0149cisaruv 1Pohled na málo známý císařský hrad Castel del Monte, vypínající se nad jihoitalskou Apulií, působí opravdu jako z jiného světa. Však si ho také císař dal postavit hlavně z mystických důvodů. Jeho zvláštní osmiboká a osmivěžová stavba, která je na seznamu

památek UNESCO, působí opravdu nadpozemsky. Přitom se dodnes pořádně neví, proč ho tady nechal císař Fridrich II. postavit. Navíc prakticky bez obranných prvků, které v té době byly doslova životní nutností. Podle mystiků a záhadologů se tehdejší hlava křesťanstva inspirovala ve 13. století „módním“ geometrickým symbolismem, v němž osmiúhelník představoval spojení kruhu a čtverce. Zastánci mysticismu už 800 let věří, že kruh je zobrazením božské dokonalosti a nekonečnosti, zatímco čtverec pak znázorňuje lidskou nedokonalost - a konečnost.

Pokrokový a čistotný panovník

Castel del Monte má celkem osm osmibokých věží a všechny místnosti v hradu jsou ukryté v prostorech mezi nimi. A jsou průchozí. Císař je nechal vyzdobit krásnými barevnými sloupy z korálového mramoru a ve své ložnici a jednací síni i mohutnými krby. Na mnoha místech se tu také zachovala výzdoba nebo kopie iluminátorů, dokládající císařovu velkou zálibu v sokolnictví. V několika věžích se nacházely toalety, a to dokonce včetně vůbec prvních sprchovacích záchodů v Evropě. Ty dal Fridrich II., velký obdivovatel tehdy vyspělé arabské kultury a muž, jenž chtěl obnovit římské impérium, vybudovat po svých osobních zkušenostech z muslimského světa. Tedy poté, co v roce 1229 zorganizoval křížovou výpravu do Svaté země, během níž získal nekrvavou cestou zpátky Jeruzalém. Právě za své kontakty a obdiv vůči tradičnímu nepříteli křesťanů byl císař po většinu svého života papeži z Říma proklínán a pravidelně exkomunikován. Podle anglického mnicha, kronikáře a kartografa Matěje Pařížského mu papež vytýkal, že je nakloněn: „…více učení Mohamedově než Ježíše Krista…“ Snad proto, že ve svém manifestu Illos felices kladl Fridrich II. důraz na to „…aby se preláti a kněží vrátili k onomu stavu chudoby, v němž byli v době první církve“. Měl tedy stejné ideály, za jaké skončil na hranici i Mistr Jan Hus.

Právo pro všechny a svoboda vyznání

I bez toho byl ovšem císař na svou dobu velmi zajímavou personou. Jeho záliba ve východním způsobu života a orientálním luxusu se projevovala i vlastnictvím harému, zvěřince plného exotických zvířat a osobní gardou složenou z muslimských Saracénů. Konečně - a to mu bylo také z Říma vytýkáno - povolil nedaleko Castel del Monte v Luceře založení první oficiální muslimské komuny na křesťanském území. Ve svém Sicilském království také zavedl zákony, které zaručovaly muslimům svobodu vyznání. Zakázal krevní mstu a soukromé války, chtěl, aby byly všechny spory a zločiny řešeny pouze před soudem. Usiloval o to, aby právo platilo pro všechny stejně - tedy jak pro chudé, tak i bohaté.

Žil Fridrich po smrti v sopce?

Je zajímavé, že ještě dlouho po císařově smrti se lidé domnívali, že Fridrich II. stále žije. Objevili se dokonce nejméně čtyři samozvanci, kteří se za něj prohlašovali. Nejznámější z nich byl Tile Kolup, který si vydržoval vlastní dvůr a vydával falešné císařské listiny, za což byl v roce 1285 popraven ve Wetzleru jako zrádce. Vznikla dokonce legenda o Fridrichově novém bytí v nitru sopky Etna nebo v hoře Kulpenberg, nejvyšším bodě hřebene Kyffhäuser, na hranici Durynska a Sasko-Anhaltska. Právě tady vznikl už v roce 972 hrad (falc), poblíž kterého byl o 100 let později postaven císařský strážní hrad Kyffjausen, na němž později sídlil i císař Barbarossa. Podle místní legendy spí tento vladař se svým vojskem v nitru kopce, aby mohl vyjet vlasti na pomoc v případě ohrožení. Je to taková obdoba českých Blanických rytířů (nebo starých keltských bájí). V roce 1896 byl na jeho zříceninách vybudován 81 metrů vysoký památník se sochami Fridricha I. Barbarossy a Viléma I. Pruského. Zvláštní atmosféru „Hradu na hoře“, jak lze také přeložit jeho jméno, i jeho skvělé akustiky, využila také celá řada umělců.

Petr Blahuš

Foto: Petr Blahuš a Pixabay

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2459183
DnesDnes358
VčeraVčera622
Tento týdenTento týden2309
Tento měsícTento měsíc10129

Partnerské weby

apartman banner