Každý dostává, co sám sobě dovolí

Valentovi se věnují seminářům, jejichž prostřednictvím se snaží pomáhat lidem. Jsou autory techniky s názvem JEDNODUCHOST, která umožňuje proměnu určitého nekomfortního stavu jedince přes jeho vlastní potenciál.

A právě o této technice, i když nejen o ní, jsem si s Pavlínou povídala.

Jak jste se k terapiím, pořádání kurzů a k ezoterice dostali?

Ezoterika byla vždy kolem nás, určitým způsobem jsme ji vnímali. Zásadní změny přišly před sedmi lety. Tehdy jsme do naší firmy pozvali na školení Ing. Jiřího Černotu. Školení bylo zaměřené na takzvaný revoluční marketing. Přístup Jiřího ke klientům a celkově k lidem dával marketingu absolutně novou podobu. Z jeho myšlenek a návodů jsme byli nadšeni. V návaznosti na to se manžel Jirky zeptal, jestli neuvažoval o nějakém vlastním produktu. Jirka se usmál a z auta přinesl tašku plnou esenciálních olejů. Podal nám mátu. Kápli jsme si do dlaní a přivoněli. Manžel nahlas pronesl: „To chci!“ To byl okamžik, který nás postupně přesměroval úplně ve všem. S Jiřím jsme se pak pravidelně setkávali na různých místech celý rok. Esence jsme používali na vše. Nejdříve jsme byli zaměřeni na řešení zdravotních problémů a esence nám umožnily zažívat takřka zázraky. To změnilo náš úhel pohledu na zdravotnictví. Následovalo samostudium aromaterapie, cvičení Čchi-kung, meditace a další podobné praktiky. Petr zkoumal nauky východního směru – tradiční čínskou medicínu, homeopatii, Bachovy esence a podobně. Mě zlákala kvantová fyzika, neurověda a epigenetika. Naše zaměření se rozšířilo i na neduhy psychické, duševní a duchovní. Motivací nám byly rychlé změny k lepšímu v rámci zdravotních problémů klientů a zároveň i proměna našeho života. Z něj zmizely stres a strach, prostupoval jím klid, který se stával trvalejší a začal být zřetelný i navenek. Lidé nás sami oslovovali, abychom s nimi sdíleli naše bytí, naši cestu.

Společně jste vyvinuli i techniku JEDNODUCHOST. Proč právě tento název ?

Ten vlastně vymysleli naši klienti. (smích)

Když jsme se zaměřili na přesměrovávání proměny stávajícího stavu přes vlastní potenciál člověka, bylo úsměvné, jak často v průběhu terapie lidé prohlásili: „Bože, to je tak jednoduché!“ nebo: „Jak to, že jsem si to neuvědomil/a dřív? Vždyť je to tak jednoduché!“ A protože oba milujeme češtinu, tak jsme si to slovo krásně rozebrali. Je v něm obsažena trojice slov. „JEDNO“ – to je pro nás dva jednota se vším a ve všem. Slovo „DUCH“ – je zdroj a energie našeho tvoření a „HOST“ – uvědomění si, že mé vědomí je zde hostem TADY a TEĎ v plné kvalitě a dokonalosti. Když vše přeneseme do nového vnímání a začneme komplexněji používat, není problém okamžitě opustit složitosti, starosti, strach a problémy, a tím vše, co nám neslouží, nebaví nás nebo co nechceme. Vše se zkvalitní, zkrásní, zjednoduší. A to je JEDNODUCHOST.

Jde o jednorázovou záležitost, nebo je to „běh na delší trať“, jak se říká?

Technika JEDNODUCHOST je sestavena ze tří částí, každá je dvou až tříhodinová a jsou od sebe záměrně vzdáleny čtrnáct dní. To aby změna probíhala hned i v běžném životě. Na dalším setkání si společně vše znovu ukotvíme. Výuka části jedna a dvě je zaměřena na okamžité odstranění bloků, strachu, přesvědčení a názorů, které člověku brání žít život, jaký si přeje. A není třeba znát či zkoumat příčinu, nemusíme nic léčit, opravovat, napravovat. Jsme při tom velmi důslední a nikdy neukončíme výuku, dokud není vše vyřešené navždy, aby se to nevracelo. Třetí část výuky je zaměřena na vše nové a tvořivé. Tu si všichni užíváme. Po ní lidé konečně vědí, jak fungují a jčím si vytvoří vše, co si přejí. Účastníci mají možnost výuku si kdykoli zopakovat. Jde hlavně o praktikování. Nikdo si nemusí dělat žádné poznámky, protože se na místě vše naučí. V tom je výuka také jednoduchá. (smích)

Nicméně během výuky předáváme i některé informace takzvaně pro mysl, abychom ji podpořili a ona se pak stala spolupracovníkem.

Komu je výuka určena, jak konkrétně lidem pomáhá?

Je určena lidem, kteří chápou, že hlavními hybateli veškerého dění v jejich životě jsou oni sami. Jen třeba ještě nevědí, jak na to. Přicházejí za námi lidé se vztahovými problémy, s potížemi v souvislosti s finanční nejistotou, s nesnázemi v zaměstnání nebo podnikání. Dále s nalomeným zdravím, s nespokojeností s tělem, s komplikacemi v různých soudních a úředních řízeních. Po výuce nám volají a vyprávějí o životních proměnách, i po delší době píší, co se jim nečekaně splnilo. Nejvíce se změny týkají asi těch vztahových záležitostí – mezi partnery či s rodiči, a pokud se to týká dětí, tak s teenagery. Další oblastí, kde pozorujeme úžasné změny, je životní náplň či podnikání přinášející hojnost. Nejčastěji však lidé popisují, že se celkově zklidnili, cítí se kompetentní ve svém životě, svobodní, a všímají si proměny vlastních reakcí na různé situace a vnímání událostí svého života.

Před vstupem do dalšího roku se někteří lidé obávají, co bude, jiní plánují a dávají si předsevzetí. Měli byste pro naše čtenáře radu, jak lépe vše zvládnout, případně posílit vůli, aby své cíle naplnili?

S manželem každý den dostáváme hmatatelné důkazy, že co sami sobě dovolíme, velmi rychle dostaneme. Bez dřiny a bez snažení. Všichni jsme milovaní vesmírem, pokud to chceme. Tato doba nám otevřela dva různé světy, jež jsou nám k dispozici. Jeden je Svět Starý a druhý Svět Nový. Pokud se rozhodneme pro ten Nový, není třeba vůbec nic dělat. Žádná předsevzetí, žádné zvládání něčeho, není třeba posilovat vůli a stanovovat si cíle. Každý z nás ví přesně, jak má jeho svět vypadat. Každý přesně ví, jak by se chtěl v životě cítit. Každý přesně ví, jak by chtěl žít. Stačí být ochoten opustit vše staré a dovolit si nechat se obdarovávat novým. A to je vše. Je to JEDNODUCHÉ.

Lucie Zemanová