Na náměstí Republiky v Praze stojí kostel sv. Josefa. Býval součástí kapucínského kláštera, který založil v roce 1630 Gerhard z Questenberku. Kostel ve stylu pozdní renesance postavil vedle kláštera v letech 1636 - 1653 stavitel Melichar Mayer. Na čelní stěně je freska sv. Josefa, Pěstouna Páně. Pod ní, nad vchodem do kostela, je umístěn erbovní štít Gerharda z Questenberku. Jinak se jedná o jednoduchou obdélníkovou stavba s dvorkem, v němž jsou pod klenutými stříškami barokní pískovcové sochy - sv. Judy Tadeáše a dvou andělů. A právě socha svatého Judy Tadeáše prý koná zázraky! Každý den k němu směřují věřící i nevěřící s prosbami, poděkováním, svíčkami a květinami. Kostelu se také někdy lidově říká U Tadeáška. Na kostelní zdi najdete množství kovových i keramických destiček, na nichž prosebníci vyjadřují svou vděčnost za to, co pro ně udělal. A věřte, že některé pocházejí z doby jen před několika málo lety.
Kdo byl svatý Juda Tadeáš?
Šlo o jednoho z dvanácti apoštolů. Juda znamená Jakubův a přízvisko Tadeáš je nejistého původu. Bývá považováno za odvozeninu aramejského tadda - hruď, což se překládá jako velkodušný, nebo za zkratku řeckého jména Thedor, Theodotus. Podle tradice byl Juda Tadeáš synem Alfea (Kleofáše) a jeho manželky Marie (Marie Kleofášova byla příbuznou Panny Marie). Jeho bratrem byl apoštol Jakub Mladší. Podle starobylého podání působil Juda Tadeáš společně s apoštolem Šimonem Horlivcem 13 let v Arménii a Persii, kde nakonec oba zemřeli mučednickou smrtí. Svatý Juda byl usmrcen kyjem či sekerou, proto v tradičních zobrazeních mívá v ruce kyj nebo sekeru (halapartnu). Také je mu kladena do rukou deska s obrazem hlavy Krista, kterou podle legendy přinesl králi z Edessy. Někdy je v dlouhém rouchu a drží knihu nebo svitek. V 19. století prý byly na jeho přímluvu zvláštním způsobem vyslyšeny prosby, od té doby v něm mnoho věřících začalo vidět zvláštního ochránce, stal se patronem lidí v nouzi a zoufalých situacích. Ostatky Judy Tadeáše jsou uchovávány ve svatopetrském dómě v Římě. Po tisíciletí nenesl žádný kostel Judovo jméno. Teprve od 19. století začalo mnoho věřících vidět v apoštolovi zvláštního ochránce a přímluvce. Svátek sv. Judy Tadeáše je ve východní církvi slaven 19. června a na západě (spolu se sv. Šimonem Horlivcem) 28. října.
Místo se zvláštní energií
Lidé, kteří k soše svatého Judy Tadeáše chodí se svými smutky a trápením, říkají, že prostor u ní má velice zvláštní energii. O tom, proč tomu tak je a jak je možné, že se zde vyřčená přání plní, jsme si povídali s proutkařem a bylinářem Jiřím Tomáškem z Příbramska, s nímž jsme místo navštívili a prošli s virgulí. Když z rušného náměstí vstoupíte do malého dvora, ocitnete se jako mávnutím kouzelného proutku v jiném světě. Hluk z ulice je utlumen, dýchne na vás zvláštní klid. Bylo zajímavé sledovat během času, který jsme u sv. Judy Tadeáše strávili, přicházející a odcházející lidičky. Jakoby se u sochy snažili zůstat co nejdéle. Modlili se, dotýkali se sochy, zapalovali u ní svíčky, prohlíželi květiny. Pan Tomášek je přesvědčen, že je tomu tak proto, že je jim zde dobře a nechce se jim pryč.
Pane Jiří, co je tady jinak?
„Na tomto místě je zvláštní geomagnetická anomálie, která se nazývá „tlukot srdce Země“, odborně Schumannova rezonance. Takové místo lze doporučit k léčení, meditacím, tvůrčí práci, pobyt na něm je vhodný také v případech, kdy je nutná zvýšená mozková aktivita. To, že se zde plní přání, je mimo jiné dáno tím, že se tu dobře medituje. V tomto prostoru se úžasným způsobem dostáváme do kontaktu s mocnou silou, s tím, co nazýváme Bohem. Klekátko (lavice s pokladničkami) je zde vzhledem k podmínkám postavené naprosto fantasticky. Člověk se naprosto uvolní, dobře se mu tu medituje, modlí i přemýšlí. Modlitba zde pronesená má svou energii, která se násobí. Napomáhá tomu Schumannova rezonance, umocňuje pocit boží přítomností. Na tomto místě je připraveno vše proto, aby se mohly dít zázraky. Záleží tedy jen na nás - jak řekl Ježíš: „Podle tvé víry se ti staň“ - zda to bude působit. O tomto svatém apoštolovi je známo, že ho ježíš pověřil, aby byl všem lidem ku pomoci. A jak je vidět, své poslání plní stále, tak nějak splynul s věčností.“
Najdeme i jinde místa s podobnou energií?
„Je jich celá řada. Například u nás na Příbramsku na Makové hoře se nachází kříž, velmi starý, pochází z období kolem roku 1860. Říkáme mu Kříž splněných přání. V podstatě jsou tam podobné podmínky jako zde, které člověka skvěle připraví, naladí… Když si někdo u toho kamenného kříže sedne, obejme jeho nosný kvádr, nebo si ho pohladí, uvolní se a vnímá všemi smysly vše hezké kolem sebe, také se mu pak plní jeho přání.“
Chceme-li, aby sv. Juda Tadeáš vyplnil nějaké naše přání, jak máme postupovat?
„Nejprve se musíte uvolnit, zklidnit své myšlenky. Budete vnímat ruch dopravy, barvu oblohy, pocítíte i určitou posvátnost promodleného místa. Pak najednou na pozadí všech úžasných vjemů pocítíte něco, co nelze podchytit, označit. Ale víte, že to tam je. Když se vám to podaří, je to vaše setkání s Bohem. Pokud se takto naladíte, pak můžete poprosit a zároveň poděkovat - to je v tomto směru důležité, i v Bibli se píše - proste a děkujte. Děkujte za vše hezké, co vám život přinesl, za vše hezké, co vidíte kolem sebe. I poděkování je třeba k tomu, aby přání bylo vyslyšeno a splněno. Při modlitbě či vyslovení přání je důležitá formulace. Musíte dokázat vyjádřit, co chcete. Ale pro samotný zázrak je důležité i to, co při tom cítíte a co si představujete. Když prosíte o uzdravení za sebe či někoho blízkého, pak si ho představujte, jak je zdravý, věřte tomu, že se uzdravuje. V ten okamžik se přání začíná tady a teď plnit. Jako byste něco nastartovali. Nezapomeňte vyjádřit úctu a lásku tomu svatému, láska je boží síla, bez té to nejde. Pak vytvořte svou představu a počkejte si na ten úžasný pocit. Máte-li při modlitbě, vyslovení přání pocit jistoty a radosti, buďte si jisti, že budete vyslyšeni.“
Děkujeme za spolupráci (zem)
Kontakt: Jiří Tomášek - 603 730 347

Planety radí i varují

SPIRIT seznamka

SPIRIT seznamkaA

E-shop

Sleva na předplatné

Předplatné Týdeníku SPIRIT

 

Již čtete 30 let

Fotografie 0016

2767827
DnesDnes141
VčeraVčera975
Tento týdenTento týden1116
Tento měsícTento měsíc15510

Partnerské weby

apartman banner

Zdraviapuvab