FOTO: www.budejckadrbna.czZdeněk Pohlreich (narozen 10. dubna 1957) - český šéfkuchař, gastronom a moderátor pořadů.
Životní číslo 27/9: Co se zdraví týče, v ohrožení jsou vzhledem k číselným energiím srdce, horní část zad, hrudník, horní končetiny, dolní část plic, kůže, krev, krevní oběh - tedy za předpokladu, že si bude odpírat lásku, nebo se nenaučí milovat sám sebe. Potíže zdravotního rázu se projeví, zhorší, bude-li zraněn ve svých citech. Trpí-li osamělostí, může se uchylovat k hazardu, alkoholu a dalším neřestem. Má se naučit přijetí a odpuštění, rozdávat lásku, soucítit, veselost brát jako přirozenost mysli. Měl by se dotýkat, dělit a věnovat více času partnerovi, rodině, přátelům i sportovním aktivitám. Nejsou pro něj vhodné závislé činnosti, mezi něž patří přejídání se, káva, alkohol, cigarety. Léčivými barvami jsou pro něj růžová a zelená.
Z pohledu karmických úkolů (od věku 54 let): Tomuto životnímu úseku se říká „velká karma“. Člověk se učí pracovat s úspěchem, investovat, věřit svým schopnostem a zkušenostem. Jde o období hojnosti a materiálního úspěchu. Měl by říci světu o svých plánech, ukázat, čeho chce v životě dosáhnout. Má možnost vybudovat velké věci, dostane sílu k dokončení plánů. Toto období má dar vnést člověku do života rovnováhu. Pohnutky a způsob, jakým dosáhne úspěchu a dokáže se vyrovnat s blahobytem - popularitou, jsou nejdůležitějšími aspekty úspěchu. Rozhodují o tom, zda si to, čeho dosáhne, udrží, nebo se dostane do potíží a znovu vše ztratí.
Postavení karmických planet v nativním horoskopu
Černá Luna
- v minulém životě tato duše prožila nepříjemný pád v souvislosti s kariérou. V tomto životě se bude potýkat se situacemi, jež brání plnému kariernímu rozvoji. Nesmí si úspěch nechat vzít, nesmí se nechat nikým a ničím odradit. Ukazuje se tu výjimečný osud, ale postavení Černé Luny nepřeje politické dráze. Jedinci s tímto aspektem se obtížně zapojují do „normálního” pracovního světa. Nezajímavá, monotónní práce je pro ně duševní záhubou. V tomto případě se jedná o osobu, která rozdává, ale nedostává zpět. Má jakoby „zamrzlé srdce“. V minulém životě přišla o střechu nad hlavou, byla vyrvána z kořenů domova, nyní těžko buduje svou základnu. Ráda se obklopuje zvířaty - např. koňmi (ztělesnění svobody a volnosti). Luna - sděluje, že je třeba učit se odpoutat od problémů, řešit je s citem, žít šťastný a bohatý život. Tato osoba by měla pracovat na bohatství svého zázemí. Nemá-li potomka, může svou plodnost využít v jiné oblasti (pracovní, umělecké). Pan Zdeněk potřebuje ve vztazích ukotvit pocity spokojenosti, do života si přitáhnout výjimečné lidi, kteří rozvinou jeho osobnost. Jeho úkolem je zbohatnout nejen majetkem, ale i rozhledem a vzděláním. Jeho předkem byl někdo, komu byly přiznány pocty, možná šlechtic. Někdo z předků se asi musel vzdát dítěte nebo ho tajit. V tomto životě je důležité, aby své děti nezapíral. Má vrátit lesk, svobodu a bohatství svému rodu.
Saturn z hlediska karmy (je v sedmém domě) - naznačuje, jaký druh partnerství či spolupráce bude uzavírat. Měl by si vše hlídat, mít to písemně podloženo. Zkoušky - v tomto i minulých životech - probíhaly právě v oblasti partnerských a pracovních vztahů. Tato duše byla podvedena, zklamána, nebo někoho sama zklamala - podvedla. Situace se obracely. Nyní dochází na konfrontace ve vztazích a v rámci dodržování pravidel. Duše se bude snažit o klasické partnerství, jež může být založeno na rozumové úvaze. Nelze vyloučit vážnější vztah v pozdějším věku. Potřebuje k partnerovi vzhlížet, pro něco si ho vážit, ač může být jeho protějšek nepraktický. Nemusí se seznamovat snadno, nemusí mít dostatek příležitosti. Jeho protějšek bývá zralý, solidní, spolehlivý. Krize ve vztahu nastává, pokud povinnosti a závazky převažují nad společnou radostí ze života. Stejně jako do vztahu pomalu vstupuje, také jej pomalu opouští, po zralé úvaze. Cítí silnou odpovědnost vůči partnerovi. V minulém životě tato osoba nezvládla témata vyššího duchovního pochopení, náboženství, intuice a ezoteriky, okultismu, cestování, osoby spřízněné sňatkem, vzdělávání a rozšiřování vědomostí. V minulých životech došlo na vnucování víry a náboženství této duši, ale i ona mohla vyvracet lidem jejich vlastní víru. Došlo na situace omezující vzdělávání. Pokud se nyní člověk dostane do nevyhovující situace související s vírou a náboženstvím, měl by je opustit. Co se týče vzdělání - v první fázi života mu může být odepřeno, ale pozdější době života naopak může učit druhé, rozšiřovat jejich vědomosti. Tato osoba zažila v minulých životech omezení spojené s cestováním. I v tomto životě se objeví situace, které jí znemožní či znepříjemní cesty - např. fobie z letadla či hadů, pavouků. Do zahraničí se může dostat v souvislosti s prací. Pak se ale musí chovat podle pravidel dané země, mít v pořádku doklady a vše kolem, aby se neprojevil Saturn jako planeta omezení a zkoušek. Je nutné asertivní a diplomatické chování. Postavení karmických uzlů - ukazuje, že si přináší z minulých životů nezvládnuté energie v podobě neúspěchu, izolace, pronásledování. Může proto preferovat samotu, ale může se samoty i bát. Duše si prošla zradou i potrestáním. Vzhledem ke karmě by měl pan Zdeněk budovat svou image na spolehlivosti, vyhnat od sebe podvodníky, emoce držet pod kontrolou. Není pro něj vhodná práce strážce pořádku či zákona, neboť by se setkal s úplatky a světem zločinu. Musí si dát pozor na workoholismus, sklon k sebelítosti. Ideální by bylo, kdyby se věnoval např. psychologii, pracoval ve spojitosti se zdravím. Slunce v pěkném úhlu na Venuši (planetu lásky a hodnot) - hovoří o tom, že má city silné a miluje život. Má rád zábavu, je družný, rozumí si s dětmi. Tento aspekt podporuje zálibu v umění, zvyšuje popularitu a upevňuje zdravotní stav i společenské postavení. Díky tomu si tento muž libuje v upraveném prostředí, chaos se negativně projevuje na jeho psychice. Zapracovat musí na tendenci k požitkářství. Venuše v trigonu na Saturn - naznačuje kladný vztah ke starším partnerům a starším či váženým lidem. Ukazuje na věrnost, vytrvalost v lásce, oddanost, zodpovědnost, šťastné manželství, stálý příjem a šťastné stáří. Luna v pěkném aspektu na Venuši - značí lásku k požitkům, k umění, oblíbenost, optimismus, veselost, značnou erotickou představivost, vybrané chování a vystupování, touhu po dojmech, estetické cítění, jistý šarm. Uran v nepříjemném úhlu na Neptun - poukazuje na nutnost naučit se ovládat, nenechat se vyvést z míry. Pan Zdeněk by měl pracovat na duševní rovnováze. Své plány a ideály by měl stavět tak, aby byly dosažitelné. Měl by být opatrný v situacích, jež souvisejí s vodou, tekutinami, a to v jakémkoli slova smyslu. Rovněž by si měl hlídat finance, respektive informace s nimi související, neboť mohou být klamné, zkreslené. Může se u něj objevit sklon k roztržitosti, zapomnětlivosti, poruchám spánku. Při tomto aspektu se velmi doporučuje zabývat se relaxačními technikami, meditacemi. Vhodná je jóga.
Postavení Slunce ukazuje, že se nemusí dočkat plného uznání schopností, může zakusit pocit odcizení i ve středu společnosti. Venuše říká, že ve svém životě má jen málo opravdových přátel, musí se naučit zacházet bezpečně s vlastními city. Postavení Venuše nevylučuje v určité životní oblasti vztah s problémovým partnerem, společníkem, který způsobí nepříjemnosti. Signalizuje, že v rámci vztahů dojde na žárlivost a rozvod, případně složitější rozchod. Měl by si dávat pozor na milostná dobrodružství, tajné vztahy. Opatrnost lze doporučit i v souvislosti s ledvinami a potížemi mužského charakteru. V pozdějším věku se projeví touha po klidu a životě v ústraní. Práce pro něj bude hrou, bude bavit i okolí, má originální nápady. Mars ukazuje, že se neleká výzev, je ctižádostivý, aktivní, překypuje energií a může mít určitou formu agresivního projevu. Dosáhne lepších výsledků, pokud se naučí nejdříve přemýšlet a až potom jednat. Pokud zaměří svou energii správným směrem, dokáže víc než ostatní. Pozor si musí dát na úrazy a nehody. Chce vítězit, nemusí mít pochopení pro pomalejší jedince, ale pozor na sobectví, zahleděnost do sebe. Jupiter naznačuje dobrý vztah k mladým lidem. Děti pana Zdeňka mohou být nějakým způsobem výjimečné. V určité fázi života se může pohybovat ve společnosti, jež má co dělat se vzděláváním, zábavou, zábavnými podniky. Investovat musí s rozvahou, aby se vyhnul ztrátám. Měl by se vyvarovat hazardu a krotit hrdost, která mu brání měnit názory a návyky. Zpětný chod Jupiteru značí dvě možné chyby, jichž se dopouštěl v minulých životech. Zřejmě se příliš nestaral o výchovu svých dětí (což bývalo typické pro šlechtické rody) a byl promiskuitní.
Co lze obecně očekávat podle postavení a vlivu planet?
První polovina 2015: Pozitivní vlivy směřují do výtvorů a plodů, a to včetně dětí a nových projektů. Přichází období rozmachu a štěstí v partnerských vztazích. Do života vstoupí láska, v této době se rodí děti, případně pan Zdeněk vytvoří - vyplodí něco, co bude brát jako své dítě. Nelze vyloučit sňatek, navázání nové spolupráce, změnu zaměstnání, ocenění - pracovní úspěch.
Druhá polovina 2015 a první polovina 2016: Lze očekávat rozmach, štěstí a zisk ve službách, ve spolupráci s firmou či partnerem. Přichází doba hladšího průběhu událostí, zlepšení vztahů s lidmi kolem. V případě nějakých dlouhodobých zdravotních potíží dojde k celkovému zlepšení.
Do 8/2015: Hlavním tématem je zdraví, životní styl. Nebude-li řešit zdraví své, bude řešit zdraví svých blízkých. Musí vyřešit situace týkající se zdraví, aby mohl přijít posun v dalším období. Planety nejprve připravily v tomto tématu úklid, aby mohl přijít rozmach.
Od 9/2015 do 6/2016: Energie bude vynakládána na vztahové záležitosti, ty se budou probírat na všech úrovních - pracovní, partnerské i rodinné. Na povrch vypluje vše nevyřešené. Je nutné dokončit dohody a smlouvy. Beze změn nelze počítat se zlepšením.
Do 12/2017: Je třeba nastolit pořádek v souvislosti se soudními spory, úředními jednáními, vzděláváním, zahraničím. Dojde na konfrontace s tématy duchovno, ezoterika, víra. Je důležité, aby měl v těchto oblastech jasno. Planetární vlivy přinesou situace, na kterých se to ukáže. Může se objevit nová životní cesta.
Daniela Hannah, tel. 736 20 15 87, www.astrokarty.cz

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2785512
DnesDnes930
VčeraVčera826
Tento týdenTento týden3630
Tento měsícTento měsíc15623

Partnerské weby

apartman banner

Zdraviapuvab