Je schopen intuitivního vidění a vnímání každý z nás?

Mark Komissarov pochází z Ruska, narodil se v roce 1949 v Moskvě. Od roku 1989 žije v New Yorku a spolupracuje s vědeckými ústavy v rámci výzkumu fenomenálních možností lidského mozku. Je autorem metody „Centrum Informačního vnímání“, kterou posléze přejmenoval

na „Přímé vnímání informací z okolí“. Věnuje se zrakově postiženým a nevidomým dětem i dospělým, které touto metodou učí přijímat vizuální informace z vnějšího okolí jiným způsobem.

Mark Komissarov je přesvědčený, že jsme schopní vnímat jakékoliv informace z okolí bez použití pěti základních smyslů. K tomuto „jasnovidectví“ přitom stačí zaktivovat nevyužívanou část kapacity našeho mozku. Zvýší se tím mimo jiné i naše sebejistota, uplatníme svůj potenciál, dokážeme správně posoudit a vyhodnotit děje, jimiž procházíme, tedy se správně rozhodnout v důležitých nebo náročných životních situacích. Kurzy, které tohle všechno zájemcům umožní, pořádá Mark Komissarov i v České republice, neboť také zde má své vyškolené a certifikované lektory. K těm patří i Bára Vojnarová, která kurzy zprostředkovává.

Báro, jak jste se k pořádání kurzů dostala?

Náhody neexistují a já žiji intuicí a věřím na zázraky. Začínal se mi zhoršovat zrak a mhouřila jsem oči. Plno lidí mi říkalo: „Ty na to nevidíš, vezmi si brýle.“ Ale já se tomu bránila, odpovídala jsem, že brýle nikdy nosit nebudu a věřím, že najdu metodu, která mi zrak zlepší. A tak se i stalo. Jednoho dne mi zavolala Gabriela Filippi, zda opět neuspořádáme Léčivé divadlo, v němž může vystoupit zajímavý host, který přiletěl z Ameriky. A nebyl to nikdy jiný, než právě vědec Mark Komissarov, od kterého jsme se dozvěděli o jeho kurzech intuitivního vidění a vědění.

Prošla jste tímto kurzem? Zlepšilo se vaše vidění?

Ano, velice mi to pomohlo. Teď přečtu i to, co je psáno písmenky jak blechy, jak se říká. (smích)

Bonus je, že vidím i se zakrytýma očima. Když to zažijete a vyzkoušíte, pocítíte obrovskou vlnu energie. Mně osobně celý týden na kurzu tekly slzy štěstí z toho, co vše je možné.

Vnímala jste u někoho během kurzu třeba otevření skrytých schopností, které s mohou zdát nadpřirozené?

Ono to celé vypadá nadpřirozeně. Ať to zkoumáte mozkem zprava či zleva, hlavou to těžko poberete. Je to pro lidi, kteří se nadchnou, věří a jsou nadšení. Těm se dějí zázraky snáze a rychleji si vidění a další schopnosti aktivují.

Jak kurz probíhá? Opravdu pak může člověk vnímat svět kolem sebe bez zraku?

Účastníci kurzu se naučí přijímat informace z okolí přímo, bez použití očí. Jakoby pro ně oči přestaly existovat. Na kurzech dokonce lidé brýle odkládají. A nejde jen o zrak. Viděli jsme také nahrávky, na nichž lidé, kteří mají problémy se sluchem, náhle nepotřebují naslouchátka. Člověku se po kurzu dostává mnohem více informací, než mu poskytuje všech jeho pět základních smyslových orgánů. Jestliže připustíte, že váš mozek dostává vizuální informace bez použití očí, pak můžete vidět i to, co je za zdí či kdekoli jinde. Nemá na to vliv ani dálka či fyzické připojení.

Jak je kurz náročný, má nějaká omezení, třeba věková a podobně?

Kurz je věkové neomezený. Dělá se jen ve dvou kategoriích – pro děti do 11 let a pak pro dospělé. Kurz pro dospělé trvá pět dní, vždy se pracuje tři hodiny denně. Pro děti jsou kurzy třídenní a pracuje se s nimi vždy hodinu a půl denně. Aktivace centra vnímání v mozku je u dětí rychlejší a probíhá formou her. Děti, které jsou nepozorné, mají ve škole problémy se soustředěním, se na kurzu zklidní. Zbystří, protože se koncentrují bez použití očí a nerozptylují je další vjemy.

(zem)