Herečka Eva Holubová se narodila ve znamení Ryb (7. března 1959). V roce 2000 byla oceněna Českým lvem za herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Ene bene. Rozbor data jejího narození provedla intuitivní astroložka a numeroložka Daniela Hannah.
Její životní číslo: Je složené z 34/7. Důležitou úlohu má tedy psychika ve vztahu ke zdraví, existuje nebezpečí zhroucení, nehod. Zdravá strava a intuitivní vnímání potřeb pomůže zlepšit zdravotní stav. Je-li zablokována v oblasti vyjadřování, dostavují se bolesti hlavy, migrény, případně bolesti v oblasti krku. Zdravotní problémy s dolními končetinami přicházejí, když pomyslně stojí na místě, nemůže se vyvíjet.
Životní úkol podle životního čísla: Svým ideálům by měla dát praktickou podobu, má vytvářet myšlenky, které lze zhodnotit. Do oblasti, v níž se pohybuje, má vnášet stabilitu, systém a řád. Měla by pracovat na tom, aby budila důvěru, naučila se napojit na své vnitřní zdroje a vybudovat si stabilitu nejen pro sebe, ale také pro své okolí, a to prostřednictvím komunikace nebo předávání informací. K dosažení úspěchu si musí vybudovat dostatek sebedůvěry. Energie ji táhnou k ezoterice a umění, avšak bezpečněji je pro ni tam, kde vládne rozum. Potřebuje jistotu rodinného zázemí, důležité je pro ni obklopit se spolehlivými lidmi. Po pracovní stránce lze očekávat zajímavé osudové zvraty. Měla by důvěřovat sama sobě a přitom být otevřena okolí. Na své životní cestě má pochopit, jak pracovat s penězi, naučit se vynikat a přitom zůstat pokorná, pochopit moudro, které nabízí sám život, zdolávat životní výkyvy.
Z hlediska karmy: Odkloní-li se od karmického poslání, bude odsouvat problémy, nechá je narůstat, prohlubovat se. Nezvládnutí karmických úkolů se projeví depresemi, sklonem k různým formám závislosti. Může ale také převzít roli obětního beránka, trpět pocity křivdy, výkyvy nálad, což aktivuje vztek vůči okolí a vede ke snaze druhé ponižovat. Je to však jen volání o pomoc, ukazuje to na bezradnost a nespokojenost se životem. Karmu si plní pomocí druhým, tím, že rozdává lásku i svou duši.
Postavení Luny: Sděluje karmické poslání po matce a její rodové linii. Zde se projeví touha po svobodě a vytváření čehosi nového. Rodové kořeny jsou pod rouškou tajemství, možná se vyskytly nemanželské děti. Rod zažil vysídlení. Z toho plynou špatné pocity z upjatých vztahů. V minulých životech se odehrála situace, kdy se žena musela vzdát dítěte, životy jiných byly v jejích rukách. Proto nyní cítí zodpovědnost za druhé a může mít touhu dosáhnout toho, co se vymyká běžnému způsobu života.
Z čeho vzešla a kam směřuje: Cesta duše vede z tvrdohlavého Berana do diplomatické Váhy. Nezpracované energie Berana: samostatnost, tvrdohlavost, zvýšené ego, agrese, egoismus. Energie Vah: pro lidi, vyváženost, spravedlnost, dohoda. V minulém životě prožívala lekce a procházela situacemi, kdy vznikaly konflikty na téma válka a boje. Duše přitahovala agresivitu, rozdmýchávala boje. Byla sebestředná, zaměřena na sebe a své potřeby, chtěla stát v čele všeho dění. Veškeré výhody brala pouze jednostranně. V tomto životě je nutné, aby pracovala na sebeprosazení. Duše má díky vzpomínkám pocity komplikace při prosazování svých myšlenek nebo aktivit. Měla by bojovat za lidi. Přišla na tento svět s výčitkami svědomí, že vše, co dělala, dělala pouze pro sebe, na úkor druhých. Má se naučit soucitu s druhými a ohlížet se na jejich potřeby. Vesmír hledá vyrovnání, dojde na konfrontace s osobami z minulých životů, kterým cosi dluží. Je nutné, aby dokázala odejít z boje, dostala se ke smíření a klidné dohodě. Přináší z minulých životů nezvládnuté energie v podobě sobectví a egocentrismu. V tomto životě se má naučit spolupráci, snažit se být součástí celku.
Černá Luna poukazuje na karmické zatížení z minulých životů: Herečka bude v průběhu života konfrontována s tématikou vlastnění majetku a vztahu ke všem hodnotám. Také může nabýt dojmu, že partner je její vlastnictví, což se může negativně odrazit ve vztazích.
Saturn z karmického hlediska ukazuje, že si musí hlídat úroveň lidí, s nimiž se stýká. V minulých životech využívala přátele, spolupracovníky špatným způsobem. Řadila se do nevhodných skupin osob, ale také bránila ostatním, aby se mohli s někým stýkat. Má se naučit rozlišovat přátele, dávat přednost kvalitě před kvantitou.
Eva Holubová a současnost z pohledu astrologie
Planety v roce 2015 budou ovlivňovat zejména sféru jejího zdraví. Je na ní, jak se k této informaci postaví. První polovina roku bude ve znamení práce, nových aktivit a kariérního postupu. Může dojít na změny spolupracovníků, partnerů a lidí, kteří souvisejí s pracovní sférou. Zimní měsíce přinesou rekapitulaci, zpomalení, touhy po změně, posunu vpřed. Rok 2015 otevře i téma lásky a může se objevit i někdo důležitý z minulosti. Do konce léta by měla ukončit a uzavřít minulost, to, co ji brzdí v rozmachu. Čeká na ni uzavírání dohod a smluv. Měla by si pohlídat vše spojené s majetkem a penězi, přemýšlet, zda jsou smlouvy výhodné. Hledání se v pracovních aktivitách bude pokračovat i v dalších letech. Letos potřebuje najít spolehlivé lidi, spolupracovníky a partnery, zapracovat na svém zdraví - starat se o tělo i ducha. Rok 2015 je zajímavým obdobím, dlouhodobé téma se skrývá pod kartou „IX. Poustevník“. Devítka znázorňuje moudrost, dokonalost, samotu, soucit, trpělivost. Je číslem intuice a předtuchy, rozšiřuje vědění. Boří hranice, pomáhá napojení na Vesmír. Devítka je o rekapitulaci života. Jde o období, kdy se člověk má zastavit a přemýšlet. Duše dozrává. Platí pravidlo - „jak jste zaseli, tak sklidíte“. Pokud člověka tíží nepříjemnosti s určitými lidmi, nebo má potíže ve vztazích, nastal čas dát jim sbohem a začít plánovat budoucnost. Tato tarotová karta předznamenává dosažení zralosti a pochopení základních principů života v cyklu smrti a znovuzrození. Paní Holubovou čekají rozloučení i nové začátky. Po období řešení rodinných záležitostí přichází zakončení životní etapy, není dobré začínat nové věci, hledat milostné vztahy. Vhodná je příprava na příští rok, s ním lze odstartovat nové začátky. Letos je třeba propustit ty, kteří byli součástí minulého života a pomáhali s karmickým zadáním. Jejich cesta již vede jinam. Dojde i na řešení téma zdraví, případně se objeví nutnost o kohosi pečovat. Může se otevřít i nějaké soudní či úřední jednání. Paní Eva by měla být laskavá ke svému okolí, věnovat pozornost i charitě a potřebným. Pod vlivem devítiletého vibračního cyklu se člověk učí pracovat se svou vlastní moudrostí. Karmickým zadáním je žít v hojnosti, něco dokázat, dobře vydělávat a pomáhat druhým. Může pomáhat i tím, že bude ostatní učit, v nějaké životní oblasti je povede. Je jedno, zda půjde o velkou skupinu lidí či jediného člověka. Navíc je nutné naučit se pracovat s pocitem, že víra existuje a každý člověk má právo mít svou víru.
Co lze očekávat podle postavení a vlivu planet
Do 8/2015: V této době bude veškerá energie vynakládána na vztahy. Budou se řešit vztahové záležitosti na všech úrovních - pracovní, partnerské i rodinné - na povrch vypluje vše nevyřešené. Je nutné dořešit dohody a smlouvy.
Od 9/2015 do 6/2016: V této době bude energie vynakládána na peníze a majetek sdílený s další osobou či institucí. Na povrch vyplují nevyřešená témata v souvislosti s financemi. Je nutné dořešit dohody a smlouvy týkající se majetku.
Do jara 2017: Po tuto dobu působí planety tak, aby byl utvořen pořádek v tématech souvisejících s prací. V tomto období by herečka ráda viděla uznání své práce, potvrzení svého postavení ve společnosti. Bude si dělat pořádek kolem kariéry. Může zjistit, co si svět o ní myslí a jaké hodnoty reprezentuje. Naučí se přizpůsobovat činnosti ostatních, přidávat do společného úsilí něco svého a naopak - pro sebe z toho něco nového získávat. Pochopí hodnotu svých činů ve veřejné nebo profesní sféře. Při prověrce pozice, které dosáhla, musí ukázat, do jaké míry je schopna převzít odpovědnost za osobní nebo profesionální vliv a autoritu. Individuální postavení bude určováno postojem k práci - jak společenské, tak duchovní - a způsobem, jak ji vykonává. Teď předává společnosti vše, čeho dosáhla na základě vloh daných předky a kořeny, které jí rodiče odkázali. V záležitostech prestiže, autority a profese zažije během této doby buď svůj největší triumf, nebo největší porážku. Ve středu zájmu bude postavení v profesionální sféře. Planety avizují dobu sklizně. Bude sbírat plody své práce a činnosti, projektů a vztahů započatých v minulosti. Povaha sklizně bude záviset na tom, kolik toho vytěžila z nabízených příležitostí, a na celkovém poctivém úsilí, které při dosahování svých ambicí vynaložila. Mohou se objevit určitá omezení, ať jde o čas, autoritu či příjmy, jestliže byl směr vývoje negativní. Ať se děje cokoli, nejdůležitější bude postoj k událostem a ochota přizpůsobit se okolnostem. 
První polovina roku 2015: Lze očekávat rozmach, štěstí a zisk ve službách, ve spolupráci s firmou - partnerem. Přichází doba hladšího průběhu událostí v zaměstnání, zlepšení vztahů s lidmi kolem. Při dlouhodobých zdravotních potížích dojde k celkovému zlepšení.
Druhá polovina roku 2015 a 1 polovina roku 2016: V tomto období bude paní Holubová zřejmě pociťovat silný vliv na vztahy s ostatními. Něco zásadního, pozitivního se bude dít ve vztazích, a to jak s partnerem, společníkem či spolupracovníky. Někdo velmi důležitý vstoupí do jejího života a položí základy stability.
Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2672962
DnesDnes662
VčeraVčera950
Tento týdenTento týden1612
Tento měsícTento měsíc17854

Partnerské weby

apartman banner