak si udělejte jednoduché siderické kyvadlo, například na kus niti o délce asi 30 centimetrů zavěste nějaký prsten či kroužek. Nit kyvadla si naviňte na ukazováček tak, aby mezi ním a prstenem zbývalo ještě asi 20 centimetrů, a držte kyvadlo přesně nad středem osového kříže, který jste si nakreslili. A nyní se soustřeďte na představu, že se kyvadlo kýve zleva doprava, zároveň se přitom na kyvadlo i dívejte. Oddáte-li se této názorné představě pohybu s plnou intenzitou, zanedlouho se kyvadlo skutečně rozkývá shodně se směrem jeho pohybu ve vaší představě.

Vizualizace
Vizualizace je velmi důležitá. Představte si libovolně v mysli, co chcete, aby se stalo. Zapomněl jste klíče od domu nebo se vám je nechce hledat, prostě si představte, že vchod od domu je odemčený. Můžete cokoli. Představte si to čistě a jasně, vnímejte to, jako kdybyste to už měli a byli šťastní. K provedení vizualizace si napište přesně, co chcete. Popisujte co nejlépe! Co chcete, to se stane. Jestliže se to nepovede, uvědomte si, že je důvod, proč se tak stalo: snad je to proto, že potkáte (zažijete) něco lepšího, nebo to pro vás není nyní vhodná věc a vy to umět nemáte.
Vždy se ptejte, jestli je to ve vašem nejlepším zájmu. To také platí pro chybové elektronické zařízení a mnoho dalších věcí, prostě si představte jak počítač, auto, pračka atd. fungují bezchybně a ono to tak opravdu bude!
Nebo zkuste toto cvičení: Nabijte své fyzické tělo energií, položte před sebe kámen a zaměřte na něj zrak. Zavřete oči a představte si ten kámen a vaši energií mísící se s tímto předmětem. Zaměřte mysl na pohyb kamene nalevo silou myšlenky, pak napravo, zpět doprostřed. Zaměřte mysl na pohyb kamene směrem k vám, od vás, zpět na původní místo. Až uznáte za vhodné, otevřete oči. Pro cvičení s velkými objekty provádíme stejný postup, ale před sebe si dáme například křeslo. Jako další cvičení je hýbat takto sám sebou.

Pohybování malými předměty
Vyberte si malý, lehký předmět (korkovou zátku, zápalky…) a položte ho před sebe na stůl. Relaxujte, vyčistěte zcela svou mysl a soustřeďte se na tento předmět. Představte si tunel mezi vámi a předmětem. Ve vaší mysli by měla být přítomna pouze myšlenka na existenci tunelu a předmětu nacházejícího se na jeho konci.
Nyní si představte v mysli imaginární ruku, jak tlačí předmět. Jakmile ucítíte tlak, pro pomoc si vytvořte zvuky ve své hlavě, které symbolizují magnetické pole (nnn…nnn…nnn…). Možná to zní hloupě, ale funguje to!
Na dlouhý vlas připevníme malou korkovou zátku a zavěsíme tento vlas na nějaké vyšší místo tak, aby zátka visela volně ve vzdálenosti asi 50 centimerů od našich očí směrem nahoru i dopředu, ležíme-li na pohovce. Po upevnění a ustálení vlasu ulehneme pohodlně na pohovku, upřeně zíráme po 10 minut na korek a koncentrujeme se na přání, aby se rozhoupal. Po několika experimentech se nám to podaří. Později upevníme na vlas nějaký těžší předmět - prsten a podobně.
Po několika zdařilých experimentech přistoupíme k obtížnějšímu pokusu: Sedíme pohodlně na židli a snažíme se svojí vůlí posunout skleněnou kouli ležící na skleněné podložce. Také k tomu je nutno užít koncentrace a magického pohledu. Za chvíli se počne koule na skleněné podložce pohybovat. Z počátku třeba jemně kroužíme slabě zakřivenými prsty nad koulí ve vzdálenosti dvou až tří centrimetrů. Je jisté, že později nebudete potřebovat pomoc energie svých rukou, bude stačit pouze síla mysli. Dále můžeme uvádět do pohybu v určitém směru sklenici, vázu a podobné předměty.
Nebo zkuste tento pohyb energií: Vytvořte si kouli enerie PSI a položte před sebe něco lehkého, třeba tužku, balónek atd. Zformujte energickou kouli a zhustěte její energii, jak jen je to možné. S energickou koulí mezi rukou a předmětem suňte tento předmět a nezapomínejte, že se samozřejmě nesmíte dotýkat rukou!

Cvičení pro senzitivní lidi
Toto cvičení je spíše pro osoby, které jsou citlivé a emociální. Jste-li více vizuální typ, možná neucítíte energii, ale můžete si ji představit. Jste-li audiotyp, můžete si vytvořit svůj vlastní zvuk a připojit ho ke cvičení.

Nezapomeňte, že telekineze je projekcí vaší mysli. Má mnoho společného s vaší aurou. Nyní přejdeme k jednotlivým krokům:
• Uvědomte si sebe sama. Shromážděte energii do svého těla. Cítíte energii ve vašem těle. Uspořádejte své myšlenky.
• Držte své dlaně tak, jako byste prosili, ovšem bez dotyku, 2 - 3 cm od sebe. Zůstaňte chvíli v této pozici. Po čase ucítíte něco jako magnetismus mezi dlaněmi. Zkuste pohybovat nepravidelně oběma rukama způsobem, jako byste tleskali, ale nedotýkejte se. Představte si malý balónek mezi rukama.
• Jakmile ucítíte energii v rukou, zkuste pohybovat dlaněmi a prsty blíže k nějakému lehkému předmětu, což má za následek slabé tření, snažte se jimi pohybovat zvolna. Experimentujte s různými pozicemi rukou i prstů.
• Jakmile dosáhnete určitého stupně úspěchu, začněte pohybovat rukama dále a dále od objektu a dokonce svěste ruce dolů a zkuste se soustředit na pohyb nějakého předmětu pouze silou podvědomé mysli (aury či chcete-li vůle).
• Vaše vědomá mysl nevytváří telekinezi. Udržujte svou mysl přítomnou a umístěte ji na objekt. Vytvořte rotaci, pociťujte, že se všechno otáčí. Jak je to jen možné, pociťujte tuto energii jako elektromagnetickou energii vaší aury.
• Udělejte si přestávku a dělejte chvíli něco jiného. Pomáhá to lépe se koncentrovat při nadměrném úsilí při cvičení a tudíž dosáhnutí lepších výsledků.
(mh)


 

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2433615
DnesDnes609
VčeraVčera729
Tento týdenTento týden3733
Tento měsícTento měsíc3733

Partnerské weby

apartman banner