Beran

Novoluní v Beranu (28. 3.) vám dodá energii pro nové plány a aktivity. V únoru a na začátku března se nezastavíte, Mars, planeta aktivity, vás požene do akce. Jupiter ve Vahách přeje dohodám, smlouvám, novým pravidlům. Můžete najít životního partnera, nového

spolupracovníka, podepsat výhodné smlouvy. Od února Jupiter couvá Vahami až do června, mohou se vám tak vracet do života osoby z minulosti, s nimiž je třeba dořešit vztahové a smluvní záležitosti. Černá Luna ve Štíru brzdí finance a společný majetek, který vlastníte s další osobou nebo bankou. V únoru se přesune do Střelce a vám se v tématu peněz uleví. Černá Luna se pak do listopadu projeví v rámci soudních a úředních záležitostí, může způsobit problémy, průtahy. Očekávat lze rovněž potíže v souvislosti s cizinou a vzděláváním, Černá Luna se totiž přidá k Saturnu, který ovlivní váš duchovní, politický i filozofický náhled, pohlídá vaše smlouvy a dohody. Od léta do konce roku se Saturn propojí s Černou Lunou, objeví se omezení a těžkosti. V říjnu se Jupiter přesune do Štíra, což pozitivně ovlivní sféru peněz a majetku. Do roka a do dne se výrazně vylepší vaše finanční situace, zvýšíte si prestiž. Úplněk v Beranu (5. 11.) vnese jasno do oblasti vztahů. Planeta zvratů, Uran, se pohybuje vaším znamením a zdrží se tam až do jara 2019. Buďte proto obezřetní, neriskujte. Uran přináší neočekávané změny.

Býk

Novoluní v Býku (26. 4.) vám dodá energii do nových začátků. V březnu a dubnu se vlivem Marsu nezastavíte. Jupiter ve Vahách dlouhodobě přeje spolupráci, zajistí vám kvalitní spolupracovníky, ale také zlepšení zdravotního stavu, psychické kondice. Jupiter od února couvá Vahami, a to až do června. Do života se vám budou vracet lidé a situace z minulosti. Černá Luna se na začátku roku pohybuje Štírem a vnáší problémy do vztahů, smluv a dohod. V únoru se ale přesune do Střelce a vám se v této sféře uleví. Černá Luna pak bude až do listopadu úřadovat v oblasti majetku a peněz, které vlastníte s jinou osobou či bankou. Od léta do konce roku 2017 je karmický Saturn propojen s Černou Lunou, lze předjímat těžkosti související s penězi. V říjnu se Jupiter přesune do Štíra, což ovlivní vztahy. Do života vám vstoupí důležitá osoba, máte šanci zkvalitnit partnerské i pracovní vztahy, opustit nevyhovující a nefunkční svazky. Úplněk v Býku (4. 11.) vnese jasno do oblasti vztahů. Saturn prověřuje, jak jste na tom s finanční gramotností. Majetek, vlastnictví se mohou otřásat v základech, objeví se životní zkoušky v tématu smluv a dohod ve finančním či úředním sektoru. Sdílený majetek s další osobou nebo institucí si musíte dát do pořádku, protože přijdou změny. Doženou vás problémy či dluhy z minulosti, nedořešené majetkové záležitosti.

Blíženci

Novoluní v Blížencích (25. 5) vám dodá energii do nových začátků. Můžete začít novou životní kapitolu. Od konce dubna do začátku června se pohybuje Mars, planeta aktivity, ve vašem znamení, tedy se nezastavíte. Jupiter ve Vahách přeje všemu, co souvisí s dětmi, partnery a tvorbou. Od února až do června Jupiter putuje znamením Vah zpět, bude k vám vracet lidi i situace z minulosti. Černá Luna ve Štíru působí na vaši psychiku a zdravotní stav, na zdraví osob vám blízkých. V únoru se Černá Luna přemístí do Střelce, a tak budete následně až do listopadu řešit vztahy a dohody. Od léta do konce roku bude propojen karmický Saturn s Černou Lunou, prohloubí těžkosti ve vztahové oblasti. Doženou vás problémy z minulosti nebo nedořešené dohody a smluvní ujednání. V říjnu se Jupiter přesune do Štíra, to pozitivně ovlivní vaši psychiku a  zdravotní stav, přinese vám to novou spolupráci. Úplněk v Blížencích (3. 12.) vnese jasno do oblasti vztahů. Planeta zvratů, Uran, se pohybuje Beranem. Buďte obezřetní  v souvislosti s přáteli, může dojít na změny, zklamání.  

Rak

Úplněk v Raku (12. 1.) vnese jasno do oblasti vztahů. Je vhodné dořešit smlouvy a dohody, ukončit vše nevyhovující. Jupiter ve Vahách vám přeje v souvislosti s domovem, rodinou a bydlením. Od února couvá Jupiter Vahami až do června, vrací vám do života lidi, situace z minulosti a vše, co souvisí s bydlením. Černá Luna ve Štíru vám přináší problémy v partnerství a s dětmi. V únoru se ale přesune do Střelce, a tak budete až do listopadu řešit zdraví a nemoci - své i svých blízkých. Od léta až do konce roku bude propojen karmický Saturn s Černou Lunou, měli byste začít žít zdravě, učinit něco zásadního pro své zdraví. Novoluní v Raku (24. 6.) vám dodá energii do nových začátků a aktivit. V červnu a červenci se nezastavíte, Mars se totiž pohybuje vaším znamením. V říjnu se Jupiter přesune do Štíra, což ovlivní partnerské vztahy, téma dětí a tvorby. Planeta zvratů Uran se pohybuje Beranem, až do jara 2019 buďte tedy obezřetní v rámci práce a kariéry. Mohou nastat změny.

Lev

Úplněk ve Lvu (11. 2.) vnese jasno do oblasti vztahů. Od poloviny července až do srpna se nezastavíte, protože se Mars, planeta aktivity, pohybuje vaším znamením. Jupiter ve Vahách přeje mluvené i psané komunikaci, vyřizování úředních záležitostí, nákupu dopravního prostředku, cestování a vzdělávání. Od února couvá Jupiter Vahami až do června, do života se vám tak budou vracet lidé a situace z minulosti související s komunikací, vzděláváním a úředními záležitostmi.

Černá Luna ve Štíru vám znepříjemňuje pracovní zázemí, situaci v rodině a bydlení. V únoru se ale přesouvá do Střelce, tedy budete až do listopadu řešit děti, partnery a své výtvory. Od léta až do konce roku se propojí s Černou Lunou karmický Saturn, tedy se v těchto tématech projeví potíže, životní zkoušky. Doženou vás problémy a nedořešené situace z minulosti. Novoluní ve Lvu (21. 8.) vám dodá energii do nových plánů a aktivit. V říjnu se Jupiter přesune do Štíra a pozitivně ovlivní vaše bydlení a pracovní zázemí. Vzestupný karmický uzel, dračí hlava, se pohybuje vaším znamením od května až do konce roku. Dostanete informace, kam dále směřovat. 

Panna

Úplněk v Panně (12. 3.) vnese jasno do oblasti vztahů, dořešte a ukončete vše nevyhovující. Jupiter ve Vahách přeje financím, majetkovým záležitostem. Jupiter od února couvá Vahami, až do června vám vrací lidi a situace z minulosti v souvislosti s penězi a dalšími hodnotami. Černá Luna ve Štíru vám přináší starosti a znepříjemňuje záležitosti úřadů, pohybu a cestování, automobilu, sourozenců, vzdělávání. V únoru se ale přesouvá do Střelce, tedy až do listopadu budete přemýšlet o stěhování, změně práce. Od léta až do konce roku se propojí karmický Saturn s Černou Lunou. Přijdou těžkosti v souvislosti s bydlením a ženami v rodině. Doženou vás problémy a nedořešené situace. V září se nezastavíte, Mars se v tuto dobu pohybuje vaším znamením. Novoluní v Panně (20. 9.) vám dodá energii do nových začátků. V říjnu se Jupiter přesune do Štíra, štěstí vám bude přát při jednáních na úřadech, při rozšiřování vědomostí, zlepší vaše sourozenecké vztahy a pozitivně ovlivní i kvalitu dopravních prostředků, jež užíváte. Vzestupný karmický uzel, dračí hlava, se od května pohybuje Lvem, můžete začít novou životní kapitolu, zajistit se finančně a materiálně. Planetu zvratů, Uran, máte v oblasti peněz, jež jsou ve společném majetku s další osobou. Hlídejte si vše, co s nimi souvisí, a to až do jara 2019.

Váhy

Úplněk ve Vahách (11. 4.) vnese jasno do oblasti vztahů. Jupiter ve Vahách vám přeje, umožňuje vám posun a rozmach. Jupiter od února do června Vahami couvá, budou se vám do života vracet lidé a situace z minulosti, na pár měsíců se zastavíte ve svém posunu, abyste cosi dořešili. Černá Luna ve Štíru vám znepříjemňuje finanční oblast. V únoru se ale přesouvá do Střelce a až do listopadu budete mít starosti se sourozenci, s dopravními prostředky a úřady. Od léta se propojí karmický Saturn s Černou Lunou, projeví se omezení v souvislosti s bydlením a ženami v rodině. Doženou vás problémy z minulosti, nedořešené situace. Na podzim se nezastavíte, planeta aktivity, Mars, se totiž pohybuje vaším znamením. V říjnu se Jupiter přesune do Štíra a zlepší vaše majetkové a finanční poměry.  Novoluní ve Vahách (19. 10.) vám dá ohromnou energii do nových začátků. Planeta zvratů, Uran, je v tématu vztahů. Hlídejte si až do jara 2019 vše, co souvisí s partnerskými a pracovními vztahy, smlouvami a dohodami, ať vás nepřekvapí změny.

Štír

Úplněk ve Štíru (10. 5.) vnese jasno do oblasti vztahů. Jupiter ve Vahách přeje změnám, měli byste vše nevyhovující uzavřít a připravit se na nástup Jupitera do vašeho znamení, zažijete boom.

Jupiter od února do června couvá Vahami, vrací vám k dořešení situace a lidi z minulosti. Černá Luna ve Štíru vám přináší starosti, ale v únoru se přesune do Střelce a vy si oddechnete. Černá Luna bude následně až do listopadu působit v tématech majetek a finance. Od léta až do konce roku budou propojeny karmický Saturn a Černá Luna. Objeví se potíže s penězi. Doženou vás nedořešené situace, které je nutné dát do pořádku. V říjnu se Jupiter přesune do Štíra. V roce 2018 zaznamenáte životní posun, který znáte z roku 2006, kdy byl Jupiter rovněž na vaší straně.  Novoluní ve Štíru (18. 11.) vám dodá energii k realizaci plánů a aktivit. Od poloviny prosince se díky Marsu až skoro do konce ledna 2018 nezastavíte, budete velmi pracovně vytížení. Planetu zvratů, Uran, máte v tématu zdraví a péče o druhé. Pohlídejte si až do jara 2019 vše, co se zdravím souvisí.

Střelec

Úplněk  ve Střelci (9. 6.) vnese jasno do oblasti vztahů. Dořešte, ukončete, co je třeba. Jupiter ve Vahách přeje novým přátelstvím, vstupu do společnosti, do níž chcete patřit. Můžete potkat osoby důležité pro vaši pro budoucnost. Jupiter od února do června couvá Vahami, do života se vám budou vracet lidé a situace z minulosti, kteří sehrají důležitou roli ve vaší budoucnosti. Černá Luna ve Štíru vám znepříjemňuje život v podobě skrytých nepřátel, tajemství, jež se mohou provalit. V únoru se ale přesune do vašeho znamení a setrvá tam do listopadu. Opakují se aspekty roku 2008. Od léta do konce roku je karmický Saturn propojen s Černou Lunou. Těžkosti a životní zkoušky vygradují, doženou vás problémy a neřešené situace z minulosti. Podobně tomu bylo i v letech 1986 a 1987, kdy byl Saturn také ve Střelci. V říjnu se Jupiter přesune do znamení Štíra, což vám pomůže pomalu ukončovat a uzavírat, co je třeba. Měli byste bilancovat a vytyčit si další směr životní proměny, jež se bude realizovat v roce 2018. Novoluní ve Střelci (18. 12.) vám dodá energii do nových začátků.  Budou při něm asistovat Merkur, Venuše, Saturn s Černou Lunou, ovšem již ve znamení Kozorožce. Pět planet se postaví do zákrytu a spojí mocné síly k nové etapě života. 

Kozorožec

Novoluní v Kozorožci z konce loňského roku (29. 12.) vám spolu s karmickým Plutem dodalo energii do nových plánů a aktivit. Úplněk v Kozorožci (9. 7.) vnese jasno do oblasti vztahů, lze ukončit vše nevyhovující. Jupiter ve Vahách přeje zlepšení pracovních aktivit a kariéře. Jupiter od února do června couvá Vahami a vrací vám osoby a situace z minulosti, jež pro vás sehrají důležitou roli v oblasti práce a životního posunu i v čase budoucím. Černá Luna ve Štíru vám nedovolovala dostat se do určité společnosti, odcházeli vám přátelé. V únoru se ale přesune do Střelce, a tak budete až do listopadu řešit starosti spojené se skrytými nepřáteli, tajnostmi, které se mohou prozradit, můžete zažívat pocity izolace a smutku.  Od léta do konce roku bude propojen karmický Saturn s Černou Lunou, dojde na uzavírání jakési životní kapitoly. Musíte „pročistit“ život, jelikož se koncem roku přesune Saturn do vašeho znamení. Během roku 2018 a vlastně až do jara 2020 počítejte se životními změnami (podobná situace nastala od jara 1988 do konce roku 1990, kdy byl Saturn také v Kozorožci). V říjnu se Jupiter přesune do Štíra, což vám umožní splnit si nějaké sny, do roka a do dne vám to přinese nová přátelství.

Vodnář

Novoluní ve Vodnáři (28. 1.) vám dodá energii do nových začátků. Jupiter ve Vahách vám přeje v oblasti rozšiřování vědomostí, v rámci úředních jednání a také v tématu dalekých cest. Jupiter od února do června couvá Vahami, do života vám vrací osoby a situace z minulosti, ale také témata  studia, kurzů a školení. Černá Luna ve Štíru brzdila váš životní posun. Měli byste přemýšlet o práci a další životní cestě. V únoru se Černá Luna přesune do Střelce (kde setrvá do listopadu) a začne pohlcovat vaše přátele a osoby blízké. Můžete zažít pocity vykořenění. Ve druhé polovině roku se Černá Luna propojí s karmickým  Saturnem, což prohloubí omezení a těžkosti v oblasti přátel, společenství nebo země, kam chcete patřit. Koncem roku se Černá Luna přesune do Kozorožce a otevře vám dosud zapovězenou komnatu přání a přátel. Úplněk ve Vodnáři (7. 8.) vnese jasno do oblasti vztahů. Je vhodné ukončit a dořešit nevyhovující a nefunkční vztahy a smlouvy, nastavit nová pravidla. V říjnu se Jupiter přesune do znamení Štíra, což ovlivní váš životní posun v pracovní a kariérní oblasti.

Ryby

Novoluní v Rybách (26. 2.) spolu s Neptunem, vládcem znamení Ryb, vám dodá energii do nových začátků, začnete novou životní kapitolu, vrhnete se do nových aktivit. Jupiter ve Vahách vám přeje v oblasti majetku, který vlastníte s další osobou nebo bankou. Jupiter od února do června couvá Vahami, do života vám vrací osoby a situace z minulosti, obzvláště  ve spojení s penězi. Černá Luna ve Štíru vám znepříjemňuje život v souvislosti s rozšiřováním vědomostí a úředními záležitostmi. V únoru se ale přesune do Střelce a začne pohlcovat vaši práci a kariéru. V tomto tématu setrvá až do listopadu, navíc se ve druhé polovině roku propojí s karmickým  Saturnem a ještě více zkomplikuje oblast pracovních aktivit. Úplněk v Rybách (6. 9.) vnese jasno do oblasti vztahů. Měli byste dořešit vztahy, smlouvy i dohody, jež jsou nevyhovující, nastavit nová pravidla. Říjnový přesun Jupiteru do Štíra pozitivně ovlivní vše v rámci úřadů a soudních sporů. Přináší vám posun a rozmach v oblasti vzdělávání a do všeho, co se týká zahraničí. Planetu zvratů, Uran, máte v tématu peněz a majetku. Až do jara 2019 si hlídejte vše, co souvisí s financemi. Uran je pomalá a těžká planeta, která však přináší rychlé a neočekávané změny.

Intuitivní astroložka DANIELA HANNAH - tel. 736 201 587, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2425932
DnesDnes421
VčeraVčera709
Tento týdenTento týden1130
Tento měsícTento měsíc21411

Partnerské weby

apartman banner