Vnitřní klid je základem úspěchu

Manžele Petra a Pavlínu Valentovi jsme vám již před časem představili. Vzhledem k tomu, že vás, čtenáře, zajímaly podrobnosti k jejich terapeutické technice JEDNODUCHOST, jejímiž jsou autory, znovu jsme Pavlínu vyzpovídali.

Co vás ke vzniku techniky vedlo, co vás inspirovalo?

Vývoj nás samých a náš hlavní osobní záměr, kterým je lepší život a lepší svět kolem. Procházeli jsem oba školeními, kurzy, semináři a učili se různé techniky a metody, abychom něco opravili, vyléčili nebo změnili ve svém životě. Učili jsem se, že je důležité být pozitivní, být v přítomném okamžiku, převzít zodpovědnost a ctít Vesmírné zákony, jako jsou zákon příčiny a následku, zákon zrcadlení, zákon přitažlivosti a tak dál. Učili jsme se, jak „zastavit“ mysl a jak „zvládnout“ své ego. Dávalo to vždy smysl, bylo to jasné, logické a pravdivé, a tak jsme se to snažili přenést do praktického života. Vždy nám to v něčem pomohlo a posunulo nás to o kousek dál. Ale nefungovalo to úplně, někde to stále „dřelo“ a některé věci se pořád vracely. Pozorovali jsme, že to tak má většina lidí. Ale my jsme to už chtěli jinak, hledali jsme něco, co by fungovalo rychle, trvale a na vše. (smích)

Začali jsme nejprve zkoumat, proč to vlastně nefunguje a dozvěděli jsme se, že existuje mapa vědomí a že emoce druhých nás strhávají, že existuje kolektivní mysl a ta nás může podvědomě ovlivňovat, že naše tělo může být biochemicky závislé na špatných emocích, že naše neurální spoje nás mohou vracet zpět do starých kolejí i proti naší vůli, že existuje emoční tělo, které je třeba vyléčit, že geny mají paměť s návyky a přesvědčeními a že ty geny můžeme zapínat a vypínat, že náš současný život mohou ovlivňovat životy předešlé i životy našich předků, že existuje plán duše a plán nevím ještě čeho. (smích)

A po tom všem přišly otázky. To budeme MUSET pořád něco řešit, léčit, napravovat, uzdravovat? Co ještě budeme muset studovat a absolvovat? Proč to vlastně celé děláme? A pak zazněla ta otázka nejdůležitější – KDO vlastně JSME? A ta nás zastavila. Vše se uvolnilo a my jsme ochotně pustili vše staré. Jen tak, lehce, s tím, že nemusíme NIC. Došlo k uvědomění si sebe sama, vlastní síly a moci, toho, že je nám přáno a celý Vesmír nám pomáhá naplnit naše záměry. Protože jsme si to sami sobě dovolili. A to nastartovalo změny v našem životě. A právě to je celé tajemství JEDNODUCHOSTI. Pustit a dovolit si. Není to vlastně ani žádná technika či metoda. Žádné léčení, uzdravování, opravování, napravování. Dojít k JEDNODUCHOSTI může každý sám. Výuka je zde pro ty, kteří se v tom potřebují najít nebo se ukotvit. Pro ty, kteří si nejsou ještě moc jistí. Technikou nazýváme jen tu cestu, která vede k jednoduchosti.

V čem technika spočívá?

Vnitřní KLID. Ten jsme se sami u sebe před několika lety snažili rozvíjet různými technikami. Asi před rokem a půl, to jsme začali s výukou JEDNODUCHOST, se začalo stávat, že jsme někam přišli cosi řešit a zúčastnění lidé velmi často zmiňovali, že z nás je cítit nádherný klid a že by to chtěli mít stejně. Zajímavé na tom bylo, že výsledek jednání byl pak vždy prospěšný pro obě strany a vyskytovala se řešení, která nás vůbec nenapadla. To byl začátek našeho vnímání Nové Země, jak já to ráda nazývám, kde už nejde o vítěze či poražené, ústupky či kompromisy, ale o spolupráci a o otvírání nových, dokonalých možností. Čili, vše jde bez stresu, starostí, zařizování, dohadování, vymýšlení a přesvědčování. Vše jde prostě v klidu. Technika přitom vychází z naší lidské přirozenosti CÍTIT a UVĚDOMOVAT SI, co je nám osobně prospěšné či nikoli, co se nám líbí a co ne. A důležitá je i schopnosti ROZHODOVAT SE, tedy ZVOLIT SI. Jsme BYTOSTI vybavené neomezeným potenciálem k TVOŘENÍ všeho, co si přejeme. A každý z nás je v tom jedinečný. Výuka vede klienty k otevření, poznávání a následnému používání a zefektivnění této dovednosti.

Zní to zdánlivě velmi prostě, ale zvládne to každý?

Aby to bylo možné, je třeba být takzvaně vědomý a mít ty správné vibrační frekvence. A to nelze, pokud je člověk stahován situací, která ho trápí, nebo ho něco vrací k bolesti z minulosti, případně se bojí čehosi, co by mohlo nastat v budoucnu. Účastníci výuky, která se skládá ze tří oddělených částí, si tedy v prvních dvou částech osvojují nové vnímání a vyřeší si, osvobodí se od toho, co je trápí, s čím se potýkají. Ukotvují si poznání, že vše lze změnit velmi rychle a efektivně. Výuka lidem změní mnoho, na první pohled i neřešitelných, problémů v partnerství, s dětmi, s rodiči nebo sousedy. Asi nejrychlejší změny jsou u účastníků v oblasti financí a práce. Ale pomáhá vyřešit i potíže s tělem a jeho zdravím. A to často i tam, kde nezabíraly žádné dostupné prostředky. Byli jsme svědky proměny psychického stavu u účastníků, kteří zažívali deprese, nebo se nacházeli v paralyzujícím zármutku po ztrátě blízké osoby. Výuka pomáhá změnit lidem také nejrůznější životní situace, které řešili na úřadech a podobných institucích dlouhý čas neúspěšně. Jako příklad mohu uvést jeden zcela konkrétní příklad z praxe. Ve druhé části výuky se, mimo jiné, zabýváme otázkou financí a vztahů. Záměrem jedné klientky bylo mít 30 tisíc korun na účtu, aby měla klid a rezervu na případné výdaje. Měnili jsme společně také její vnímání manžela. Druhý den mi paní s nadšením v hlase volala a vyprávěla, jak se jí realita přes jedinou noc proměnila. Sociálka jí nějak špatně vypočítávala dávky a nedoplatek jí zaslala na účet. Když se ráno podívala do bankovnictví, na účtu bylo asi 30 200 korun. Paní si se smíchem povzdechla, že byla „blbá“, že si měla přát 60 tisíc. To ale nebylo vše. Ten samý den dopoledne stála u plotny a vařila oběd. Přišel za ní manžel s tím, že si uvědomuje, že jejich vztah není ideální a že by to rád změnil. Ten večer jí, i po dlouhých letech manželství, pozval na rande. Stála prý s otevřenou pusou a nechápala, co se děje…

(zem)