Vesnické verbáře

Mezi modlitebními knížkami, kalendáři s pranostikami nebo u bylinných herbářů ukrývali mnohdy naši předci i takzvané verbáře. Šlo většinou o pár listů papíru (někdy svinutých do ruličky), obvykle svázaných

nějakou stužkou. Texty na nich byly psané švabachem a okraje jednotlivých listů bývaly stejně jako prostor mezi odstavci textu zdobené ručně malovanými drobnými ornamenty. Obsahovaly všelijaké posbírané rady a doporučení, ale také zaklínaní, jež se týkaly domácnosti a hospodářství, ale také štěstí a osobního zdraví.

Pro dobrou správu koní

Zařiď to tak, aby pekl chléb vždy v nové dny Měsíce nebo v úplňku. Pak časně ráno, nežli slunce vyjde, vezmi z díže kvasu a dej ho v maštali na okno, abys jej nemusel nést přes tři práhy. Do toho kvasu přidej trochu prášku ze svatojánského kořene a z kořene žlutého leknutí. Přimíchej k tomu trochu soli a dávej každý měsíc koňům do obroku. Uhlídáš, jaké zdravé a hodné koně mít budeš.

Abys hodně jezdil a koně v tahu nezpotil

Na Velký pátek do slunce východu vezmi mazu od slavného zvonu. Tím mazem potři nakříž postraňky i bič, ten bič však nikdy na zem přijíti nesmí.

Aby dobytek byl pěkný a zdravý

Vstaň na Velký pátek před slunce východem, něco zab a krev z toho chyť. Přimíchej do ní něco křtitedlný vody a pokrop tím všechen dobytek od kusu prvního do posledního, i všecku drůbež, co jen máš. A říkej přitom – křtím vás, milá dobytčátka, tou vodou požehnanou, tou krví od Boha danou, abyste se mně hojně a šťastně množila a k užitku byla. K tomu mně dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn i Bůh Duch svatý. Amen. Co ti té vody zbude, schovej, lepší je to než peníze.

Jak ptáky vyhnat z obilí, aby úrodu nesežrali

Jdi přede dnem na krchov. Vem tam čtyři kamínky, ale do holý ruky je neber. Neohlížej se a jdi k vobilí, který ptáci žerou. Dej do každýho rohu pole jede kamínek, jen do čtvrtýho ne. Tam se postav sám, drž ten čtvrtej kamínek v ruce, utrhni ústy klasa jdi tam, kam ty ptáky zavíst chceš. Tam ho pusť, neohlížej se nikam a jdi pryč. Než obilí do stodoly se sveze, má se půda v ní postlati olšovým listím, tu prý myši nebudou žráti. Item.

Aby myši ve stodole nebyly

Před Velkým pátkem nadělej si lohových roubíků. Na Velký pátek, než slunce vyjde, něco zabij, chyť tu krev a špičky těch roubíků smoč v tý krvi. Pak je schovej ve stodole a ve žni těmi roubíky všecko obilí svaž. Pak se neboj, hospodáři, že ti myši v tvojí stodole toho roku žráti budou.

Abys měl štěstí a žádný tě nezvostudil

Nos při sobě turánek, ale musí být do svatého Jana Křtitele trhaný a takový, který má na jednom keříčku devět paliček.

Abys byl neviditelný

Chyť hada na svatého Jiří a uřízni mu hlavu mariánským grošem. Do tý hlavy strč tři hrachy a nech je, až zrostou a budou mít lusky. Pak je utrhni, ale ne holýma rukama. Když si dáš jedno zrnko pod jazyk, neviditelným budeš. A když to zrnko sníš, olovo se tě nechytí dvacet čtyři hodiny. A když z tý hrachoviny uděláš věnce a dáš ho spícímu člověku na prsa, všecko poví ze spaní, co jakživ dělal.

Abys byl silný

Když hada na svatého Jiří najdeš, uraz mu hlavu najednou a vsaď do každého oka hrách, aby vyrostl. A když vyroste a uzrá, zavaž tu hlavu do kloucku a nos při sobě pod levou paží. Pak když by ses chtěl s někým bít, to jedno zrnko dej pod jazyk. Budeš míti sílu, že deset osob vyhodíš bez namáhání.

(rid)