Slunce se pohybuje Kozorožcem od 21. prosince do 20. ledna, kdy se přesune do znamení Vodnáře. Úplněk vrcholí ve znamení Raka 2. ledna a bude důležitý především pro zrozence Raka. Ti by měli být několik dní před úplňkem opatrní. Vliv úplňku se jinak obecně projeví v záležitostech týkajících se žen v rodině a domova. V době úplňku se

setkají Slunce, Venuše, karmické planety Saturn a Pluto v konjunkci s Černou Lunou. Mnohým lidem to způsobí omezení, ztíží pracovní aktivity. Novoluní pak proběhne 17. ledna ve znamení Kozorožce a bude důležité především pro jeho zrozence. Ostatním znamením otevírá cestu k nové kariéře a k pracovnímu postupu. V době novoluní se setkají Slunce, Luna, Venuše a karmické Pluto v konjunkci. Merkur se navíc spojí se Saturnem a Černou Lunou. Šest planet pobývá v Kozorožci, včetně Černé Luny. Jejich spolupůsobení bude silné. Každý z nás učiní zásadní - osudové - rozhodnutí.V lednu dojde ještě na jeden úplněk - 31. ledna ve znamení Lva. Bude důležitý zejména pro Lvy a jeho vliv pocítíme všichni v první polovině února. Opět platí, že by zrozenci Lva měli několik dní před úplňkem zvýšit obezřetnost, dny pro ně budou kritické. Obecně bude působit tento úplněk v tématech - děti, plody práce a výtvory, životní a pracovní partneři. Venuše, planeta lásky a hodnot, se pohybuje Kozorožcem od 24. prosince do 17. ledna, kdy přestoupí do Vodnáře. Mars, planeta aktivity, putuje Štírem, a to až do 26. ledna, kdy se přesune do Střelce. Mars od konce prosince spolupůsobí s Jupiterem až do 23. ledna. Zhodnotí vaše aktivity. Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvy čeká perné období, během kterého jsou po nich žádány maximální výkony.

BERAN

Úplněk na začátku ledna uzavře témata domov, bydlení a rodina, vnese do nich jasno. Může vám ale přinést i zdravotní problémy, které budete muset řešit. Aktuální pro vás budou záležitosti spojené s hodnotami, které sdílíte s druhými. Může dojít k neshodám v oblasti materiálního zabezpečení, ke sporům ohledně společných financí. Budou se řešit půjčky, hypotéky, dědictví, ale i případné dluhy. Mars vás spolu s Jupiterem aktivují k investicím, nákupům a k prodeji. Novoluní vás nasměruje k realizaci nových pracovních aktivit. Saturn, Merkur a Černá Luna vás mohou brzdit a omezovat, ovšem pomohou vám zlepšit pracovní podmínky, otevřou vám dveře k novým možnostem a pracovnímu posunu. Mars se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti úředních záležitostí, vzdělávání a cestování.

BÝK

Úplněk v začátku ledna ukončí cosi v oblasti studia a vzdělávání. Řešíte-li úřední záležitosti, dojde k vyjasnění situace. Ovšem mohou se objevit nepříjemnosti s dopravním prostředkem. Měli byste být proto opatrní. Nyní můžete pociťovat vztahové napětí, je to čas neshod, zvláště s nejbližšími lidmi a spolupracovníky, ale mohou se ukázat i potíže se zákonem. Energie Marsu vás žene do sebeprosazení, což vztahům neprospěje. Mohou utrpět i intimní vztahy, neboť nebudete přístupní kompromisům. Pozitivně můžete Mars využít k tomu, abyste potlačené negativní pocity dostali na světlo a pročistili své vazby k okolí. Zbytečným sporům se ale vyhýbejte. V tomto období můžete posílit své dohody a smlouvy, lze dojednat nové podmínky. Novoluní vám otevře dveře k cestování do zahraničí, k navázání kontaktů s cizinou, ke studiu. Můžete si splnit nějaké přání, když se nenecháte omezovat Saturnem či Černou Lunou. Mars začne na konci ledna úřadovat ve sféře financí, které vlastníte s další osobou nebo bankou. Do popředí vystoupí také téma sexuality.

BLÍŽENCI

Úplněk na začátku ledna uzavře určitou finanční záležitost, vnese vám jasno do oblasti peněz a majetku. Mohou se přihlásit resty - nedoplatky nebo nesplacené dluhy. Mars po vás žádá, abyste plnili své povinnosti. Pohybuje se totiž oblastí služby a vaše vlastní potřeby odsune do pozadí. Může dojít na konflikty s nadřízenými i podřízenými, potíže v práci. Mars vám tranzituje téma zdraví, tedy dbejte na prevenci a životní styl. Ohrožují vás zejména infekce, horečky a nehody. V tomto období můžete zvažovat novou spolupráci, budete muset dokončit, co jste slíbili vykonat. Novoluní vás nasměruje k tomu, jak získat peníze (hypotéka, půjčka, společný majetek). Saturn, Merkur a Černá Luna vám nesou omezení, musíte si dát do pořádku záležitosti spojené s majetkem. Mars začne koncem ledna ovlivňovat oblast vašich vztahů a smluv. Než ale cokoli podepíšete, vše pečlivě projděte a zkontrolujte.

RAK

Úplněk na začátku ledna ukončí veškeré vztahové záležitosti, uzavře téma pracovních a partnerských vztahů či dohod. Mars aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Čas přeje přijímacím řízením a pohovorům. Můžete se seznámit s důležitou osobou, možná se objeví nový společník. Můžete také více cestovat. Novoluní vás nasměruje k novým dohodám a smlouvám, a to jak v rámci práce, tak rodiny. Saturn, Merkur a Černá Luna vás nutí udělat si pořádek právě ve vztazích. Pozor ale na dohody v pracovní rovině. Vše si dobře pročtěte a nechte vysvětlit. Mars koncem měsíce začne ovlivňovat situace v oblasti služeb a zdravotní péče o druhé.

LEV

Úplněk na začátku ledna vás donutí přemýšlet a rekapitulovat. Budete prožívat psychické napětí, řešit nemoci. Chcete-li vše přestát bez újmy, měli byste si naordinovat klidovější režim. Mars zesiluje vaši touhu po vylepšování bytu, domu. Můžete řešit ženy v rodině (matka, babička, tchyně, švagrová), začnete cosi organizovat a zařizovat v souvislosti s domovem. Mohou se objevit spory o vlastnictví půdy, pozemků. Novoluní vám přinese možnost nové spolupráce, udělejte si pořádek mezi spolupracovníky. A měli byste si položit otázku, zda žijete zdravě. Planety vás tlačí ke zvýšené péči o tělo. Mars začne koncem měsíce úřadovat v oblastech - děti, partneři, tvorba. Nezadaní mohou potkat spřízněnou duši. Druhý lednový úplněk vrcholí ve vašem znamení. Uzavřete nějaké vztahové záležitosti, a to jak pracovní, tak partnerské. Silné vazby posílí a ty, které nejsou životaschopné, se ukončí.

PANNA

Úplněk na začátku ledna ukončí vaše působení v určité společnosti, skupině lidí. Vnese jasno mezi vaše kolegy a přátele. Přináší vám možnost naplnit cíle, které jste si předsevzali. Čeká vás zvýšené pracovní tempo. Pozor si dejte na konflikty se sousedy, příbuznými. Mars působí v oblasti komunikace, myšlení a cestování. Zvýšená aktivita se týká také úředních záležitostí.

Novoluní vám otevře cestu k výtvorům a partnerům. Toužíte-li po dítěti, chcete-li vytvořit velké dílo, máte možnost. Také lze uzavřít nové životní nebo pracovní partnerství. Mars se koncem měsíce přesune a začne působit v oblastech bydlení, rodina a domov. Budete řešit několik týdnů ženy ve své rodině, přemýšlet o stěhování, přesunu pracovního zázemí. Také bude aktivována oblast péče o tělo a zdraví.

VÁHY

Úplněk na začátku ledna ukončí nějakou životní situaci, vnese jasno do témat - práce, pracovní aktivita a kariéra. Otevře vám cestu k nakládání s penězi. Můžete cosi kupovat, prodávat, řešit půjčky nebo dluhy. Novoluní vám otevře cestu k novému domovu, pracovnímu zázemí. Možná se přestěhujete, změníte zaměstnání. Budete ale úporně pracovat i na tom, abyste měli harmonický domov, budete se chtít usadit, upevnit své postavení. Mars začne koncem měsíce působit v oblastech - vzdělávání, dopravní prostředky a úřední záležitosti. Budete více cestovat, komunikovat.

ŠTÍR

Úplněk na začátku ledna uzavře určitou úřední záležitost, vnese jasno záležitostí spojených se vzděláváním, zahraničím. Do úplňku byste si měli ujasnit svá přání a životní cíle. Čeká vás aktivní období, budete pracovat na tom, abyste se prosadili a dosáhli toho, po čem toužíte. Máte šanci ukázat, co ve vás je. Budete zřejmě více než jindy bojovat za svá práva. Energie vám nechybí, odvedete pořádný kus práce. Mars vás nenechá odpočívat, ale můžete díky němu překonat různé překážky. Nebuďte však příliš horliví a neplýtvejte energií. Novoluní vám otevře cestu k úředním záležitostem, k dopravnímu prostředku. Můžete se vzdělávat, podepisovat nové smlouvy, komunikovat. Musíte si dát do pořádku veškeré úřední dokumenty. Mars začne koncem měsíce úřadovat v oblasti financí a hodnot. Několik týdnů pak budete řešit peníze a majetek (půjčky nebo dluhy).

STŘELEC

Úplněk na začátku ledna uzavře cosi z oblasti sexuality a financí. Udělejte si jasno ve svých láskách a zkontrolujte si peníze, které vlastníte s další osobou nebo bankou. Do úplňku byste měli vyrovnat své pohledávky či naopak získat zpět své peníze. Novoluní vám otevírá cestu k výdělkům, zvýšení osobní prestiže. Dostanete také příležitost získat peníze. Můžete investovat, cosi výhodně prodat či nakoupit. Přesun Marsu na konci měsíce způsobí, že se pár týdnů nezastavíte. Čeká vás hektické období. Usilovně budete pracovat na tom, abyste dosáhli toho, co chcete, prosadili se. Máte šanci předvést, co umíte. Budete bojovnější, Mars vám dá hodně energie. Pozor ale na unáhlená rozhodnutí.

KOZOROŽEC

Úplněk na začátku ledna uzavře cosi v rámci vztahů a dohod. Pravděpodobně si uvědomíte, s kým chcete žít, pracovat a fungovat. Budete prožívat silně emotivní situace. Černá Luna společně s Venuší a Saturnem vás donutí řešit i to, co jste odsouvali. Venuše se pohybuje vaším znamením do 17. ledna. Po tuto dobu budete zářit, bude vás vidět a slyšet. Měli byste chodit do společnosti. Nyní je čas učinit správné rozhodnutí a udělat něco pro svou budoucnost. Vaše sny a přání se mohou naplnit do roka a do dne. Novoluní je ve vašem znamení, je pro vás velmi důležité. Šest planet pobývá ve vašem znamení, jejich spolupůsobení je silné. Učiníte zásadní rozhodnutí, nastolíte si novou životní cestu. Tato cesta bude ale bolestivá. Mars se pohybuje oblastí odstraňování a ukončí vše, co nemá pokračovat (práce, spolupráce). Mars může vytáhnout na povrch i cosi z vaší minulosti, může aktivovat nepřátele. To vám může přinést frustraci, pocit nesprávného ohodnocení, ústrků. Dejte si pozor na konfrontace s okolím, stáhněte se do ústraní.

VODNÁŘ

Úplněk na začátku měsíce uzavírá situace v rámci zdraví, péče o další osobu. Vnese jasno do vašich povinností a slibů, může ukončit nějakou spolupráci. Každá změna a reorganizace v pracovní či životní rovině vám ale bude ku prospěchu. Chystá se váš kariérní postup.

Novoluní otevírá cestu do vašeho nitra. Budete přemýšlet jak dál, rekapitulovat život. Uzavřete jednu životní kapitolu a učiníte zásadní rozhodnutí. Mohou se objevit problémy s úřady, jakési nepřátelství, závist a pomluvy. Ty vám nesou Černá Luna s Merkurem a Saturnem. Venuše putuje vaším znamením od 18. ledna do začátku února. Po tuto dobu budete zářit. Využijte její příznivý vliv, buďte nepřehlédnutelní. Mars začne koncem měsíce úřadovat ve Střelci. Aktivuje vaše cíle a přání, které se vám pak do roka a do dne splní. Teď ale musíte učinit správná rozhodnutí a první kroky.

RYBY

Úplněk na začátku ledna uzavře téma partnerství, vnese jasno do oblasti pracovních nebo životních partnerů, ukončí téma děti - potomci. Mars s Jupiterem přejí rozšiřování vědomostí a kontaktu se zahraničím. Novoluní vám otevírá cestu do společnosti, do které chcete patřit. Můžete navázat nové vazby, plnit si cíle, přání. Koncem měsíce začne Mars působit v oblasti práce a kariéry. Dojde na ocenění vaší práce a můžete postoupit v kariéře. Období přeje uzavírání obchodních dohod a smluv. Počítejte se změnami či reorganizací v  pracovních aktivitách. Mars může vyvolat konflikty s lidmi, kteří mají moc. Patří mezi ně rodiče, zaměstnavatelé - nadřízení. Berte ohledy na zájmy druhých, jen tak dosáhnete pokroku na cestě za úspěchy.

Intuitivní astroložka Daniela Hannah - www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2425847
DnesDnes336
VčeraVčera709
Tento týdenTento týden1045
Tento měsícTento měsíc21326

Partnerské weby

apartman banner